sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • 2021 ജൂൺ 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലം
Zodiac-Prediction-Photo-Credit-Adam-Vilimek-1248
Photo Credit : Adam Vilimek 1248 / Shutterstock.com
SHARE

അശ്വതി:

മാനസികമായി അലട്ടിയിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികപരമായി ചില വിഷമതകൾ . ബന്ധുജന  സമാഗമം ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ  ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും .

ഭരണി:

തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾ. ബിസിനസ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥ കുറെയൊക്കെ ശമിക്കും . ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ  വിട്ടൊഴിയും . സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽനിന്നും  ഗുണാനുഭവം. ദാമ്പത്യ ജീവിത സൗഖ്യം. പൊതുപ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും 

കാർത്തിക : 

മാനസികമായ സന്തോഷം വർധിക്കും. സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ  വഴി നേട്ടം .  ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് അംഗീകാരം. വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ  ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും.  തൊഴിൽ പരമായ യാത്രകൾ . മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും.

രോഹിണി : 

ബന്ധുജനസഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും  .വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും . കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും.  മാനസിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന കാലമാണ് . കൃഷി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധനലാഭം 

മകയിരം: 

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും . അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കും .   തൊഴിൽ മേഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും.  ബന്ധുഗുണം വർധിക്കും . തൊഴിൽ പരമമായ ഉയർച്ച. ആരോഗ്യ പുരോഗതി. സാമ്പത്തികപരമായി അനുകൂലമായ സാഹചര്യം.

തിരുവാതിര: 

വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ  അന്യരുടെ ഇടപെടൽ.  അനാവശ്യ മനഃസംഘർഷം .  ധനപരമായ വിഷമതകൾ  . സ്വന്തക്കാർക്ക് രോഗബാധാ സാദ്ധ്യത .  പണമിടപാടു കളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.  ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും.  

പുണർതം :

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ  ശമിക്കും . തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും . അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരും . പരിശ്രമത്തിനു തക്ക അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും .

പൂയം  : 

യാത്രകൾ  വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തികമായ   മന്ദത നേരിടും. പൈതൃക സ്വത്ത് ലഭിക്കുവാൻ  യോഗം. ഭൂമി വാങ്ങൽ . ഗൃഹനിർമ്മാണം  എന്നിവയ്ക്കുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവയ്ക്കും  . സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് അമിതമായ ജോലിഭാരം . വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ മാറ്റങ്ങൾ . 

ആയില്യം:

സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി പണച്ചെലവ് .  പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും .അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന തർക്കം  അവസാനിക്കും . പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത  പണച്ചെലവ്. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം . ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും.

മകം :

തൊഴിൽ രംഗത്ത്  പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ  ഏറ്റെടിക്കേണ്ടിവരും .ഇഷ്ടപ്പെട്ട  മേഖലയിൽ തൊഴിലുകളിൽ  ഏർപ്പെടുവാൻ  സാധിക്കും. ബിസിനസിൽ  മികവു പുലർത്തും  . ഭക്ഷണത്തിൽ   നിന്ന് അലർജി  പിടിപെടാൻ  സാധ്യത. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  മനഃ സംഘർഷം. 

പൂരം:

സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക്ആശ്വാസം നൽകുന്ന  സൂചനകളുണ്ടാകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ .  സാഹിത്യരംഗത്ത് ശോഭിക്കും.  സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ വിഷമതകൾ  നേരിടും.  പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 

ഉത്രം:

ഭവനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി  പണച്ചെലവ് .  വാഹനത്തിനും   അറ്റകുറ്റപണികൾ വേണ്ടിവരും . ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള രോഗബാധാ സാദ്ധ്യത .  ബന്ധുജന  സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പൊതുവെ വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും . യാത്രാവേളകളിൽ ധനനഷ്ടം. 

അത്തം: 

മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ  സാധിക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ  കൃത്യത പാലിക്കും. തൊഴിൽരംഗത്ത്‌ അംഗീകാരം  . ഗൃഹത്തിൽ  നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും. കുടുംബജീവിത സൗഖ്യം . അന്യരെ സഹായിക്കുക വഴി സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടും. 

ചിത്തിര:

വ്യവഹാര വിജയം . കൃഷിയിൽ  നിന്ന് ധനലാഭം . തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും . ബന്ധുജന സമാഗമം. കൂടുതൽ യാതകൾ വേണ്ടിവരും. അനാവശ്യ രോഗഭീതി. ബിസിനസ്സിൽ ധനലാഭം. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയം .    

ചോതി:

വാടക വീട് മാറുവാൻ  തീരുമാനമെടുക്കും. കഫജന്യ രോഗങ്ങൾ  പിടിപെടാം. യാത്രകൾ  ഒഴിവാക്കുക. പണമിടപാടുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഷ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും .  സന്താനങ്ങൾക്ക്  ഉന്നത വിജയം. 

വിശാഖം:

ഏർപ്പെടുന്ന  കാര്യങ്ങളിൽ  വിജയം. പരീക്ഷാവിജയം . പൊതു രംഗത്ത് പ്രശസ്തി കൈവരിക്കും. രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പുതായി വാങ്ങും. 

അനിഴം:

മനഃ സംഘർഷം കുറയും . ധനപരമായ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല . വരവിനേക്കാൾ ചെലവ്അധികരിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കായി   പണച്ചെലവ് . വാതജന്യ രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണ്ടിവരും . ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ. നഷ്ടം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

തൃക്കേട്ട :

സ്വയം തൊഴിൽ  ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  നേരിടും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക്  രോഗദുരിതസാദ്ധ്യത . പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  അലസത വർധിക്കും . പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത്  പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രിയം സമ്പാദിക്കും. വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും .

മൂലം:

ബന്ധുക്കളിൽ  നിന്ന് എതിര്‍പ്പ് നേരിടും. വാരത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വിഷമമുണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം തവണ യാത്രകൾ  വേണ്ടിവരും. വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ തിരിച്ചടികൾ നേരിടും. ഇഷ്ടജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍പരമായി മാറ്റം. ബന്ധുഗൃഹ വാസം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

പൂരാടം :

രോഗദുരിത ശമനം. വിഷമഘട്ടത്തിൽ ജീവിതപങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഉറച്ച പിന്തുണ. പ്രണയബന്ധിതർക്ക്  ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അനിയന്ത്രിത കോപം അനുഭവപ്പെടും . വിദേശത്തു നിന്നും നാട്ടിൽ തിരികെയെത്തും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  നിന്ന് ലോൺ പാസായിക്കിട്ടും. മനസിനെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നു മോചനം.

ഉത്രാടം :

കുടുംബസമേതം സമയം ചെലവഴിക്കും.  വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല ഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ലാഭം. യാത്രകൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. രോഗദുരിതങ്ങളിൽ വിഷമി ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം. കാർഷികമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ധനലാഭം. ജലജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. 

തിരുവോണം: 

വർധിച്ചു  നിന്ന മാനസിക നിരാശ വിട്ടുമാറും . സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ . സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കും.  വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനമാകും. കുട്ടികൾക്കായി പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഠിനശ്രമം വേണ്ടിവരും.

അവിട്ടം :

പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പാലിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നടക്കും. കുടുംബജീവിത സൗഖ്യം വര്‍ധിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ  കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിന് സുഖം ലഭിക്കും. പൊതു പ്രവര്‍ത്തനത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും.

ചതയം :

ഇരുചക്ര വാഹനം വാങ്ങുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും .പണമിടപാടുകളിൽ  ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബ സ്വത്തിന്‍റെ അനുഭവമുണ്ടാകും.  ഒന്നിലധികം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനലാഭം.  മാനസിക പിരിമുറുക്കം ശമിക്കും .  മുതിര്‍ന്ന ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അനാരോഗ്യം.

പൂരുരുട്ടാതി :

ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം. വിദേശത്തുനിന്നു കഴിയുന്നവർക്ക്  തിരിച്ചെത്തുവാൻ സാധിക്കും. കലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില് വിജയം. വരവിനൊപ്പം ചെലവുമധികരിക്കും. സന്താനഗുണം വർധിക്കും . അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേര്‍പ്പെട്ട് അപമാനമുണ്ടാകും. സഹോദരഗുണം വർധിക്കും . 

ഉത്രട്ടാതി :

അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും .  ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. യാത്രകള്‍ക്കിടയ്ക്ക് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുവാനും സാധിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് രോഗാരിഷ്ടതകൾ. അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും . മേലധികാരികളുടെ അപ്രിയം സമ്പാദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

രേവതി :

ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് അരിഷ്ടതകള്‍ക്കു സാധ്യത. ഉത്തരവാദിത്തം വര്‍ധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ  ധന  നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ബന്ധുക്കളെ താല്‍ക്കാലികമായി പിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടി വരും. ജോലിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയം . അവിചാരിതമായി പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും.

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2021 June 13 to 19

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ഒളിംപിക് മെഡൽ ഉന്നമിട്ട് ശ്രീശങ്കറിന്റെ ലോങ് ജംപ്

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA