transparent
mmonline_logo
Updated Monday, October 20, 2014 06:29 PM IST
transparent
English divider_menu_tab Gulf divider_menu_tab US divider_menu_tab Manorama News TV divider_menu_tab Chuttuvattom divider_menu_tab divider_menu_tab Videos divider_menu_tab Photos divider_menu_tab Blogs divider_menu_tab Subscription divider_menu_tab Books divider_menu_tab Classifieds divider_menu_tab Mobile divider_menu_tab LIVE TV
Astrology
1190 -ޢ-- 3,  1936 -b-Ȣ 28     : 7:30 am-9.00 am ע:D --a -z--Ȣ-
  
BZA B?kkkk
fdܢD V (19_25)kοA (b, , VJߵW cJ 15 ߵ) VAV c޷J f KVA ߼c K. d{W zVA ޺Fܢ ߿I. õf...
ɿcrcz A
޵J x ߵ dB{K cע. dF c NU tJ B{ {MJK ߵߵ d.cJa ζܵ{ dB{ fdB{...
B{W FAX آ?
B{W d 溇X Ȉ BZ VgAKI. b, , VĢ, ε, J, dĢ, J, , ݢ, d޿, â, dG, fdB{ Ȉ. ABZ...
B{ yBZ
yBZ dɵ A NAK MG B{. c dB{W yB{ ĵ dVJJMx VAKI.޺ca آW yB{Mx ...
z BZ
c AK J cX WAK A c { zآ. I ca dܢ zJa ܢ . {B{W ߂ ܢ :...
SUPER HOROSCOPE
View all my astro orders
J B{A߂X. ܢ, , ٢, , ccآ, ޷BZ B B{ J آtAK BZ. tߵ{ A{{ B{. dB{ Ȣ, fޢ ~ޢBZ, , ֢, K A{{ dպBZ. V...
 Price: Rs. 1495/- 
GEM RECOMMENDATION
yB{ fdB{ NW c tU. yVϢ c آt BZA IJX . BZ, dB{ Ȣ K A B{ ޷c y, yJa , ...
 Price: Rs. 225/- 
NUMEROLOGY
آ~cZA N JU Ȣ K. dպcע آ~cdJa dc AK. آ~c{ zآ~c{ N , ޷c , ٢ K bAK BK ...
 Price: Rs. 225/- 
B{ EJ ע ܢ A 溇 
ο 
բ 
@Ȣ 
VA 
ޢ 
 ߵ 
 
ε 
͢ 
Ȣ 
zJa dcĵZ
1190 Vܢ
Fޢ 1190 Y 溇ޢ
Match Maker
dd BZA
޼߂{A? ĵ J A ɿ WK
Female
      
Male
     
Vasthu
ĵ߂ Aޢ
ĵJW ޢ JW cX U dBZ WA...
AJ  
B?
VVc CWɢ 
dFV 
more
transparent
zfdĢ X 
transparent
Fޢ K 
  2014 -V---- 20
1190 -ޢ-- 3
ֵVע  1936 -b-Ȣ 28
  -CZ-
f-dĢ (ߵߵ Ģ)  -- 40.03
--f- b--- 42.44
â  -K, ---
c޷  d΢-
cϢ  6.18
Ϣ  6.02
KJ ע D --a -z--Ȣ-
© Copyright 2014 Manoramaonline. All rights reserved.