sections
MORE

കർക്കടകത്തിലെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം

HIGHLIGHTS
  • 2020 കർക്കടകമാസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?
karkadakam-cancer-monthly-prediction
SHARE

മേടക്കൂർ: (അശ്വതി , ഭരണി, കാർത്തിക 1/4 ):

വ്യാഴം, ബുധൻ , ശുക്രൻ , കുജൻ എന്നിവർ അനു കൂലമായും  ശനി , കേതു , രാഹു    എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു .കാര്യവിജയം , ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ . വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽ‍പരമായും നേട്ടങ്ങൾ  കൈവരിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുവാന്‍സാധിക്കും. വരവിനൊപ്പം ചെലവുമധികരിക്കും. സന്താനഗുണം വർധിക്കും. വാക്കുതര്‍ക്കങ്ങളിലേര്‍പ്പെട്ട് അപമാനമുണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട് .  കഫജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം. ദീര്‍ഘയാത്രകൾ വേണ്ടിവരാവുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു . മാനസിക പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. മുതിര്‍ന്ന ബന്ധുക്കൾ‍ക്ക് അനാരോഗ്യം. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് രോഗദുരിത ശാന്തി . ജോലിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് . ബന്ധുക്കളെ താൽ‍ക്കാലികമായിപിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടിവരും.

ഇടവക്കൂർ ( കാർത്തിക 3/ 4, രോഹിണി ,മകയിരം 1/ 2 ) : 

വ്യാഴം,ബുധൻ, ശുക്രൻ, കുജൻ, കേതു  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും   ശനി, രാഹു എന്നിവർ അനുകൂലമായും   സഞ്ചരിക്കുന്നു.  ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. പൂർവിക കസ്വത്തു ലഭിക്കുവാൻ യോഗമുള്ള കാലമാണ് . യാത്രകൾക്കിടയിൽ വീഴ്ച , പരുക്കു ഇവയുണ്ടാകുവാൻ  സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും അരിഷ്ടതകൾ നേരിടും. ബിസിനസുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച നേട്ടം.  തൊഴിൽ പരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.  ഗൃഹത്തിൽ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ബന്ധു ഗൃഹസന്ദർശനം വേണ്ടിവരും.  ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു കഴിയുവാൻ അവസരം .പുതിയ പദ്ധതികളിൽ പണം മുടക്കും. അതിൽ നിന്നു മികച്ച നേട്ടവും കൈവരിക്കും. മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ലഭിക്കും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനിടയുണ്ട്.

മിഥുനക്കൂർ ( മകയിരം 1/ 2 , തിരുവാതിര , പുണർതം 3/4 ) :

സൂര്യൻ, ശനി, രാഹു   എന്നിവർ പ്രതികൂലരായും വ്യാഴം ,ബുധൻ , ശുക്രൻ , കേതു , കുജൻ   എന്നിവർ അനുകൂലരായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു . രോഗദുരിതങ്ങൾശമിക്കും.എങ്കിലുംആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കുക , .ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽനിലനിന്നിരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ശമിക്കും . കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീജനങ്ങൾമുഖേനകലഹങ്ങൾ. ബന്ധുജനങ്ങളെപിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടിവരും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽതിരിച്ചടിയുണ്ടായേക്കാം.ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗഅരിഷ്ടതകൾക്ക്  സാദ്ധ്യത . വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ വിജയം . സഹോദരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പണച്ചെലവ്. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നൽലാതെ ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പരുക്ക്, രോഗദുരിതം എന്നിവ മൂലം ജോലികളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നവര്ക്ക് തിരികെ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുവാന് സാധിക്കും. ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്ന് അലർജി പിടിപെടാനിടയുണ്ട്.

 കർക്കിടകക്കൂർ  ( പുണർതം 1/ 4, പൂയം, ആയില്യം) : 

വ്യാഴം , ശുക്രൻ, ബുധൻ , ശനി, രാഹു  എന്നിവർ പ്രതികൂലരായും, കേതു , രാഹു , സൂര്യൻ, കുജൻ എന്നിവർ അനുകൂലരായും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളു മായി കലഹങ്ങൾക്കു സാധ്യത. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടിവരും. പിതാവിന് അരിഷ്ടതകൾ.  അനാരോഗ്യം മൂലം മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടിവരും . വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം  നീട്ടിവയ്ക്കേണ്ടിവരും.  ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈമോശം വരാനിടയുണ്ട്. ബന്ധുജന സഹായം വഴി സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും . പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനു  സാധ്യത. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂർ ( മകം, പൂരം , ഉത്രം 1/ 4 )

വ്യാഴം, ശനി , രാഹു ശുക്രൻ, സൂര്യൻ  എന്നിവർ അനുകൂലരായും  കേതു ബുധൻ , കുജൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലരായും   സഞ്ചരിക്കുന്നു . ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നേട്ടങ്ങൾ . നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  സ്ഥലം മാറ്റം, ഇഷ്ടസ്ഥാന ലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വാഹനത്തിനായി പണം മുടക്കേണ്ടി വരും. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും . ഭക്ഷണസുഖം വർധിക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാന് സാധിക്കും.  സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നമനമുണ്ടാകും. നേത്രരോഗ സാധ്യത.

കന്നിക്കൂർ  (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2) :

വ്യാഴം, ബുധൻ  രാഹു  , സൂര്യൻ ,  എന്നിവർ അനുകൂലമായും ശനി, കേതു , ശുക്രൻ, കുജൻ   എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു .  അനുകൂല സമയമാണ് , 

തൊഴിലന്വേഷകർക്ക്  പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും .ബന്ധുജന സഹായം വഴി   പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യസാധ്യം. വിവാഹാലോചകൾ തീരുമാനത്തിലെത്തും. കട ബാദ്ധ്യത  കുറയ്ക്കുന്നതിനും പണയ ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും  സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം നേടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന്പ്രശംസലഭിക്കും. ഇരുചക്രവാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് പരുക്കിനു സാധ്യത. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ  വേണ്ടി വരാം . ബന്ധുജനഗുണം വർധിക്കും.  സ്വജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ . പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും. കുടുംബത്തിൽ   മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും .  

