sections
MORE

ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? കാണിപ്പയ്യൂർ

HIGHLIGHTS
  • മേടമാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കനുകൂലമോ ?
Weekly-Prediction-by-Kanippayyur-1200
SHARE

അശ്വതി:

സൽക്കീർത്തി വർധിക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആർജവമുണ്ടാകും. നിലവിലുള്ളതിനു പുറമേ മറ്റൊരു വീടു കൂടി വാങ്ങാൻ ധാരണയാകും.

ഭരണി:

കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. വ്യാപാരത്തിൽ കാലാനുസൃത മാറ്റം വരുത്താൻ തയാറാകും.

കാർത്തിക:

പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.

രോഹിണി:

ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കും. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പരസഹായം തേടും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമയോചിത ഇടപെടലുകളാൽ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടും.

മകയിരം:

നിലവിലുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിനു ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ഗൃഹനിർമാണം ആരംഭിക്കും.

തിരുവാതിര:

പുത്രപൗത്രാദികൾക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. വാത – ഉഷ്ണ രോഗപീഡകൾ വർധിക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കും.

പുണർതം:

ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലകളിൽ അവിചാരിത തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും.

പൂയം:

ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൂരദേശവാസം വേണ്ടിവരും. പൂർവികസ്വത്ത് രേഖാമൂലം ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ആയില്യം:

വിവാഹം തീരുമാനിക്കും. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടെ ചെയ്തുതീർക്കും. ഊഹാപോഹങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടരുത്.

മകം:

അനുചിത പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ ഉൾപ്രേരണയുണ്ടാകും. പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതികാര നടപടികൾ അബദ്ധങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും.

പൂരം:

ശമ്പളവർധന മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ലഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ശത്രുക്കൾ വർധിക്കും.

ഉത്രം:

വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അസുഖം വർധിക്കും. സുഹൃത്തിനു സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും.

അത്തം:

ജോലി തേടിയുള്ള വിദേശയാത്ര വിഫലമാകും. പ്രണയബന്ധം സഫലമാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും.

ചിത്തിര:

ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. മേലധികാരി നിർദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു പൂർത്തിയാക്കും.

ചോതി:

മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമാവസ്ഥകൾക്കു ശാശ്വത പരിഹാരം നിർദേശിക്കും. വ്യാപാരമേഖലയിൽ പുതിയ ആശയമുദിക്കും.

വിശാഖം:

ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും യാഥാർഥ്യമാകും. പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം വർധിക്കും. കഫ – നീർദോഷ രോഗപീഡകൾ വർധിക്കും.

അനിഴം:

ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടെ ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട:

പൂർവികസ്വത്തു വിറ്റ് പട്ടണത്തിൽ വീടു വാങ്ങും. മാതാപിതാക്കളെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. സഹപാഠികളെ കാണാനും സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും.

മൂലം:

അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

പൂരാടം:

കലാകായിക മത്സരങ്ങൾക്കു പരിശീലനം തുടങ്ങും. വ്യാപാര, വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഉണർവുണ്ടാകും. സന്ധിവേദന വർധിക്കും.

ഉത്രാടം:

സുവ്യക്തമായ നിലപാട് സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന പലതും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. മികച്ച ജോലിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

തിരുവോണം:

ഗൃഹനിർമാണം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാക്കും. അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയരുത്.

അവിട്ടം:

വാഹനാപകടത്തിൽനിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കും.

ചതയം:

അസൂയാലുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്താൽ മനോവിഷമം തോന്നും. അസുഖങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ വേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിനൊപ്പം താമസിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി:

സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താൽ ആത്മനിർവൃതി കൈവരും. വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പൂർവികസ്വത്തു രേഖാമൂലം ലഭിക്കും.

ഉത്തൃട്ടാതി:

സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

രേവതി:

പ്രശസ്തി വർധിക്കുമെങ്കിലും അഹംഭാവം അരുത്. പ്രണയബന്ധം സഫലമാകും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് അസുഖം വർധിക്കും.

English Summary : Weekly Star Prediction by Kanippayyur / 2021 April 11 to 17

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

പാചക വാതക വില മുകളിലേക്കു തന്നെ; എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ? | Manorama Explainer

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA