sections
MORE

സെപ്റ്റംബറിലെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം ; പൂരുരുട്ടാതി , ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി

HIGHLIGHTS
  • പൂരുരുട്ടാതി , ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ സെപ്റ്റംബർ മാസം എങ്ങനെ?
monthly-prediction-pururuttathi-uthrattathi-revathi
SHARE

 പൂരുരുട്ടാതി 

ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക നേട്ടം കുറയും. ജോലിയോടൊപ്പം ഹ്രസ്വകാല പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ചേരുവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിൽ ധനകാര്യവിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മക്കളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ആശ്വാസം തോന്നും. നിർത്തിവച്ച കർമപദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കും. സംയുക്തസംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. ആത്മീയചിന്തകൾ മനഃസമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. പ്രയത്നങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അന്തിമ നിമിഷം ഫലം വന്നു ചേരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി വിജയവും അവസരവും വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. നിർത്തി വച്ച കർമപദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കും. വ്യാപാരവിപണന വിതരണ മേഖലകളിൽ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി കാണുന്നു. നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം അതിജീവിക്കും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ അവസരം വന്നു ചേരും. മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊരാളുടെ ചുമതകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയോ സ്വന്തം ചുമതലകൾ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഒഴിവാക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നു.

ഉത്തൃട്ടാതി

ഔദ്യോഗികമേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടി വരാം. പുതിയ കരാർ ജോലികൾ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടം കുറയും. ഔദ്യോഗികമേഖലകളിൽ അധികാരപരിധി, യാത്രാക്ലേശം ഇവ വർധിക്കും. ജോലി രാജിവയ്ക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്മാറും. വിദേശത്തു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുനർനിയമന അനുമതി ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. മാസത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ മംഗളകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ ഫലം വന്നു ചേരും. ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിരുന്നു വരുവാനും അവരോടൊപ്പം വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദർശനത്തിനും യോഗം കാണുന്നു. മേലധികാരിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദർശനം മനഃസമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. കാര്യകാരണസഹിതം സമർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൃപ്‌തികരമായ വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കാർഷിക മേഖലകളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും.  ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനും ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നു.

രേവതി 

സുസ്ഥിരമായ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. മറ്റു ചിലർക്ക് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയോ ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിലോ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. വ്യാപാരമേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ആരോഗ്യം തൃപ്‌തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പൂർവിക സ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കുവാൻ നിയമ സഹായം തേടേണ്ടി വാരം. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. വർധിച്ചു വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുവാനും രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നു.

English Summary: Monthly Prediction by Kanippayyur September 2021 / Pooruruttathi, Uthrattathi ,Revathi

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

മിസൈൽ മുനകൂർപ്പിച്ച് കൊറിയകൾ; കോവിഡ് ഒതുങ്ങും മുമ്പ് വരുമോ ‘കൊറിയൻ യുദ്ധം’?

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA