sections
MORE

മലയാള പുതുവർഷഫലം; ഓരോ നാളുകാർക്കും എങ്ങനെ?

Malayalam-Yearly-prediction-1196
SHARE

അശ്വതി:   

ആരോഗ്യപരമായ അനുഭവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ഥിരമായി നിലനിന്നിരു ന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം . സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ബന്ധു ജനങ്ങ ളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം വർധിക്കും. ഭൂമി ക്രയ വിക്രയം വഴി കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധി ക്കും. തൊഴിൽരഹിതരായിരുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ താത്‌കാലിക ജോലി കളും തുടർന്ന് സ്ഥിര നിയമനവും ലഭിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനും സാധിക്കുന്ന കാലമാണ്. പുതിയ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ മൊട്ടിടും. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക്‌ ഉത്തമ ബന്ധങ്ങ ൾ ലഭിക്കും. 

ഭരണി : 

ഗുണപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാവുന്ന കാലമാണ് . തടസ്സങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയും. വാക്കുറപ്പിച്ച ഭൂമി വിൽപ്പന വഴി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും . സഹോദരർ , സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുക വഴി കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. രോഗ ദുരിതത്തിൽക്കഴിഞ്ഞവർക്ക്  ആശ്വാസം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാവുന്ന കാലമാണ് . ചെറിയ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പെടും. വിദേശ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വിദേശത്തു തന്നെ പുതിയ ജോലികൾ ലഭിക്കാം. 

കാർത്തിക:      

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലമാണ് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ നേരിടും. ബിസിനസ്, തൊഴിൽ മേഖല ഇവ പുഷ്‌ടിപ്പെടുമെങ്കിലും മാനസിക സംഘർഷം അധികരിച്ചു നിൽക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത രൂപപ്പെടും. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു നീങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സന്താ നങ്ങൾക്ക് ഗുണപരമായ കാലമാണ്. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. കേസുകൾ, തർക്കങ്ങൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ  എന്നിവ ഉണ്ടാവുന്ന കാലമാണ്. പൈതൃക സ്വത്തിൻറെ അനുഭവഗുണം ഉണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നി വരുമായി രമ്യതയിൽ പോവാൻ  ശ്രമിക്കുക. 

രോഹിണി:     

 സാമ്പത്തികപരമായ ഉന്നമനം കൈവരിക്കുന്ന കാലമാണ്. തൊഴിലിൽ നിന്നും വസ്തുവിൽപ്പന, ഏജൻസി ജോലികളിൽ നിന്നും ധനപുഷ്ടി കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി അനുകൂലകാലമായിരിക്കും. അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രോഗദുരി തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടും. ഗൃഹ നിർമ്മാണം സാദ്ധ്യമാകുന്ന കാലമാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭ്യുന്നതി, തൊഴിൽ ലാഭം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

മകയിരം :     

അരിഷ്ടതകൾ വിട്ടൊഴിയും. നഷ്ടപ്പെട്ട മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാലമാണ്. ജീവിതത്തിലെ തിരക്ക് വർധിക്കും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ  ശ്രദ്ധ  കുറയും. അതിനാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാനസിക സംഘർഷം നേരിടേണ്ടിവരും. വിവാഹമാലോചിച്ചു നടക്കാതിരുന്ന വർക്ക്  തടസ്സം മാറി മികച്ച ബന്ധം ലഭിക്കും. സഹോദരർ, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം വർധിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് തൊഴിൽപരമായ നേട്ടമുണ്ടാകും . പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഫ്‌ളാറ്റ് , വീട് എന്നിവ വാങ്ങുവാൻ യോഗം. 

തിരുവാതിര :  

കർമ്മ രംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിക്കും. മേലധികാരികളുടെ അധികപ്രീതി സമ്പാദിക്കും. വരുമാനവർധനയുണ്ടാകും. മനസ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ശമിക്കും. പിതാവിനോ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്കോ  രോഗദുരിതം, ആശുപത്രിവാസം എന്നിവ വേണ്ടിവരും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും.  സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്  ഉദ്യോഗക്കയറ്റം ലഭിക്കും. 

പുണർതം : 

തടസ്സപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. നടപ്പാകില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായി സാദ്ധ്യമാകും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർധിക്കാൻ സാദ്ധ്യത. ഓഹരി വിപണി , ഊഹക്കച്ചവടം എന്നിവയിലൂടെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വഴി ധന നഷ്ടത്തിനും സാദ്ധ്യത. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽദാതാക്കൾ വഴി നേരിട്ട് ജോലി ലഭിക്കും. 

പൂയം :     

സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. വാതസംബന്ധമായ വിഷമതകൾ നേരിടും. ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുക, ജോലി ലഭിക്കുക എന്നിവയുണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിലെത്തും. ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അവിചാരിത തടസ്സം നീങ്ങും. വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ  എന്നിവ മോഷണം പോകുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പണം കടം നൽകി പിന്നീട് വിരോധം സമ്പാദിക്കും. 

 ആയില്യം:   

ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരുന്ന വർഷമാണ്‌.  ജീവിതഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. മാനസി കമായി ഒരു പ്രത്യേക ബലം കൈവരും. ജോലിക്കുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. വിദേശ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥിക്കൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതസൗഖ്യം അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന കാലമാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ഗൃഹനിർമ്മാണം തുടങ്ങി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വിവാഹാലോചനകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. മനസ്സിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ഗണപ തിഭജനം നടത്തി ദോഷശമനം വരുത്തുക.

മകം:     

 ആരോഗ്യപരമായി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലമാണ്. പാരമ്പര്യ ജന്യരോഗങ്ങളായ പ്രമേഹം മുതലായവ പിടിപെടാനുള്ള സാദ്ധ്യത അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സന്താനങ്ങളെ ക്കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണവും കുറവായിരിക്കും. അതിനാൽ അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് കലഹിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത അധികരിക്കും. പൊതു പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേക കരുതൽ ഇക്കാര്യത്തിലെടുക്കുക. വളരെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറഞ്ഞ നിയമനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗൃഹ നിർമ്മാ ണത്തിൽ അവിചാരിതതടസ്സം നേരിടാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്നുള്ള പഠനരീതി ഉപേക്ഷിക്കണം. 

പൂരം:     

 മാനസികസംഘർഷം അധികരിച്ച് ക്രമേണ ശാന്തമാകുന്ന രീതി നിലനിൽക്കുന്നു. അനാവശ്യചിന്ത മനസ്സിനെ  അലട്ടും. ഇല്ലാത്ത രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടും. സാമ്പത്തിക പരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടി വരും. വരവിനൊപ്പം ചെലവും അധികരിക്കും. ഗൃഹത്തിലും വാഹനത്തിലും അറ്റകുറ്റ പണികൾ വേണ്ടി വരും. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തു ക്കളുമായി മാനസിക അകൽച്ചയ്ക്കു സാദ്ധ്യത. സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു താമസിക്കേണ്ടി വരും. വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് അലസത പിടിപെടാവുന്ന കാലമാണ്. പിതൃജനദുരിതമുണ്ടാകും. 

 ഉത്രം :   

സാമ്പത്തികവിഷമം തുടക്കത്തിൽ നേരിടുമെങ്കിലും ക്രമേണ വളരെ മെച്ചപ്പെടും.  കടങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം വർധിക്കും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം വർധിക്കും .ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തും.  പുതിയ ജോലി, ഉപരിപഠനത്തിൽ പ്രവേശനം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവ ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമസന്താനലാഭമുണ്ടാകുന്ന  കാലമാണ്. അവിചാരിതമായി അധിക ചെലവ് നേരിടാവുന്നതാണ്. 

അത്തം:     

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന കാലമാണ്. ബന്ധു ജനഗുണം വർധിക്കും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ പിണക്കം മാറി തിരികെയെത്തും. വിവാഹ മോചനം വരെയെത്തിയ തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച്  ദമ്പതികൾ ഒന്നു ചേരും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന അവശതയകലും. ഭൂമിയിൽ നിന്നോ കാർഷികമേഖലയിൽ നിന്നോ ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അശ്രദ്ധമൂലം ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. രോഗദുരിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. 

ചിത്തിര :     

മാനസികമായ ബലവർധനയിലൂടെ കാര്യപുരോഗതി കൈവരിക്കും. ബന്ധു ഗുണം വർധിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. ബന്ധു ജനസഹായത്തോടെ തൊഴിലാഭം, വിവാഹലാഭം എന്നിവയുണ്ടാകും. ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതസൗഖ്യം കൈവരിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന് ദീർഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹസാഫല്യം ഉണ്ടാകും. പണി പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ, ഫ്ളാറ്റുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുവാൻ യോഗമുണ്ട്.  കടങ്ങൾ വീട്ടുവാനും പണയ ഉരു പ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുവാനും സാധിക്കും. 

ചോതി:     

കർമ്മരംഗത്ത്‌ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം. അധികാരകേന്ദ്രത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകും. സന്താനത്തിന് അന്യദേശത്തു തൊഴിൽ ഔന്നത്യം. മംഗല്യ കാര്യത്തിന് ഉറ്റവരിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കും. സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ജീവിതപങ്കാളിക്കു അനുകൂലസമയം.  ഇരുചക്ര വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും.സ്വഗൃഹം വിട്ടു താമസിക്കും. ശത്രുക്കൾക്കു മേൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വ്യവഹാരം, മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് വിജയം നേടും. കാർഷിക രംഗത്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. 

വിശാഖം:     

തൊഴിൽപരമായ നേട്ടം. താത്ക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. ഉന്നതസ്ഥാനീയരുമായി മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. വിദേശത്തു നിന്നും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കും. സുഹൃദ്‌സമാഗമം ഉണ്ടാകും. പൈതൃകസ്വത്ത്‌ അനുഭവത്തിൽ വരും. ഭവനനവീകരണത്തിനു പണം ചെലവിടും. പണമിടപ്പാടുകളിൽ  കൃത്യത പുലർത്തും. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

അനിഴം:     

മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ മാറും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കും. ഭൂമി വാങ്ങുവാനും ഗൃഹനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാനും യോഗമുള്ള കാലമാണ്. കടം നൽകിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ അനുകൂല സമയം. സഹ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം എല്ലാക്കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും. ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന സമയമാണ്. അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം. തികച്ചും അവിചാരി തമായി ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

തൃക്കേട്ട :     

ഔദ്യോഗികരംഗത്ത്‌ നേട്ടം.  ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമതകൾ മാറും. ഷെയർ, ഊഹക്കച്ചവടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ധനലാഭം കൈവരിക്കും. മനസ്സുഖം വർധിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനരംഗത്ത് അംഗീകാരം തേടിയെത്തും. വ്യാപാര ബന്ധം ദൃഢമാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും. 

മൂലം:   

  പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്തു നേട്ടം കൈവരിക്കും. തൊഴിൽപരമായി നേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷമതകൾ തരണം ചെയ്യും. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്കു ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും.  ഭക്ഷണ സുഖം വർധിക്കും.  ബന്ധു സമാഗമം ഉണ്ടാകും.  സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം.  ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  വാഹനലാഭമുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങൾ മുഖേന സന്തോഷിക്കാനിടവരും.  കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും.

പൂരാടം:   

  കലാരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്‌തി. വാടകഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മാറും. ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ  മികച്ച ജോലി. വസ്തു തർക്കം ന്യായമായി പരിഹരിക്കും. ആഡംബരവസ്തുക്കൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഏജൻസി ഇടപാടിൽ ധനവരവ്. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും. സന്താനഗുണം ഉണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ വസ്തുതകൾ തിരികെ ലഭിക്കും. പഴയ വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും. 

ഉത്രാടം:

പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കായി തുടക്കം കുറിക്കും . ഭൂമിയിടപാടുകളിൽ നിന്ന് നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. രോഗാവസ്ഥയിൽക്കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക്  ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം കൈവരിക്കും. പ്രണയ ബന്ധിതർക്കു വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉന്നത സ്ഥാനീയരുമായി മികച്ച ബന്ധം  സ്ഥാപിക്കും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ് . ഉദര സംബന്ധമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. 

 തിരുവോണം: 

പ്രാഫഷണൽകോഴ്‌സുകളിൽ ഉന്നത വിജയം. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും . പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടം.  സാമ്പത്തിക  ബാദ്ധ്യതകൾ തീർക്കും. സന്താനങ്ങൾ മുഖേന മനഃ സന്തോഷം കൈവരിക്കും. ശത്രുപീഢ കുറയും. ഉപരിപഠനത്തിന്  സ്കോളർഷിപ്  ലഭിക്കും. വിവാഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സം മാറും. 

അവിട്ടം:

സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കും . ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഢംബര വസ്തുക്കൾക്കായി പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ജോലിക്ക്  നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കും.  സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സർക്കാർ തല ബഹുമതി. ഗവേഷണ  രംഗത്ത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ  അംഗീകാരം. മാതൃസ്വത്തിന്റെ വീതം ലഭിക്കും. 

ചതയം:  

വിദേശ തൊഴിൽ ലാഭത്തിനു സാദ്ധ്യത . മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഗൃഹലാഭം. സേനാവിഭാഗ ങ്ങളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം. വാസ സ്ഥാനം വെടിഞ്ഞു താമസിക്കേണ്ടിവരും. വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.  കോടതികളിൽ  നിലനിന്നിരുന്ന കേസുകൾ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമമായ മേൽഗതി കൈവരിക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ബന്ധുജന സഹായം വർദ്ധിക്കും. 

 പൂരുരുട്ടാതി : 

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിണങ്ങിയ ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ശാരീരിക വിഷമതകൾ വിട്ടൊഴിയും. വിദേശ തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. സകുടുംബം ഒന്നിലധികം തവണ മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും . ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. രോഗ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന്  ആശ്വാസം. പതിവിൽക്കൂടുതൽ യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും.

ഉത്രട്ടാതി: 

ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് നേട്ടം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും  വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അനുകൂല വിധി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മാറും. യാത്ര കൾ വഴി നേട്ടം കൈവരിക്കും. സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ  ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അവസരം. ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ  ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ  അനുകൂല ബന്ധം ലഭിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുവാനിടവരും. അലസത വെടിയും. 

 രേവതി : 

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ അവസരം. താത്ക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. മനസ്സിൽ നിലനിനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ വിട്ടൊഴിയും.  കടബാദ്ധ്യതകൾ  തീർക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം കാണും. നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ  ശമിക്കും. ആരോഗ്യ പരമായ വിഷമ തകൾ വിട്ടൊഴിയും . 

ലേഖകൻ  

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

English Summary : 1196 Malayalam Yearly Prediction by Sajeev Sastharam

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA