sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • 2021 മേയ് 23 മുതൽ 29 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലം
Prediction-Photo-credit- Billion-Photos
Photo Credit : Billion Photos / Shutterstock.com
SHARE

അശ്വതി : 

അകൽച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പിണക്കം അവസാനിക്കും. സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യവർധന.  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി. മാനസികമായ സംതൃപ്തി  

ഭരണി :

പൊതു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചില തിരിച്ചടികൾ. സഹപ്രവർത്തകർ, അയൽവാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹായം. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും. മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ  അലട്ടും. 

കാർത്തിക :

വിവാഹആലോചന നടത്തുന്നവർക്ക് അനുകൂല ബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധിതർക്കും നേട്ടങ്ങൾ . സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യത.  ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ ശമിക്കും .

രോഹിണി :

രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക്  ആശ്വാസം.   സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം. ഇരു ചക്ര വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിചാരിത ധന നഷ്ടത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട് . 

മകയിരം :

ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന പിണക്കം അവസാനിക്കും . കുടുംബ സൗഖ്യത്തിനായി പണച്ചെലവ്. 

തിരുവാതിര : 

പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കും . യാത്രകൾ മാറ്റിവയ്ക്കും . ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും . തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ.  

പുണർതം :

സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്നുള്ള എതിർപ്പ് നേരിടും. തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുടക്കം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി. കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം . 

പൂയം :

ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും . പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിജയം. ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പിടും. ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിന്  തീരുമാനമെടുക്കും. 

ആയില്യം :

വിവാഹ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും  . വിദേശ തൊഴിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ . തൊഴിൽ പരമായ തടസ്സങ്ങൾ . ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ ലാഭം. വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

മകം :

ആരോഗ്യപരമായ ചെറിയ വിഷമതകൾ.  മനസ്സിൽ വിഷമതകൾ . കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  അംഗീകാരം. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലർജി പിടിപെടാൻ സാദ്ധ്യത. 

പൂരം :

അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് എതിർ നടപടികൾ . മാനസിക വിഷമം അധികരിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ അവസരം. ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് ശമനം. 

ഉത്രം  :

ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും . കടബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. സുഹൃദ് സമാഗമം . വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. 

അത്തം:   

സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടത .  ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധന നഷ്ടം . കർമ്മ രംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ. അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം. തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. 

ചിത്തിര :

പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ  കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും . ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത. മാതാവിന് അരിഷ്ടത.

ചോതി :

മാനസിക സംഘർഷം വർധിക്കും .  വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും . ബിസിനസ്സിൽ ധന ലാഭം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത. യാത്രകളിൽ മുടക്കം. അലസത വർധിക്കും . 

വിശാഖം :

അന്യരുടെ വാക്കിനാൽ മനോവിഷമം നേരിടും. സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും .  തൊഴിൽപരമായ അധിക വിഷമതകൾ . രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.  

അനിഴം   : 

ജീവിതപങ്കാളിക്ക്  ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ . അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക.  തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും. . സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും.

തൃക്കേട്ട : 

ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം . വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. വേണ്ടിവരും .അവിചാരിത  ധനനഷ്ടം. ഭവനത്തിൽ ശാന്തത കുറയും.  മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ  അലട്ടും.

മൂലം :

താൽക്കാലിക  ജോലികളിൽ  നിന്നുള്ള ധനലാഭം. അലച്ചിൽ വർധിക്കും. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. രോഗഭീതി. ഭവനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പണച്ചെലവ് . 

പൂരാടം :

വാസ സ്ഥാന മാറ്റം .  അമിതമായ ചെലവിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യ ധൃതിമൂലം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം  . ബന്ധു ജനങ്ങളുമായി തർക്കത്തിന്  സാദ്ധ്യത . സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോവേണ്ടി വരും. 

ഉത്രാടം :

സന്താനങ്ങളാൽ മനോവിഷമം . മാനസികമായ അലസത അനുഭവപ്പെടും. ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ  സംബന്ധമായ യാത്രകൾ. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ. വാതജന്യ രോഗസാദ്ധ്യത . 

തിരുവോണം :

വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം .  സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ് . ഭൂമി ക്രയ വിക്രയകാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം . ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം. 

അവിട്ടം :

അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ തിരികെയെത്തും . പഠനത്തിൽ അലസത . അലർജി ജന്യ രോഗസാദ്ധ്യത. കർമ്മ രംഗത്ത് ഉന്നതി.  സൗഹൃദങ്ങളിൽ നില നിന്നിരുന്ന ഉലച്ചിൽ അവസാനിക്കും . 

ചതയം: 

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അലർജിക്കു സാദ്ധ്യത . മേലധികാരികൾ , തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ .  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും . ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ. 

പൂരുരുട്ടാതി :

പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം . തൊഴിൽപരമായ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും . പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ വഴി നേട്ടം .  

ഉത്തൃട്ടാതി  :

പൊതുവെ വാരം  അനുകൂലമല്ല . അമിതച്ചെലവ് നേരിടും. ആരോഗ്യ പരമായും  ദിനം നന്നല്ല . കർമ്മ രംഗത്ത് ഉന്നതി.  സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ. 

രേവതി :

അനുകൂല വാരമാണ്  . തടസ്സപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിജയം.  രോഗശമനം . ഏർപ്പെടുന്ന ജോലികളിൽ വിജയം . സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി നേട്ടം. സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും.

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2021 May 23 to 29

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ഹരിതയോഗ ജീവിതം പറഞ്ഞ് ഷാജി ശങ്കരത്തിൽ

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA