sections
MORE

2019 ലെ വിഷുഫലം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?: ഡോ. പി.ബി. രാജേഷ്

Vishu-Phalam-2019
SHARE

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ¼)

അനുകൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വിട്ടുമാറും. ഭാഗ്യംകൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സന്താനഭാഗ്യത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും രണ്ടാംപകുതി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വർധിക്കും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക ¾, രോഹിണി, മകയിരം ½)

വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപോലെ സന്തോഷകരമായി തുടരും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കും ഏറെ നാളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകും. ആഭരണങ്ങളും ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങളും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. എതിരാളികളെ വശത്താക്കാൻ കഴിയും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപകുതിയില്‍ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആദ്യം തടസ്സം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം ½, തിരുവാതിര, പുണർതം ¾)

ഗുണദോഷങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വർഷമാണിത്. ആദ്യപകുതിയെക്കാൾ മികച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ പകുതി. കലഹിച്ചിരുന്നവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദം പുനസ്ഥാപിക്കും. പുതിയ പ്രേമബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം ഊഷ്മളമാകും. തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും അപവാദങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം ¼, പൂയം, ആയില്യം)

സന്താനഭാഗ്യം തെളിയുന്ന കാലമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. മുൻപ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍ അനുവദിച്ച് കിട്ടും. വ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ആത്മീയകാര്യങ്ങളോട് താൽപര്യം വർധിക്കും. പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം വന്നുചേരും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാംപകുതിയിൽ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നടക്കാതെ വരും. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനും ഇടയാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം ¼)

പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. ചിലർക്ക് പുതിയ വാഹനത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും നേട്ടം വർധിക്കും. നവദമ്പതിമാർക്ക് സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉത്സാഹം ഏറും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം ¾, അത്തം, ചിത്തിര ½)

ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ കാലമാണ്. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി അത്ര മെച്ചമല്ല എന്നാൽ രണ്ടാംപകുതിയിൽ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പൂര്‍ണമായി വിട്ടൊഴിയും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കും. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര ½, ചോതി, വിശാഖം ¾)

മത്സരപരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടും. വരുമാനം വർധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്സാഹം വർധിക്കും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. സന്തതികൾ മൂലം സന്തോഷ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. വർഷാന്ത്യം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തീർഥയാത്രകൾ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാധ്യമരംഗത്തുള്ളവർക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം ¼, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

അനുകൂലമായ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലമാണിത്. എഴുത്തുകാർക്കും പത്രപ്രവർത്തകർക്കും കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവാധീനമുള്ള കാലമാണ്. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടക്കും. വർഷാവസാനം കൂടുതൽ മെച്ചമാകും. തീർഥയാത്രയിൽ പങ്കുചേരും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിച്ച് വിജയം നേടും. കുടുംബജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ¼)

കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാകും. കുട്ടികളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പല കാര്യങ്ങളിലും അലസത പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. അകന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കും. തീർഥയാത്രകളിൽ പങ്കുചേരും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം ¾, തിരുവോണം, അവിട്ടം ½)

ഒരുപാട് നാളായി കാത്തിരുന്ന പലകാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന വർഷമാണിത്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കൂടി ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടും. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കും. കോടതി കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. വർഷാന്ത്യം ചെലവുകൾ വർധിക്കും. ആരോഗ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം ½, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ¾)

ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. വർഷാന്ത്യത്തോടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. ചിലർക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കും അവസരം ലഭിക്കും. കമിതാക്കളുടെ വിവാഹം രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതിയോടെ നടക്കും. മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും. ആഡംബരങ്ങളോട് താൽപര്യം വർധിക്കും. എതിരാളികളെ വശത്താക്കും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി ¼, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

ഭാഗ്യം അനുകൂലമായ കാലമാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. എതിരാളികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. വ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം ഊഷ്മളമാകും. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. ചിലർക്ക് പുതിയ വാഹനത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തീർഥയാത്രയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യും.

ലേഖകൻ     

Dr. P. B. Rajesh     

Rama Nivas  ,Poovathum parambil, 

Near ESI  Dispensary Eloor East , 

Udyogamandal.P.O,    Ernakulam 683501   

email : rajeshastro1963@gmail.com 

Phone : 9846033337, 0484 2546421   

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
FROM ONMANORAMA