sections
MORE

സമ്പൂർണ വാരഫലം (മേയ് 19 - 25)

HIGHLIGHTS
  • 2019 മേയ് 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ഫലം
Prediction-845
SHARE

മേടക്കൂറ്

(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേ‍ഡ് തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുളള സന്ദർഭം കാണുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളാൽ ധനനഷ്ടം വരാനിടയുണ്ട്. പഠനത്തിൽ അൽപം അശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. ക്ഷേത്രദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുളള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. അരി, ധാന്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താല്‍ അധിക വരുമാനം വന്നുചേരും. എന്തും സഹിക്കാനുളള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അൽപം അധൈര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധത്താൽ പലവിധ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കാതുവേദന വരാവുന്നതാണ്.

ഇടവക്കൂറ്

(കാർത്തികയിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, രോഹിണി, മകയിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

കുടുംബ ഐശ്വര്യവും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. വാക്ചാതുര്യത്താൽ അയൽവാസികള്‍ക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും അഗ്നിസംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. വാർദ്ധക്യം ചെന്നവർക്ക് നയനസംബന്ധമായി രോഗം വരാനിടയുണ്ട്. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യും. അന്യരുടെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. അനുയോജ്യമല്ലാത്തവരുടെ അഭിപ്രായം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. കാത് വേദന, അതിസാരം മുതലായ രോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

മിഥുനക്കൂറ്

(മകയിരത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക)

സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും മതിപ്പും ധനവരവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന അളവിൽ പുരോഗമിക്കും. വ്യാപാര, വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കുന്നതാണ്. കോൺട്രാക്റ്റ്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച നേട്ടം ലഭിക്കും. ഭൃത്യന്മാരെ ലഭിക്കാതെ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും. വിദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശരീരബലവും മനോബലവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അൽപം വൈഷമ്യം ദമ്പതികളിൽ ഉണ്ടാകും.

കർക്കടകക്കൂറ്

(പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും കാര്യസാധ്യതയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാൽ പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ധനവരവും സ്ഥാനങ്ങളും ലഭ്യമാകും. കാര്‍, മറ്റു വാഹന വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധികം ജോലി ലഭിക്കും. പൂർവിക ഭൂസ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖലകള്‍ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതാണ്. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. വിദേശവും ആയി വിനോദയാത്ര കമ്പനികളിൽ അധികലാഭം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം നടത്തുക, ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ വീണ് മുറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചിങ്ങക്കൂറ്

(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

വ്യാപാര തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സമയമായി കാണുന്നു. ഭാര്യയോടും സ്ത്രീകളോടും അനുകമ്പയായി പ്രവർത്തിക്കും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. ഉന്നതസ്ഥാനപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും. അയൽവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനോവ്യാകുലത അനുഭവപ്പെടും. സ്വയം പുരോഗമനത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ്. ഗുരുക്കളെ ദർശിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാം. പിതാവും ആയി സ്വരചേർച്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

കന്നിക്കൂറ്

(ഉത്രത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിരയിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. സംരക്ഷണവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. പുസ്തകം എഴുതാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനത്തിനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ഐക്യത കുറയും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. അടിമുടി അലസത അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പട്ടാളമേധാവി, മറ്റു ഉന്നത തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദര്‍ഭം കാണുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായിരിക്കും. വ്യാപാരത്താലും വ്യവസായത്താലും ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്.

തുലാക്കൂറ്

(ചിത്തിരയിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചോതി, വിശാഖത്തിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും മാനസികസന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. സര്‍ക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയര്‍ച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കും. ആഡംബരമായ ജീവിതശൈലിയാണ്. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. അയൽവാസികളോട് സ്നേഹമായും ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കൂട്ടുവ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ്

(വിശാഖത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. സാമർഥ്യവും ധൈര്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്ത് തീർക്കും. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു. കുടുംബഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ബാങ്കിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. യുവതികളാൽ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് ഏമാറ്റം വരാനിടയുണ്ട്. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കുമെങ്കിലും സഹോദരസ്നേഹം കുറയും.

ധനുക്കൂറ്

(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ന്യായാധിപൻ, ആർഡിഒ പോലുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പാചകതൊഴിലിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. കലാമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും വിജയസാധ്യതയും കാണുന്നു. മലപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. വ്യാപാരവ്യവസായ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പ്രേമിതാക്കൾക്ക് പ്രേമസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു.

മകരക്കൂറ്

(ഉത്രാടത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

ഭാഗ്യാനുഭവവും മാനസികസന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. കെട്ടിടകോണ്‍ട്രാക്റ്റ്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അൽപം അലസതയുണ്ടാകും. പിതൃവഴി ഭൂസ്വത്തുക്കള്‍ വിൽക്കാനും വേറെ വാങ്ങുന്നതിനും ഉള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് അകലെ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ലഭിക്കും. കവിത എഴുതുന്നതിനുള്ള ഭാവന ലഭ്യമാകും. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമാണ്. മാതുലന്മാരാൽ മാനസികവൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൈകാലുകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും.

കുംഭക്കൂറ്

(അവിട്ടത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

അധ്യാപിക തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. പാര്‍ട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ഹാസ്യകലാപ്രകടനക്കാർക്ക് പല വേദികളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വാഹനം വാങ്ങുന്നതാണ്. ഉന്നതമായ ജീവിതമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നേരായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചീത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് അൽപം അകലെ ജോലി ലഭിക്കും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വരും. സന്ധിവേദന, കൈകാൽ വേദന വരാനിടയുണ്ട്.

മീനക്കൂറ്

(പൂരുരുട്ടാതിയിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (ഭൂഇടപാടുകൾ) നടത്തുന്നവർക്ക് അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ വ്യാപാരം വര്‍ധിക്കും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. നിലം, വസ്തുക്കളാൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും. പാർട്ടിപ്രവര്‍ത്തകർക്ക് ജനസ്വാധീനതയും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കും. വെൽഡിങ്, വയറിങ് മുതലായ തൊഴിലുകളാൽ അധിക വരുമാനം വന്നുചേരും. വാഹനം, ചെറുകിട വൻകിട ഇരുമ്പു സംബന്ധമായ വ്യപാരത്താൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും.

ലേഖകൻ

പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ

അഗസ്ത്യർ മഠം

പത്താംകല്ല് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നില്‍

നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളം, Pin: 695541

Mob - 8078022068

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA