Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

472616722

(2018 സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 29 വരെ)

അശ്വതി : അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്താൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാനയാത്ര പുറപ്പെടും. കരാർജോലികൾ നിശ്ചിതസമയത്ത് ചെയ്‌തു തീർക്കും. 

 ഭരണി : വസ്തുതർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കും. വ്യവസ്ഥകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രോത്സാഹനസമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജനമധ്യത്തിൽ പരിഗണന ലഭിക്കും. പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കും. 

 കാർത്തിക : പുതിയ കൃഷിസമ്പ്രദായം ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം തേടും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പ്രവൃത്തിമേഖലകളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകും. പുത്രനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വിദേശയാത്രപുറപ്പെടും. 

 രോഹിണി : കലാകായികമത്സരങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. ജന്മനാട്ടിലുള്ള ഭൂമി വിറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ഗൃഹം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കും. സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യം വഹിക്കാനിടവരും. പുതിയകൃഷിസമ്പ്രദായം ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടും. 

 മകയിരം : പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമനാനുമതി ലഭിച്ചതിനാൽ നിലവിലുള്ളതിനു രാജിക്കത്തു നൽകും. ബന്ധുവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മനോവിഷമം തോന്നും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും വാഹന ഉപയോഗത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധവേണം. 

 തിരുവാതിര : രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുന്നതിനാൽ മുറിശുണ്‌ഠി വർധിക്കും. സാമ്പത്തികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും. വസ്തു, വാഹന ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കും. 

 പുണർതം : പുതിയ വ്യാപാര വ്യാവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം തേടും. ബന്ധുവിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിനു സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. അവസരോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാകും. 

 പൂയം : വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ഭൂമിവിൽപനയ്‌ക്കു തയാറാകും. വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കലാകായികമത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും 

 ആയില്യം :  വിദേശയാത്രയ്‌ക്കു സാങ്കേതികതടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. വിതരണസമ്പ്രദായം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും. സമ്മാനപദ്ധതികളിലും നറുക്കെടുപ്പിലും വിജയിക്കും. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഗൃഹനിർമാണത്തിനു ഭൂമിവാങ്ങാനിടവരും. 

 മകം : പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കുമെങ്കിലും അവിചാരിത ചെലവുകൾ വന്നുചേരും. വാഹനാപകടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും. മകളുടെ വിവാഹത്തിന് തീരുമാനമാകും. 

 പൂരം : ഉദ്ദിഷ്‌ടകാര്യവിജയത്തിനായി അത്യധ്വാനം വേണ്ടിവരും. വിട്ടുവീഴ്‌ചാ മനോഭാവത്താൽ ദാമ്പത്യ അനൈക്യം ഒരുപരിധിവരെ പരിഹരിക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകളുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. 

 ഉത്രം : പുതിയകരാർജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാനിടവരും. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന വസ്തുവിൽപന സാധ്യമാകും. പുത്രിക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അന്യദേശത്തു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. മകന്റെ വിവാഹത്തിന് അന്യദേശയാത്ര ആവശ്യമായി വരും. 

 അത്തം : ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപുഷ്‌ടിയും ദാമ്പത്യസുഖവും ഐക്യവും മനസ്സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തിന് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യാനിടവരും. ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നറിയും. 

 ചിത്തിര : അനാഥാലയത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം വസ്‌ത്രം തുടങ്ങിയവ നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നുചേരും. അധ്വാനഭാരം വർധിക്കുമെങ്കിലും യാത്രാക്ലേശം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഭൂമിവാങ്ങാനിടവരും. 

 ചോതി : അവധിയെടുത്ത് പുണ്യതീർഥ ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും. അധ്വാനഭാരവും യാത്രാക്ലേശവും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യം വഹിക്കാനിടവരും. 

 വിശാഖം : ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കടം കൊടുത്ത സംഖ്യയ്‌ക്കു പകരം വസ്തു രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വ്യാവസായങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. 

 അനിഴം : വ്യാപാര വ്യാവസായ മേഖലകളിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ കൃഷിസമ്പ്രദായം ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും. ഗൃഹത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കും. 

 തൃക്കേട്ട : ജന്മനാട്ടിലുള്ള ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനിടവരും. സുഹൃത്തിന് വ്യാപാരാവശ്യത്തിനായി സാമ്പത്തികസഹായം നൽകാനിടവരും. ദാമ്പത്യസുഖവും ഐക്യവും അനുഭവപ്പെടും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. 

 മൂലം : ബന്ധുസഹായവും കുടുംബസുഖവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടാനിടയുണ്ട്. പൂർവികസ്വത്ത് ഭാഗം വയ്‌ക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും. നിലവിലുള്ള വ്യാപാരം സഹോദരനെ ഏൽപിച്ച് ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ചു വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

 പൂരാടം : സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാൽ ഏറ്റെടുത്ത കരാർജോലികൾ നിശ്ചിതസമയത്തിന്നുള്ളിൽ ചെയ്‌തുതീർക്കാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ സമുച്ചയം പണിയാൻ ഭൂമിവാങ്ങാനിടവരും. 

 ഉത്രാടം : ലാഭോദ്ദേശ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ നഷ്‌ടം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു തീരുമാനമാകും. വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടരുത്. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു നല്ലത്. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും. 

 തിരുവോണം : മുടങ്ങിക്കിടന്ന വഴിപാടുകൾ നടത്താനിടവരും. ഉല്ലാസയാത്രകൾ മാറ്റിവയ്‌ക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതയുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പുതിയകരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാനിടവരും.

 അവിട്ടം : മകളുടെ വിവാഹത്തിനു തീരുമാനമായതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു സ്ഥലംമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. 

 ചതയം : സാമ്പത്തികദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയവരെ നിയമിക്കും. വിദേശത്ത് നല്ല ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വാത–പ്രമേഹരോഗ പീഡകൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാകും. ചെലവിനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. 

 പൂരൂരുട്ടാതി : വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങാനിടവരും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യഐക്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബബന്ധത്തിനു വിലനൽകുന്ന പുത്രന്റെ സമീപനത്തിൽ ആശ്വാസവും അഭിമാനവും തോന്നും. 

 ഉത്രട്ടാതി : ഔദ്യോഗികമായി ദൂരദേശയാത്രയും ചർച്ചകളും വേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ട് താമസിക്കേണ്ടിവരും. പുത്രൻ വരുത്തിവച്ച കടംതീർക്കാൻ പൂർവികസ്വത്തു വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. 

 രേവതി : കുടുംബസൗഖ്യവും മനസ്സമാധാനവും ബന്ധുജനസഹായവും ഉണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്‌തുതീർക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു വിദേശത്തു പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.