1197 മലയാള പുതുവർഷഫലം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

HIGHLIGHTS
  • ചിങ്ങം ഒന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫലം
  • 1197 മലയാള പുതുവർഷഫലം ഓരോ നാളുകാർക്കും എങ്ങനെ?
1197-malayalam-new-year-prediction
SHARE

മേടക്കൂർ:-( അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

ആദ്യം പാദത്തിൽ വരുമാനം വർധിക്കും.  ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർഷമാണ്. തൊഴി ൽ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഏറെകാലമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. വർഷത്തി ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചിലവുകൾ വർധിക്കും.തീർത്ഥ യാത്ര നടത്താനും കഴിയും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും.

ഇടവക്കൂർ :-(കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

ഈശ്വരാനുകൂല്യം ഉള്ള വർഷമാണിത് . ആദ്യ പാദത്തിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോകരമാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചിലർക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും.

മിഥുനക്കൂർ:-(മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4    )                                         

ഗുണകരമായവർഷം ആണിത്. സന്താന ഭാഗ്യത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. വരുമാനം വർധിക്കും. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാകും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ കഴിയും. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാകും. വർഷാവസാനം അദ്ധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. പങ്കാളിയെകൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു മംഗളകർമം നടക്കും.

കർക്കടകക്കൂർ:- (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം )

ഈ വർഷം ആദ്യം  അനുകൂലമല്ല. പ്രാർഥനകളും നേർച്ചകളും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആണ്. പണമിടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപകട സാധ്യത ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. രണ്ടാം പാദം മികച്ചതാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഊഷ്മളമാകും. പല ഭാഗ്യങ്ങളും ഈ കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരുമാനം വർധിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂർ:-( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വർഷം ആണ്. വരുമാനം വർധിക്കും.ബിസിനസ് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആണ്. രണ്ടാം പകുതി മോശമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാലത്ത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഈ  കാലത്ത്  തുടങ്ങരുത്. ധാരാളം തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

കന്നിക്കൂർ:-(ഉത്രം3/4,അത്തം,ചിത്തിര1/2)

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ വർഷമാണ്. ആദ്യ പാദത്തെക്കാൾ രണ്ടാം പാദം മികച്ചതാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവാദീനം ഉള്ള കാലമാണ്.  അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. വാഹനം വാങ്ങാൻ കഴി യും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. പലകാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കും. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടും.

തുലാക്കൂർ:-(ചിത്തിര1/2,ചോതി, വിശാഖം3/4)

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ മികച്ച ഒരു കാലമാണിത്. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താന ഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കും. ദീർഘകാല പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആണ്. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ സ്വന്തമാക്കും. വർഷാവസാനം  സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂർ:-(വിശാഖം1/4,അനിഴം, തൃക്കേട്ട )

സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.വർഷാരംഭത്തെക്കാൾ ഗുണകരമാകും പിന്നീട് . വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. മക്കളുടെ നേട്ടം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. വീട് മോടിപിടിക്കും. വസ്തു ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമായി നടത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.

ധനുക്കൂർ: (മൂലം,പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)

പുതുവർഷാരംഭം സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമാണ്  പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം.  ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രാർത്ഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അലസരാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. പുതിയ വീട് വാങ്ങും.

മകരക്കൂർ:-(ഉത്രാടം3/4,തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)

ഈ വർഷത്തിൽ മുടങ്ങിപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും. ആദ്യ പകുതി കൂടുതൽ ഗുണകരം ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച ഉപരിപഠനം സാധ്യമാ കും. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വർഷാവസാനം പല കാര്യങ്ങളും മന്ദഗതിയിൽ ആകും. പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക. കടം കൊടുക്കാതിരിക്കുക.

കുംഭക്കൂർ:- (അവിട്ടം1/2,ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4)

പൊതുവേ സമ്മിശ്രമായ ഫലം തരുന്ന ഒരു വർഷാണിത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കരുതലോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. ധാരാളം യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ യോഗം ഉണ്ട്. നഷ്ട പ്പെട്ട സ്ഥാനം തിരിച്ചു കിട്ടും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. ഉപരി പഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും.

മീനക്കൂർ:-(പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി ,രേവതി)

കുടുംബജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. മുടങ്ങികിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും  വീട് മോടി പിടിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.ദീർഘ കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം സഫലമാകും. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാണ്.


ലേഖകൻ     

Dr. P. B. Rajesh     

Rama Nivas  ,Poovathum parambil, 

Near ESI  Dispensary Eloor East , 

Udyogamandal.P.O,    Ernakulam 683501   

email : rajeshastro1963@gmail.com 

Phone : 9846033337, 0484 2546421   

English Summary : 1197 Malayalam New Year Prediction By P B Rajesh

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

സെൻസറിങ് വേണ്ട സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതി; കമൽഹാസൻ | Kamal Haasan about Movie Vikram and Politics

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA