sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • 2021 ജൂൺ 06 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഫലം
weekly-prediction-1248
SHARE

അശ്വതി:

പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ  വിജയം കൈവരിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും.ആരോഗ്യ പരമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിൽ മനഃസന്തോഷം.

ഭരണി:

മനസ്സിനെ അലട്ടിയിരുന്ന വിഷമതകൾ  ഉത്കണ്ഠ  എന്നിവ ശമിക്കും . ഗൃഹസുഖം വർധിക്കും. തൊഴിൽ പരമായ വിജയങ്ങൾ നേടും. ബന്ധുജനസഹായം ലഭിക്കും 

കാർത്തിക:

കുടുംബത്തിൽ  അഭിപ്രായ ഭിന്നത. സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും. ഉദര രോഗസാദ്ധ്യത. ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വാരം പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ദോഷശമനമുണ്ടാകും. 

രോഹിണി: 

കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നല്ലാതെ ധനലാഭം  .  രോഗശമനം ഉണ്ടാകും.  നേത്രരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും . മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും . 

മകയിരം:

വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിറവേറും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും. .വിദ്യാർഥികൾക്ക്  ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യത. സാഹിത്യരംഗത്ത് ശോഭിക്കും.  

തിരുവാതിര:

ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും. പിന്നീട് ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്  അകാരണമായ എതിർപ്പുണ്ടാകും. 

പുണർതം: 

 വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ  സംബന്ധിക്കും. അധിക യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായി  അനുകൂലമല്ല  സാമ്പത്തിക പരമായ വിഷമതകൾ അലട്ടും . 

പൂയം:

ബന്ധു ഭവന  സന്ദർശനം. പതിവിൽക്കവിഞ്ഞ  പണച്ചെലവ്. വിവാഹകാര്യത്തിൽ  തീരുമാനം. ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം. 

ആയില്യം:

സ്നേഹിക്കുന്നവരില് നിന്ന് എതിര്‍പ്പ് നേരിടും. വ്യാപാരം, സ്വന്തം  ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക വിഷമമുണ്ടാകും.  വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ 

മകം:

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്ന് വിട്ടു  നിൽക്കേണ്ടി വരും, തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും,  സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം.

പൂരം:

സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും. സ്വപ്രയത്നത്താൽ തടസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കും. 

ഉത്രം: 

സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യും,  ഗൃഹനിമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. കുടുംബ സമേതം പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും.  ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കും. 

അത്തം:

വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.  ബിസിനസ്സിൽ  നിന്നുള്ള ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ധനപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും . വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും. 

ചിത്തിര :

സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട്  മനോവിഷമം.  അനിയന്ത്രിതകോപം പലപ്പോഴും മാനസികനിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും . 

ചോതി:

സാമ്പത്തിക വിഷമതകളിൽ നിന്ന് മോചനം.  വിവാഹാലോചനകൾ പുരോഗമിക്കും. പുതിയ തൊഴിലിനുള്ള  ശ്രമം വിജയിക്കും.

വിശാഖം:

സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്നുള്ള എതിർപ്പ് നേരിടും. തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുടക്കം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി. കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം . 

അനിഴം:

ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കും, പൊതു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിജയം, ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പിടും. ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിന്  തീരുമാനമെടുക്കും. 

തൃക്കേട്ട:

പരീക്ഷാവിജയം. വിദേശ തൊഴിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾ. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ ലാഭം, വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റ പ്പണികൾ 

മൂലം:

സൽക്കാരങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും.  ദീർഘദൂര യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും, തൊഴിൽ രംഗത്ത് അംഗീകാരം.  .ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലർജി പിടിപെടാൻ സാദ്ധ്യത. 

പൂരാടം:

അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് എതിർ നടപടികൾ. മാനസിക വിഷമം അധികരിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ അവസരം. ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് ശമനം. 

ഉത്രാടം :

ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും. കടബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. 

തിരുവോണം: 

സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടത.  ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധന നഷ്ടം. കർമ്മ രംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ. അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം. തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. 

അവിട്ടം:

പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ  കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത, മാതാവിന് അരിഷ്ടത.

ചതയം:

മാനസിക സംഘർഷം വർധിക്കും.  വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ധന ലാഭം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത, യാത്രകളിൽ മുടക്കം, അലസത വർധിക്കും . 

പൂരുരുട്ടാതി:

അന്യരുടെ വാക്കിനാൽ മനോവിഷമം നേരിടും. സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും.  തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.  

ഉത്രട്ടാതി  : 

ജീവിതപങ്കാളിക്ക്  ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക.  തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും. സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും.

രേവതി : 

ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, വേണ്ടിവരും.യാത്രാവേളകളിൽ ധനനഷ്ടം. ഭവനത്തിൽ ശാന്തത കുറയും.  മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ  അലട്ടും.

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shatharam / 2021 June 06 to 12

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ഹരിതയോഗ ജീവിതം പറഞ്ഞ് ഷാജി ശങ്കരത്തിൽ

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA