sections
MORE

സമ്പൂർണ വാരഫലം (ജനുവരി 05 -11)

HIGHLIGHTS
  • അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?
weekly-prediction-january-05-to-11
SHARE

അശ്വതി:

ദാമ്പത്യ കലഹം ശമിക്കും. ഉദരരോഗ സാധ്യത. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തികമായി വാരം  അനുകൂലമല്ല. പുതിയ പദ്ധതികൾ നീട്ടിവെയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യവിഷമതകൾ നേരിടും. തെഴിൽ പരമായി അനുകൂല സമയമല്ല . 

ഭരണി:

സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം. മുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ബന്ധു ഗുണം വർധിക്കും. കുടുംബസമേത യാത്രകൾ. ഭൂമി വിൽപന നടക്കും. തൊഴിൽ പരമായ ഉയർച്ച. 

കാർത്തിക:

ഭാഗ്യവർധനയുള്ള വാരമാണ്. ധനപരമായ ആനുകൂല്യം, സ്വന്തക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, തൊഴിൽരംഗത്ത് മികവാർന്ന വിജയം,  വ്യവഹാര വിജയം, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ബന്ധുജനസമാഗമം.

രോഹിണി:

സഹോദരഗുണം വർധിക്കും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കും. തൊഴിൽ മേഖല ശാന്തമാകും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും, പൊതു പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും രോഗശമനം, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. 

മകയിരം:

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യ വർധന,  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി, മാനസികമായ സംതൃപ്തി. മംഗള കമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളിൽ ശമനം, മാനസിക  സുഖവർധന, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം. 

  

തിരുവാതിര:

താൽക്കാലിക ജോലികൾ സ്ഥിരപ്പെടും, തൊഴിൽപരമായ യാത്രകൾ, ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം, കുടുംബ സൗഖ്യം ‌ബന്ധുജന സമാഗമം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം തിരികെക്കിട്ടും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും. 

പുണർതം:

വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും‌ം. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാധ്യത. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അനുകൂല വാരം. മനഃസുഖം കുറയും. ഭാര്യാ–ഭർതൃബന്ധത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പൂയം:

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും. ഔഷധങ്ങളില്‍ നിന്ന് അലര്‍ജി പിടിപെടാനിടയുണ്ട്. പുതിയ വസ്ത്രലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹ സാധ്യത. ചെലവ് അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാരമാണ്. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്. 

ആയില്യം:

വിശ്രമം കുറയും. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച്  ഉപയോഗിക്കുക. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ബന്ധുജനഗുണം വര്‍ധിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ജനസമ്മിതി വർധിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനം വാങ്ങും. ബിസിനസുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച നേട്ടം.

മകം:

വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വജനങ്ങളില്‍ ആർക്കെങ്കിലും ഉന്നത സ്ഥാനലബ്ധി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. അധിക യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല  സാമ്പത്തികപരമായ വിഷമതകൾ അലട്ടും.   

പൂരം:

ഭാര്യാ–ഭർതൃബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. പുതിയ പദ്ധതികളില്‍ പണം മുടക്കും. അതില്‍ നിന്നു മികച്ച നേട്ടവും കൈവരിക്കും. അധികാരികളില്‍ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ലഭിക്കും. സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യ വർധന,  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി. 

ഉത്രം:

മാനസികമായ സംതൃപ്തി. ജീവിത സൗഖ്യം. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന മാനസിക അകല്‍ച്ച ഇല്ലാതാകും. കലാരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടം. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. ശാരീരിക സുഖവർധന, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം, കർമരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

അത്തം:

മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ച് മാനസിക വിഷമം വരുത്തിവയ്ക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ശാന്തത. അവിചാരിത ധന ലാഭം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. കുടുംബ സൗഖ്യം. ബന്ധുജന സമാഗമം. ആരോഗ്യവിഷമതകളിൽ ആശ്വാസം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. 

ചിത്തിര:

സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് വഴി നേട്ടം. എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അല്പം വിഷമം നേരിടും. ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസാദ്ധ്യത്തിന്  തുടക്കത്തിൽ തടസ്സം. 

ചോതി:

ധനപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല. കർമ്മരംഗത്ത് ഉന്നതി. സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ. ഭക്ഷണസുഖം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അബദ്ധത്തില്‍ ചാടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യപുരോഗതി കൈവരിക്കും. രോഗശമനം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

വിശാഖം :

ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ  വിജയം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിജയത്തിനും തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും സാധ്യത. സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. 

അനിഴം :

പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയം. സുഹൃദ്സഹായം ലഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാന്‍ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗബാധാ സാധ്യത. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളിൽ ശമനം. തൊഴിൽ മേഖല ശാന്തമാകും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

തൃക്കേട്ട :

പരുക്ക്, രോഗദുരിതം എന്നിവ മൂലം ജോലികളില്‍ നിന്നു വിട്ടു നിന്നിരുന്നവര്‍ക്ക് തിരികെ ജോലികളില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ മറികടക്കും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും. 

മൂലം :

പൂർവിക  സ്വത്തു ലഭിക്കുവാൻ യോഗം. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും. യാത്രകള്‍ക്കിടയിൽ പരുക്കുപറ്റുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. 

പൂരാടം :

അധികച്ചെലവുണ്ടാകും. മനസ്സിൽ അനാവശ്യചിന്തകൾ, ഗൃഹ സുഖം കുറയും. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പൊതു രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടികൾക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ഭവനം, വാഹനം എന്നിവയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും.

ഉത്രാടം :

പതിവിൽ കൂടുതൽ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗാരിഷ്ടതകൾ. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ ആലോചിക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ. ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും അരിഷ്ടതകള്‍ നേരിടും. തൊഴിൽപരമായ അലച്ചിൽ വർധിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും.

തിരുവോണം :

ആരോഗ്യപരമായി വാരം അനുകൂലം. വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അനാവശ്യമായ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും ദ്രവ്യലാഭത്തിനു സാധ്യത. ഗൃഹത്തില്‍ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. 

അവിട്ടം :

ധനപരമായി വാരം നന്നല്ല. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ, യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മാനസിക നിരാശ വർധിക്കും. വാഹനവിൽപനയിലൂടെ ധനലാഭം. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും. 

ചതയം :

തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ഭവനത്തില്‍ മംഗളകര്‍മങ്ങൾ നടക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ അടുത്തു കഴിയും. വിദേശ തൊഴിൽ ശ്രമത്തിൽ അനുകൂല മറുപടികൾ. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം, കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. 

പൂരുരുട്ടാതി ‌:

സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണച്ചെലവ്. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ വിജയിക്കുവാന്‍ കഠിനശ്രമം വേണ്ടിവരും. കുടുംബ പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നീളും. തൊഴിൽപരമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും. 

ഉത്രട്ടാതി :

ബന്ധു ജനങ്ങൾക്ക് രോഗബാധാ സാധ്യത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നല്ലാതെ ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. മേലധികാരികൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ . 

രേവതി :

യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും, ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. പ്രതികൂലമായി നില നിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറും, സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടം, പ്രവർത്തന മാന്ദ്യം വിട്ടുമാറും, ബന്ധുക്കള്‍ വഴി വരുന്ന വിവാഹാലോചനകളില്‍ തീരുമാനമാകും. 

English Summery : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / January 05 to 11

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA