Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? നക്ഷത്രഫലം

Weekly prediction

 അശ്വതി: പുതിയകരാർജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കും. നേർന്നുകിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്‌തുതീർക്കും. പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം വർധിക്കും. സൽക്കർമങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യാനിടവരും. വാഹനാപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. 

 ഭരണി: ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലകൾ വർധിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രഥമ പരിഗണന നൽകും. വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗമുള്ളവർക്കു ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടാനിടയുണ്ട്. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കും. 

 കാർത്തിക: ആരോഗ്യം തൃപ്‌തികരമായിരിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിൽനിന്ന് സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കും. പുതിയഭൂമി വാങ്ങാൻ പ്രാഥമിക സംഖ്യകൊടു ത്തു കരാറെഴുതും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും. ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും. 

 രോഹിണി: ഈശ്വരാരാധനകളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. വാഗ്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു നല്ലത്. കടംകൊടുത്ത സംഖ്യ തവണകളായി തിരിച്ചുലഭിക്കും. നിലവിലെ ഉദ്യോഗത്തിൽ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും വർധിപ്പിച്ചു ലഭിക്കും. 

 മകയിരം: കലാകായികരംഗങ്ങളിലും സാഹിത്യരംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതയുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ധനാഗമം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവു നിയന്ത്രിക്കണം. പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടുക്കും. 

 തിരുവാതിര: ജീവിതപങ്കാളിയിൽനിന്ന് ആശ്വാസവചനങ്ങൾ കേൾക്കാനിടവരും. പുതിയ വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ രൂപകൽപനചെയ്യും. ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്ന് നിശ്ചിതകാലയളവിനു മുൻപു വിരമിക്കും. ഭൂമിയോ ഗൃഹമോ വാങ്ങാൻ പ്രാഥമിക സംഖ്യകൊടുത്ത് കരാറെഴുതും. 

 പുണർതം: അവഗണിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസുഖവും ഉണ്ടാകും. ആശ്രയിച്ചു വരുന്ന ബന്ധുവിന് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകാനിടവരും. ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനർനിയമനമുണ്ടാകും. 

 പൂയം: നിലവിലുള്ള ഉദ്യാഗമുപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിനു ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. അധ്വാനഭാരം വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പുത്രനോടൊപ്പം മാസങ്ങളോളം താമസിക്കാൻ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. അന്യരുടെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കും. 

 ആയില്യം: തൊഴിൽമേഖലകളിൽനിന്ന് സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. ഗൃഹത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി പണച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടും. പുത്രന്റെ ആർഭാടങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. 

  മകം: ആരോഗ്യരക്ഷയ്‌ക്കായി ആയുവേദചികിത്സ സ്വീകരിക്കും. അർഹമായ അംഗീകാരങ്ങൾക്കു കാലതാമസം നേരിടും. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വിദേശയാത്രയ്‌ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും പാലിക്കും. 

 പൂരം: പുത്രിയുടെ വിവാഹനിശ്ചയം മംഗളമായി നടന്നതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാലും വിദഗ്ധചികിത്സകളാലും സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും. മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടംവാങ്ങും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.

 ഉത്രം: ശ്രദ്ധക്കുറവിനാൽ പണനഷ്‌ടത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. പുത്രന്റെ ആർഭാടങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു നല്ലത്. വ്യാപാര മേഖലയിലെ അനിഷ്‌ടാവസ്ഥകൾ പരിഹരിക്കാൻ വിദഗ്ധ നിർദേശം തേടും. 

 അത്തം: മാതാവിന് അസുഖം വർധിക്കും. വിദേശയാത്ര മാറ്റിവയ്‌ക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. സങ്കീർണമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സുദീർഘമായ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ഭാര്യാഭർതൃ ഐക്യമുണ്ടാകും. 

 ചിത്തിര: ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. ഉപകാരം ചെയ്‌തുകൊടുത്തവരിൽ നിന്ന് വിപരീതപ്രതികണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യരക്ഷയ്‌ക്കായി ആയുർവേദചികിത്സ സ്വീകരിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിനായി വസ്തുവാങ്ങും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. 

 ചോതി: ദാമ്പത്യഐക്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു സ്ഥാനമാറ്റം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ദാമ്പത്യഐക്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു സ്ഥാനമാറ്റം ലഭിക്കും. 

 വിശാഖം: മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭ്യുന്നതിയുണ്ടാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്‌ടിയുണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. സന്താനങ്ങൾക്കഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയവയിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. 

 അനിഴം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നുചേരും. ബൃഹദ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നു തൽക്കാലം പിന്മാറും. ചിരകാലാഭിലാഷമായ വിദേശയാത്രയ്‌ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

 തൃക്കേട്ട: പഠിച്ച വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സമയക്കുറവുമൂലം പരീക്ഷയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. കലാകായികരംഗങ്ങളിലും സാഹിത്യ, ശാസ്‌ത്ര രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു സ്വയംപര്യാപ്‌തത ആർജിക്കും. കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവസാന്നിധ്യം വേണ്ടിവരും. 

 മൂലം: ഔദ്യോഗികമായി യാത്രാക്ലേശം വർധിക്കും. പരിചിതമായ മേഖലയാണെങ്കിലും പണം മുടക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിദഗ്ധോപദേശം തേടണം. കൂടുതൽ ചുമതലയുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

 പൂരാടം: വിദഗ്ധചികിത്സകളാൽ ആപത്ഘട്ടം തരണം ചെയ്യും. സുഹൃദ് സഹായഗുണത്താൽ വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള ഗൃഹം വിറ്റ് പട്ടണത്തിൽ പുതിയഗൃഹം വാങ്ങാൻ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്നകാര്യങ്ങൾ ബന്ധുസഹായത്താൽ സാധ്യമാകും. 

 ഉത്രാടം: അസമയങ്ങളിലെ യാത്ര മാറ്റിവയ്‌ക്കണം. സൗഹൃദസംഭാഷണത്താൽ മകന്റെ വിവാഹത്തിനു നല്ല ആലോചന വന്നുചേരും. പലപ്രകാരത്തിലും വീഴ്‌ചയുണ്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യം വഹിക്കാനിടവരും. ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ചുള്ള വിദേശയാത്ര വിഫലമാകും. 

 തിരുവോണം: വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഉദാസീനമനോഭാവത്താൽ അവധിയെടുക്കാനിടവരും. രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ അനാവശ്യമായി കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്‌തികരമാകും. ദാമ്പത്യഐക്യവും മനസ്സമാധാനവും കൈവരും. 

 അവിട്ടം: ഓർമശക്തിക്കുറവിനാൽ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽനിന്നു പിന്മാറും. വസ്തുതർക്കം മധ്യസ്ഥർ മുഖാന്തരം പരിഹരിക്കും. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വാങ്ങിയ ഭൂമിക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച വിലലഭിച്ചതിനാൽ വിൽപനയ്‌ക്കു തയാറാകും. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പദ്ധതികളിൽ നിന്നു പിന്മാറണം. 

 ചതയം: ധർമപ്രവൃത്തികളിൽ സഹകരിക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും. പുത്രന് ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിൽ മനഃസന്തോഷം തോന്നും. വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ നിയമവിദഗ്ധരെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക സംഖ്യകൊടുത്ത് കരാറെഴുതും. 

 പൂരൂരുട്ടാതി: അർഹമായ അംഗീകാരങ്ങൾക്കു കാലതാമസം നേരിടും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളുണ്ടാകും. സംയുക്തസംരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതനാകും. ഉത്തേജകമരുന്നുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതരീതി അവലംബിക്കും. 

 ഉത്രട്ടാതി: സഹോദരിയുടെവിവാഹത്തിനു തീരുമാനമാകും. ഓർമശക്തിക്കുറവിനാൽ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽനിന്നു പിന്മാറും. അതിരുകടന്ന ആത്മവിശ്വാസം അബദ്ധങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഔദ്യോഗികമായി മാനസിക സംഘർഷം വർധിക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. 

 രേവതി: ഉദ്ദിഷ്‌ടകാര്യങ്ങൾ നിഷ്‌പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സമാധാനം കൈവരും. മേലധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഒത്താശയോടെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റം ലഭിക്കും. മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരുധമായ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്ന് പിന്മാറും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം.