sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • 2021 ജനുവരി 03 മുതൽ 09 വരെയുള്ള ഫലം
weekly-prediction-january-03-to-09
SHARE

അശ്വതി :

ആരോഗ്യപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല. മനഃ സംഘർഷം അധികരിക്കും. ജോലിയിൽ  ശ്രദ്ധ കുറയും യാത്രകളിലൂടെ നേട്ടം. ജോലി തേടിയുള്ള യാത്രകൾ നടത്തും. മോഷണം പോയ മുതൽ തിരികെക്കിട്ടും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗസാദ്ധ്യത. കടം നല്കിയിരുന്ന പണം  തിരികെ ലഭിക്കും.  കർമ്മ രംഗത്ത് മാറ്റം.

 ഭരണി:

ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ. കടബാദ്ധ്യത  കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും.  വ്യാപാര രംഗത്ത് നേട്ടം. വിവാഹ  കാര്യത്തിൽ ബന്ധുജന സഹായം. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദമ്പതികളുടെ പിണക്കം അവസാനിക്കും . ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ വഴി നേട്ടം. കലാ രംഗത്ത് നേട്ടം. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗം.  

ജനനതിയതി പ്രകാരം 2021 പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

കാർത്തിക  :

വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരികെയെത്തും .  ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനം  മൂലം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം. വ്യാപാര രംഗത്ത് തടസ്സങ്ങൾ. ബന്ധു ജന വിരോധം  . സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ . മാനസികമായ സംഘർഷം . 

രോഹിണി  :

സ്വഗൃഹം വെടിഞ്ഞു താമസിക്കേണ്ടിവരും.  സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിക്കും . പൊതുവിൽ  സന്തോഷ വർദ്ധന.  തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ . ഭാവി  കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം .  ഒന്നിലധികം തവണ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വിവാഹ ആലോചനയിൽ  പുരോഗതി.

മകയിരം  : 

ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ നേരിടും.   മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം. പണച്ചെല വധികരിക്കും .അടുത്തു പെരുമാറിയിരുന്നവരുമായി ഭിന്നതയുണ്ടാവും. സന്താനങ്ങൾമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കും.   ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം. തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.

ജീവിതത്തിലെ ശുഭസമയങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ...

തിരുവാതിര  :

ദീർഘദൂര യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. യാത്രാവേളകളിൽ ധനനഷ്ടം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ.  ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ.സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി. പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം. 

പുണർതം  :

ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേരും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടമുണ്ടാകും.  വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യ പരമായ വിഷമതകൾ.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതികൂല സമയമാണ് . അലസത വർദ്ധിക്കും.  

പൂയം: 

വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.   .സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം  വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ.  അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടും. തലവേദന, പനി  എന്നിവയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത.  സഞ്ചാരക്ലേശം വർദ്ധിക്കും . കടബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

ആയില്യം  :

മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും കർമ്മ രംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകൽച്ചയ്ക്കു  സാദ്ധ്യത .  തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. ഭൂമി. വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. മാതാവിന് അരിഷ്ടത. ബിസിനസ്സിൽ അവിചാരിത ധന നഷ്ടം .  സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത. 

മകം  : 

കാര്യവിഘ്‌നം .  തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം. അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പഴി കേൾക്കേണ്ടിവരും. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ധന സഹായം. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. മുൻപിൻ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കും.

പൂരം :

സുഹൃത്തുകളുടെ പെരുമാറ്റം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.   പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തും. അന്യരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. ഉദ്ധിഷ്ട കാര്യങ്ങളിൽ  വിഘ്നം. കൂടുതലായി സഞ്ചരിക്കും. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന്  പണം മുടക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ ഫലപ്രവചനം.

ഉത്രം  : 

ദേഹസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണം മുടക്കും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ യാത്രകൾ .  സാമ്പത്തികമായി വിഷമതകൾ നേരിടും. പണം നൽകാനുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത. അവർക്ക് ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. 

അത്തം :

സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടം. ജലദോഷം പനി എന്നിവ പിടിപെടുവാൻ സാദ്ധ്യത. കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. സുഹൃദ് സഹായം വർദ്ധിക്കും തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾ.

ചിത്തിര  :

പുതിയ ജോലികൾ ലഭിയ്ക്കും . സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും.തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. വിവാഹ തീരുമാനമെടുക്കും .  പുണ്യസ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തും. യാത്രയ്ക്കായി പണച്ചെലവ്. ത്വക് രോഗ സാദ്ധ്യത.

 ചോതി  : 

കുടുംബസമേത യാത്രകൾ നടത്തും. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം. അയൽവാസികളുടെ സഹായം ലഭിക്കും സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി. പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും . വിശ്രമം കുറയും . വിദേശത്തു നിന്ന് തിരികെ നാട്ടിലെത്തും.

വിശാഖം :

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. അനാവശ്യ മാനസിക ഉത്ക്കണ്ഠ. ഗൃഹ സുഖം കുറയും. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ആഹാര കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. 

അനിഴം :

മുതിർന്ന കുടുംബാങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും.  വിദേശ ജോലിക്കുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കും.  യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. സത്കർമ്മങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. 

തൃക്കേട്ട:

പൂർവ്വിക സ്വത്തിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ.   ആരോഗ്യ പരമായ പുരോഗതി. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും .സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും.   കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ  പ്രശ്നങ്ങൾ. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ജനനതിയതി അനുസരിച്ചു ഏതു തൊഴിലിൽ ശോഭിക്കും 

മൂലം  :

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമതകൾ. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കുവാൻ പണം കടം വാങ്ങും . പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും. തൊഴിലന്വേഷണങ്ങൾ വിജയം കാണില്ല. വിദേശതൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യത. ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ .

പൂരാടം :

ഭവനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും.   പൊതു രംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും . സുഹൃദ് സഹായം വർദ്ധിക്കും . മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. സഹപ്രവർത്തകർ. അയൽവാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹായം.  മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ  അലട്ടും.  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  

ഉത്രാടം : 

സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം. ഇരു ചക്ര വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ വീഴ്ച പരിക്ക് എന്നിവയുണ്ടാവാം . അവിചാരിത ധനലാഭം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന പിണക്കം അവസാനിക്കും .  ബന്ധുക്കളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  വിജയിപ്പിക്കും. 

തിരുവോണം :

തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് രോഗദുരിത സാദ്ധ്യത. പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.   പരീക്ഷാ വിജയം. സഹോദര ഗുണം വർദ്ധിക്കും. സർക്കാർ രേഖകൾ ലഭിക്കും. 

അവിട്ടം  :

തൊഴിൽപരമായ അലച്ചിൽ. ഉദര രോഗ സാദ്ധ്യത. ബിസിനസ്സിൽ ധനലാഭം. തൊഴിൽഭാരം മൂലം മനഃ സംഘർഷം. ബന്ധു ജന സന്ദർശനം. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യസാദ്ധ്യം .

ചതയം :

നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.   വിവാഹ തീരുമാനമെടുക്കും. മാതൃജനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന രോഗത്തിന് ശമനം. സ്വഭവനം വിട്ട് ദൂര യാത്ര വേണ്ടിവരും. മാനസികമായ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ. തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ. ഭൂമി വാഹന വിൽപ്പന വഴി ധനലാഭം. 

ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?

പൂരുരുട്ടാതി :

ഉദര രോഗ സാദ്ധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത.  പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറിയ തിരിച്ചടികൾ. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങും. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിൽ സംഘർഷം അധികരിച്ചിരിക്കും. അന്യരുടെ വാക്കിനാൽ മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കും. 

ഉത്രട്ടാതി  :

ധനപരമായി  വാരം അനുകൂലം.  തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം . സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കും . ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിരോധം ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക  .പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിജയം. ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പിടും. ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിന്  തീരുമാനമെടുക്കും. തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾ.  

രേവതി  :

അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ ലാഭം. ആരോഗ്യവിഷമതകൾ ശമിക്കും . കൂടുതൽ  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ  അംഗീകാരം. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലർജി സാദ്ധ്യത. അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും .   ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് ശമനം.  

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shatharam / January 03 to 09

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA