Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

സമ്പൂർണ വാരഫലം (ഡിസംബർ 09 – 15 )

weekly prediction

(2018 ഡിസംബർ 09 – 15 )

മേടക്കൂറ്

(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

സാമ്പത്തികനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വാക്ചാതുര്യം ഉണ്ടാകും. വിദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്വന്തമായി ബാങ്ക്, ചിട്ടി മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാകും. അംഗസംഖ്യ വർധിക്കും. വസ്ത്രാലയങ്ങൾ, കംപ്യൂട്ടർ സെന്ററുകളിൽ പണപഴക്കം അധികരിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജ്യോതിഷം, കുറി പറയുന്നവർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ വിവാഹബന്ധം ലഭ്യമാകും. വൃക്കസംബന്ധമായി രോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

ഇടവക്കൂറ്

(കാർത്തികയിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, രോഹിണി, മകയിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

പട്ടാളത്തിലോ  പൊലീസിലോ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യസാധ്യതയുടെ സമയമാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭരണകക്ഷിയുടെ എതിർകക്ഷിയിൽ ചേരുന്നതായിരിക്കും. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ധനവരവും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കും. വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. വാഹനങ്ങള്‍ നന്നാക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. പൂർവിക ഭൂസ്വത്തുക്കൾ വിൽക്കാവുന്നതാണ്. ബന്ധുക്കളാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട്. അൽപം അലസത അനുഭവപ്പെടും.

മിഥുനക്കൂറ്

(മകയിരത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക)

ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാരാൽ പലവിധ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. കെട്ടിട കോൺട്രാക്റ്റ്, വസ്ത്രാലയങ്ങളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നതല്ല. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതല്ല. സാമർഥ്യവും കഴിവും ഉള്ളവർ സഹായികളായി വന്നുചേരുന്നതാണ്.

കർക്കടകക്കൂറ്

(പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)

ഉന്നത സ്ഥാനപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. ഹാസ്യ കലാ പ്രകടനക്കാർക്ക് ധാരാളം വേദികൾ ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ അതീവ താൽപര്യവും ശ്രദ്ധയും പ്രകടിപ്പിക്കും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാരാകും. സ്വന്തമായി കമ്പനികൾ നടത്തുന്നവർക്ക് അധികലാഭം ഉണ്ടാകും. മലപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കുരുമുളക്, ഏലം, ഗ്രാമ്പു മുതലായ കൃഷിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകും. കലാ ആസ്വാദകരാകും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചെലവുകൾ വന്നുചേരും.

ചിങ്ങക്കൂറ്

(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെയും പുരോഗമനത്തിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭ്യമാകും. വ്യാപാര തൊഴിലുകളാൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. ശത്രുശല്യം വരാനിടയുണ്ട്. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് ജനസ്വാധീനതയും പ്രശംസയും ലഭ്യമാകും. ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കാവുന്നതാണ്. ഗുരുക്കളെയും സന്യാസിമാരെയും ദർശിക്കും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭ്യമാകും. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ഉദരസംബന്ധമായി രോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

കന്നിക്കൂറ്

(ഉത്രത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിരയിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

കുടുംബഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുസ്തകം എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്തും സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാകും. സൽപ്രവൃത്തികളാല്‍ സമുദായത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭ്യമാകും. കാരിയം, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളാൽ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. നൃത്തം, സംഗീതം, മറ്റ് കലകളിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. വസ്ത്രാലയങ്ങളിലും, അഴകുനിലയങ്ങളിലും വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്.  മാതുലന്മാരാൽ മാനസിക വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ്

(ചിത്തിരയിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചോതി, വിശാഖത്തിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. നൃത്തം, സംഗീതം മറ്റും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. കോൺട്രാക്റ്റ്, മറ്റ് തൊഴിലുകളാൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മനോധൈര്യം കുറയും. തർക്കങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. ഗുസ്തി, കബടി ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാനിടയുണ്ട്. സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധത്താൽ പലതരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.സന്താനങ്ങളാൽ മാനസികസന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി അയൽവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ്

(വിശാഖത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

കണക്കർ, സിഎ മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. സാമർഥ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കും. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളെകുറിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. വാഹനം, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എംബിഎ തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭ്യമാകും. മാതാവുമായി പിണങ്ങിയവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒന്നുചേരും. നൃത്ത കല സംഗീതം അഭ്യസിക്കാവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ പല രീതിയിലും നന്മയുണ്ടാകും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. വാതം, പക്ഷവാതം വരാനിടയുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും.

ധനുക്കൂറ്

(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. ശയനസുഖം, ധനലാഭം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അൽപം കടം വരാനിടയുണ്ട്. ശരീരബലം ലഭ്യമാകും. വ്യാപാരത്താലും മറ്റു തൊഴിലുകളാലും വരുമാനം വന്നുചേരും. എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ അൽപം മടിയും അശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാതാവിന് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടും. ഇളയസഹോദരത്തിന് ദോഷകരമായ സമയമായി കാണുന്നു. രോഗം തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവുകൾ വന്നുചേരും.

മകരക്കൂറ്

(ഉത്രാടത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

ഒന്നിലധികം മേഖലയിൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംബന്ധമായി തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. അഗ്നി, ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു സൗജന്യം ലഭ്യമല്ല. സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സ് ചെലുത്തുന്നതാണ്. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. വ്യാപാരത്താൽ അധികലാഭം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളാലും ഭാര്യയാലും മാനസികസന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നൃത്ത സംഗീത മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കുംഭക്കൂറ്

(അവിട്ടത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

അധ്യാപികവൃത്തിക്കായും തൊഴിൽ സംബന്ധമായും പഠിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കും. വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു തീർക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ധൈര്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. സ്വയം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം അകലെ കമ്പനികളില്‍ ലഭിക്കും. കെട്ടിട തൊഴിലാളികൾക്ക് അധികലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി വരും.

മീനക്കൂറ്

(പൂരുരുട്ടാതിയിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ, വളം മുതലായ കമ്പനികളില്‍ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. ഇരുമ്പു സംബന്ധമായി മൊത്ത ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് അധികവരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആഡംബരമായ ജീവിതരീതിയായിരിക്കും. വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. വിദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.