തുലാക്കൂർ ( ചിത്തിര 1/2 , ചോതി, വിശാഖം 3/ 4 )

വ്യാഴം,  സൂര്യൻ, കുജൻ  ശുക്രൻ എന്നിവർ പ്രതിക്കൂലമായും ശനി  , രാഹു, ബുധൻ , കേതു എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു . അവിചാരിത യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മാനസിക സന്തോഷം വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേരും. ഗൃഹത്തിൽ   ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. ബിസിനസ്സിൽ പണച്ചെലവ് അധികരിക്കും.  തൊഴിൽരംഗത്തു നിന്ന് അവധിയെടുത്ത്  നിൽക്കേണ്ടി വരും . ത്വക് രോഗ സാദ്ധ്യത. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച അവസാനിക്കും . സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടത , സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർഥികൾക്ക്  പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം.   ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം ,  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല  ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം. തൊഴിൽ പരമമായ മേന്മയുണ്ടാവും. 

വൃശ്ചികക്കൂർ ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട ) : 

രാഹു, സൂര്യൻ, കുജൻ, ശനി  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും   വ്യാഴം , കേതു ശുക്രൻ, ബുധൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ് . ദേഹസുഖം കുറയുന്ന കാലമാണ്. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും . പുതിയ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവസരമൊരുങ്ങും . അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന തർക്കം  അവസാനിക്കും. സകുടുംബ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. തൊഴിൽ സംബന്ധമായുള്ള  യാത്രകളും  വേണ്ടിവരും.  രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം . ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിൽപരമായുള്ള  മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം  .  പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും.ബന്ധു ജന സമാഗമം ഉണ്ടാകും .  ഉദര സംബന്ധമായ വിഷമതകൾക്കായി ഔഷധ സേവവേണ്ടിവരും. സർക്കാരിലേയ്ക്ക്  ചെറിയ പിഴകൾ  അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക്  വിജയം . മനസ്സിന് സന്തോഷ സൂചകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും. മുതിർന്ന കുടുംബംഗങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത.

ധനുക്കൂർ ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം1/4 ) : 

സൂര്യൻ, കുജൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം   എന്നിവർ പ്രതി കൂലമായും   രാഹു, കേതു , ശനി , ബുധൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു . ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ . ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും . മാനസിക സംഘർഷം  വർധിക്കും. ബന്ധു ഗുണമനുഭവിക്കും. യാത്രകൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യജീവിത സൗഖ്യം കൈവരിക്കും. മാതാവിനോ മാതൃജനങ്ങൾക്കോ അരിഷ്ടത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ  മൂലം ഇടയ്ക്ക് മനോ വിഷമം. സത്കർമ്മങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും, വാക്ദോഷം മൂലം അപവാദത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക .  വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത.  സഹപ്രവർത്തകർ നിമിത്തമായി മനോവിഷമം.   ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ നില നിന്നിരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും .  സ്വത്തു സംബന്ധമായ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനം. വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും. സാമ്പത്തികമായി വിഷമതകൾ നേരിടും. വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. പൊതു രംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർധിക്കും.  സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും . ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. ഔഷധ സേവ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻകഴിയും . 

മകരക്കൂർ ( ഉത്രാടം 3/4 , തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2 ) : വ്യാഴം,ശനി  കുജൻ , ബുധൻ , കേതു എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും രാഹു, കേതു, ശുക്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു. മാനസിക നിരാശ വർധിക്കും. സഹായ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പിൻവാങ്ങും.സ്വകാര്യമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കും. ബന്ധുക്കൾ വഴി വരുന്ന വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനമാകും. ഉപഹാരങ്ങൾ  ലഭിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് . മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും.  ഗൃഹത്തിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടക്കും. കുടുംബജീവിത സൗഖ്യം വർധിക്കും. വിവാദപരമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ 

 ശ്രദ്ധിക്കുക . വാഹനംമാറ്റി വാങ്ങുന്നകാര്യം ആലോചനയിൽ വരും . കഫജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം. പണമിടപാടുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. പൈതൃക സ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും.     . 

കുംഭക്കൂർ ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4 ) : വ്യാഴം ,  കേതു, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ എന്നിവർ അനുകൂലരായും   ശനി , രാഹു , ബുധൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുവാന് സാധിക്കും.   സന്താനഗുണം വർധിക്കും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനിടയുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രോഗദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ കലഹം തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയ്ക്കു സാദ്ധ്യത . ബന്ധുജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായേക്കാം. അശ്രദ്ധ വർധിച്ച് ചെറിയ വീഴ്ച, പരിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.  ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാവുന്ന ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 

മീനക്കൂർ ( പൂരുരുട്ടാതി 1/4 , ഉത്രട്ടാതി , രേവതി ) : ശനി, കേതു, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും വ്യാഴം , രാഹു, ബുധൻ  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.   ബന്ധുജനഗുണം വർധിക്കും.  മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും.  അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ വർധിക്കും.   ഇഷ്ടജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വാസസ്ഥാന മാറ്റത്തിന് സാധ്യത.   തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന തടസങ്ങൾ മാറും. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം.  ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും. സദ്കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ തൊഴിൽ ശ്രമത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ .സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പണം കടം നൽകേണ്ടി വരും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നല്ലാതെ ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ  നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് നേരിടുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക   

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA