sections
MORE

സമ്പൂർണ വാരഫലം (മാർച്ച് 29 - ഏപ്രിൽ 04)

HIGHLIGHTS
  • അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?
weekly-prediction-march-29-to-april-04
SHARE

അശ്വതി:

ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും. ആരോഗ്യപരമായും വാരം  അനുകൂലമല്ല. കാലാവസ്ഥാ ജന്യ രോഗങ്ങൾ അലർജി  ഇവമൂലം വിഷമിക്കും.   ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത ഭിന്നതകൾ ശമിക്കും .

ഭരണി :

തൊഴിൽ പരമായി അനുകൂല വാരം ആണ്. പുതിയ പദ്ധതികൾ  നടപ്പിൽ വരും.  തടസ്സപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണം പുനരാംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ  പാസ്സായിക്കിട്ടും. 

കാർത്തിക :

സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യ വർധനയുണ്ടാവും.  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി , മാനസിക മായ സംതൃപ്തി എന്നിവ ലഭിക്കും.

രോഹിണി :

രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം ഉണ്ടാവും. മാനസിക  സുഖവർധന ഉണ്ടാവും . പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം ലഭിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത്  നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.  

മകയിരം  :

തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ  ഉണ്ടാവാം. അവിചാരിത ധനലാഭം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  വിജയം ലഭിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യവർദ്ധന  ഉണ്ടാവും. മനഃസന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.

തിരുവാതിര :

നിരന്തരം അലട്ടിയിരുന്ന സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ ഒഴിയും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും. കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും. 

പുണർതം:

കർമ്മ രംഗത്ത് അലച്ചിൽ വർധിക്കുന്നതിനാൽ  വിശ്രമം കുറയും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ചെലവ് അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാരമാണ്. പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും . ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്.  

പൂയം :

ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. മേലധികാരികൾ , തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.  ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അധികശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. 

ആയില്യം :

തൊഴിൽ മാറുവാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സമയം , സകുടുംബ യാത്രകൾ  , പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിന് ഉല്ലാസം നൽകും , ഭൂമി വാങ്ങുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാവും. 

മകം  :

പിതാവിനോ പിതൃ സ്ഥാനീയർക്കോ  ആരോഗ്യ  അരിഷ്ടതകൾ   അനുഭവപ്പെടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവെ അസംതൃപ്തകരമായിരിക്കും. അവിചാരിത  ചെലവുകൾ  വർധിക്കും. മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞിരിക്കും 

പൂരം :

ബന്ധു ജന സഹായത്താൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാവാം.    ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സഹായത്താലും  കാര്യവിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്  താൽക്കാലിക ജോലി ശരിയാവും.  . 

സുഹൃത്തുക്കൾ അനാവശ്യമായ  ആരോപണങ്ങൾ  ഉന്നയിക്കും. 

ഉത്രം :

പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ  ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സമയം. എതിരാളികളിൽ   നിന്നും നിരന്തരമായ ശല്യമുണ്ടാവാം . ദാമ്പത്യ  ജീവിതത്തിൽ ശാന്തത കൈവരിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തും . 

 അത്തം :

ധനപരമായ  കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം  കൈകാര്യം ചെയ്യും. കർമ്മ രംഗത്ത് എതിരാളികളുടെ ശല്യമുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കും. അലസത അധികരിക്കുന്ന കാലമാണ്.  അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. 

ചിത്തിര: 

മാതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അരിഷ്ടതകൾശമിക്കും. 

 പ്രവർത്തനരംഗത്ത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ  കൈവരിക്കാൻ  സാധിക്കും. കൗതുക  വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും. 

ചോതി  :

ബന്ധുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം മനോവിഷമം സൃഷ്ടിക്കും.   വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷം കുറയും.    സകുടുംബ യാത്രകൾ നടത്തും . മുതിർന്ന കുടുംബാംഗവുമായി  അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ധനപരമായ വിഷമതകൾ  തരണം ചെയ്യും. 

വിശാഖം :

തുടങ്ങി വച്ച  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ    വിജയം . കർമ്മ രംഗത്ത് കൂടുതൽ  ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. ജീവിതപങ്കാളിയ്ക്ക് തൊഴിൽ പരമായ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം.  മറ്റുള്ളവരുടെ   വാക്കുകൾ  കൊണ്ട് മനസ്സിന്  മുറിവുണ്ടാകും. 

അനിഴം  :

ദാമ്പത്യ  ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. ചിട്ടി/ മുൻകാല നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽനിന്ന്  ധനലാഭം ഉണ്ടാവാം. സന്താനങ്ങളാൽ  മനഃസന്തോഷം വർധിക്കും .  ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ  ശമിക്കും. . തൊഴിൽ മേഖല മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും . 

തൃക്കേട്ട  :

ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന   അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശമിക്കും .  കടബാദ്ധ്യതകൾ  കുറയ്ക്കുവാൻ  സാധിക്കും  .  അവിചാരിത  ചെലവുകൾ  നേരിടേണ്ടിവരും. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മൂലം:

ഉന്നതവ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും . ഭൂമി സംബന്ധിയായ തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടും.  പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം .  മേലധികാരികളിൽ   നിന്നും സൗഹൃദപരമായ  സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

പൂരാടം  :

കർമരംഗത്ത്  അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ   കൈവരിക്കാൻ   സാധിക്കും. മാതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കും.സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിക്കാൻ  സാധിക്കും. 

ഉത്രാടം :

വിവാഹ ആലോചനകളിൽ  അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും . തൊഴിലിൽ  നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഡംബര വസ്തുക്കളിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ  വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

തിരുവോണം  :

അസമയത്തുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ  വിജയ സാധ്യത കാണുന്നു.ബന്ധുക്കൾ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറും. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൂടും. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ  നിന്നും പിന്തുണ  ലഭിക്കും.

അവിട്ടം :

വ്യവഹാരങ്ങളിൽ  വിജയം  സഹപ്രവർത്തകരുടെ  അനുമോദനം ലഭിക്കും . പിതൃഗുണവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും അനുഭവപ്പെടും. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക്  ഇടയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും. മുൻകോപം  നിയന്ത്രിക്കണം. 

ചതയം:

ദമ്പതികൾ  തമ്മിൽ നിലനിന്ന  അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം  ശമിക്കും . തൊഴിൽ   രഹിതർ  നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുവെന്ന് വരില്ല . വിവാഹകാര്യത്തിന് നേരിട്ടിരുന്ന തടസങ്ങൾ  മാറികിട്ടും. 

പൂരുരുട്ടാതി  :

മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ   വിജയിക്കും. സന്താനങ്ങൾ  മുഖേന മനസന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. ദാമ്പത്യ  ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മ വിശ്വാസം വർധിക്കും. 

 ഉത്രട്ടാതി :

കർമ്മ  രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ   വിജയിക്കുവാൻ  സാധ്യത. സാമൂഹിക സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും.

രേവതി:

ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ അലട്ടും. പ്രണയബന്ധിതർക്ക്  അനുകൂലമായ ബന്ധുജനസഹായം ലഭിക്കാം. ബിസിനസിൽ  പണം മുടക്കി വിജയം നേടുവാൻ  സാധിക്കും.  പഠനരംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തും.

English Summery : Weekly Prediction By Sajeev Shasthram March 27 to April 04

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
FROM ONMANORAMA