വ്യാഴമാറ്റം ; സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം

HIGHLIGHTS
  • ഈ വ്യാഴമാറ്റം ഓരോ നാളുകാർക്കും എങ്ങനെ?
jupiter-photo-credit-Sabino-Parente
Photo Credit : Sabino Parente / Shutterstock.com
SHARE

സർവേശ്വരകാരകനായ ഗുരുഭഗവാൻ 2021 നവംബർ  20 ന് രാത്രി 09.30 ന് നീചരാശിയായ മകരത്തിൽ നിന്ന് കുംഭരാശിയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.  പക്ഷേ  ജനുവരി 02 വരെ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് മാറ്റമില്ല. അതുവരെ അവിട്ടത്തിലും  മാർച്ച് 02 വരെ ചതയത്തിലും ഏപ്രിൽ 28  വരെ പൂരൂരുട്ടാതിയിലും തുടർന്ന് ഉത്തൃട്ടാതിയിലും തുടർന്ന് 2023 ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ അശ്വതിയിലുമായിരിക്കും വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരം.  സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ  മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാറുള്ള വ്യാഴം വരുന്ന പതിനഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറു നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാഴമാറ്റം എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും നൽകുക . തദനുസരണമായി  ഗുരുഭഗവാന്റെ നക്ഷത്ര ചാരം കൂടി  അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗണിച്ചെഴുതിയ ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് .

അശ്വതി : 

ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ  നിലനിൽക്കുന്നു.  തൊഴിൽപരമായ സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും. സ്വദേശം  വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തികനേട്ടം കൈവരിക്കും. അവിചാരിതധനലാഭം. വിശ്രമംകുറഞ്ഞിരിക്കും. സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ  ശമിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ  സന്ദർശിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കായി  പണം ചെലവിടും.  ധനപരമായ നേട്ടം.  മാതൃഗുണം ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിവഴി നേട്ടം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  മികവ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും അതിൽ  സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതസുഖം വർധിക്കും. അവിചാരിത കാരണങ്ങളാൽ നിരാശ അധികരിച്ചു നിൽക്കും. ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാത്ത  അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഏറിയും കുറഞ്ഞുമായിരിക്കും. മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം.

ഭരണി :

പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ  ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങൾ  നേരിടുമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ , ബന്ധുക്കൾ  എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ  അവ തരണം ചെയ്യും. ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക്  ഉത്തമജോലി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാൽ  പരിക്കേൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പൊതുവെ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ  വർധിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ  ശമിക്കും. എങ്കിലും എല്ലാക്കാര്യത്തിലും ഒരുതരം അസംതൃപ്തി എപ്പോഴും പിന്തുടരും. പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും. വിവാഹ നിശ്ചയത്തോളമെത്തിയ ബന്ധം മാറിപ്പോകുവാൻ  സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

കാർത്തിക : 

ജീവിത  വിജയം കൈവരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും.സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ  ചിലപ്പോൾ  ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരാം. അന്യരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ  തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും. സ്വദേശം വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ  വിജയം. ശ്രമം കുറയും.  പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ  സന്ദർശിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. വളരെക്കാലം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ  പെട്ടെന്ന് സാധിതമാകും.  മാതൃഗുണം ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിവഴിയും നേട്ടം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  മികവ്. 

രോഹിണി  :

ജീവിതസുഖ വർധന. ദീർഘയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ  വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവിൽ  നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും.  ദാമ്പത്യഭിന്നതകൾ  ശമിക്കും. ആരോഗ്യപുഷ്ടിയുണ്ടാകും. വാഹനസംബന്ധിയായ പണച്ചെലവുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്വം വർധിക്കും. പല പ്രധാന പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തുതീർക്കും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന  അംഗങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാവാം . സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം വർധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്കായി  പണച്ചെലവുണ്ടാകും.

മകയിരം :

വ്യവഹാരവിജയമുണ്ടാവും. മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കും. അഭിമാനക്ഷതം സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉത്തമ സന്താനയോഗമുള്ള കാലമാണ്.  കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രശസ്തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകൾ  വേണ്ടി വരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ , ഇന്റര്വ്യൂ എന്നിവയിൽ  വിജയിക്കുവാൻ  സാധിക്കും. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക്  വിജയം. ദേഹസുഖം വർധിക്കും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  അനുകൂലബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ  പുരോഗതി.  സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക്  ആശ്വാസം ലഭിക്കും. രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക്  ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും.    ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കൾ  നിമിത്തം നേട്ടം. കാർഷിക മേഖലയിൽ  നിന്നു നേട്ടം. അകന്നു കഴി ഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ  ഒന്നിക്കും. അശ്രദ്ധ മൂലം ചെറിയ വീഴ്ച, പരിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. 

തിരുവാതിര :

മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം തിരികെക്കിട്ടും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടും. വാഗ്ദാനം നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്.   ബിസിനസ്സിൽ മികവ് പുലർത്തും. സാമ്പത്തികമായി  വിഷമതകൾ നേരിടും.  മേലധികാരികൾ , തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ.  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളുണ്ടാവും.   സാന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക്  ആശ്വാസം നൽകുന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടാകും. ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ തീരുമാനം. ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക്  ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും.

പുണർതം : 

ധനപരമായി അനുകൂല സമയമല്ല. കർമ്മ രംഗത്ത് ഉന്നതി.  സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ.  പൊതു പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും.  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അലസത തരണം ചെയ്ത്  മുന്നേറേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യ വർധന.  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി.  താൽക്കാലിക ജോലികൾ സ്ഥിരപ്പെടും. തൊഴിൽ പരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. പരീക്ഷാ വിജയം. പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  വിജയം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. 

പൂയം :

ബന്ധു ജനസഹായം ലഭിക്കും.  മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്.  കലാരംഗത്തു  പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രശസ്തി. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയും.  പ്രവർത്തനപരമമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം. പൈതൃക സ്വത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. പല്ലുകൾക്ക് രോഗസാദ്ധ്യത. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  ബന്ധുഗുണവർദ്ധന. ആഡംബര വസ്തുക്കളിൽ  താൽപര്യം വർധിക്കും. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ  വിജയ സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളിൽ  വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ ചെലവ് വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആയില്യം: 

പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധം മുഖേന ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്‍പര്യം വർധിക്കും . തൊഴിലിനായുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി വിജയിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ. മാതാവിന് ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ തുടർന്ന് വൈദ്യ സന്ദർശനം വേണ്ടിവരും. പലവിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽപരമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അൽപം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും സഹോദര സ്ഥാനീയർ മുഖേന മനഃക്ലേശത്തിന് സാധ്യത. പ്രേമവിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കും. വിലപിടിപ്പുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. ഗൃഹത്തിൽ മംഗളകർമങ്ങൾ നടക്കും.  

മകം: 

പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഏവരുടേയും പ്രശംസനേടും. സഹോദര സ്ഥാനീയർ മുഖേന കാര്യസാധ്യം, പരീക്ഷകളിൽ വിജയം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തകരമായിരിക്കും. വാഹന സംബന്ധമായി ചെലവുകൾ വർധിക്കും. മാസമധ്യം കഴിഞ്ഞു മനസിന് വിഷമം നൽകുന്ന  വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് താൽക്കാലിക ജോലി ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ അലസത. പൊതു പ്രവർത്തകർ അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ മൂലം വിഷമിക്കും. വിദേശ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. കർമരംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ശല്യമുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കും.

പൂരം: 

ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അലസത വർധിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധിക യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. തുടങ്ങിവച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. കർമരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും.  ബന്ധുജനങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തും. ഉദ്ധിഷ്ട കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനുള്ള തടസ്സം മറികടക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. മുൻകാല സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. സന്താനങ്ങളാൽ മനഃസന്തോഷം വർധിക്കും. മേലധികാരികളുടെ അപ്രിയം സമ്പാദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉത്രം: 

ആരോഗ്യപരമായി അനുകൂല സമയമാണ് വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും, തൊഴിൽ പരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അനാവശ്യമായ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനിക്കും. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും ദ്രവ്യലാഭത്തിനു സാധ്യത. ഗൃഹത്തില്‍ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമങ്ങൾ നടക്കും. വിദേശ തൊഴിൽ ശ്രമത്തിൽ അനുകൂല മറുപടികൾ, യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം, കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. പരുക്ക്, രോഗദുരിതം എന്നിവ മൂലം ജോലികളില്‍ നിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നവർക്ക് തിരികെ ജോലികളില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. 

അത്തം: 

തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കുമെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന കാലമാണ്,  ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകും, വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റ പണികൾ വേണ്ടിവരും, ഭൂമി വിൽപനയിൽ തീരുമാനം, ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം, വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും. കഫജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും, സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും , സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം.  

ചിത്തിര: 

ഗുണാനുഭവങ്ങൾ അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. താൽക്കാലിക ജോലികൾ സ്ഥിരപ്പെടും, ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക, മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും, സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. കലാരംഗത്തു പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി, അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി, പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം, ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ, കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ  തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും . 

ചോതി: 

കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും, ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധനനഷ്ടം. കർമ രംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ, അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം, തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. യാത്രകൾ. സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും, സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും, തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ, രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം, പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം. ഗൃഹ നിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ധന സഹായം, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും. സദ്കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പണം മുടക്കേണ്ടിവരും.

വിശാഖം : 

സ്വന്തം കഴിവിനാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ദീര്‍ഘ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവില്‍ നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും. ദാമ്പത്യഭിന്നതകള്‍ ശമിക്കും. ആരോഗ്യപുഷ്ടിയുണ്ടാകും. വാഹനസംബന്ധിയായ പണച്ചെലവുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്വം വർധിക്കും. പല പ്രധാന പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തുതീർക്കും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാവാം. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം വർധിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികൾക്ക് ഉയര്‍ന്ന വിജയം. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംഘർഷം അയയും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദർശിക്കും. സഹോദരങ്ങള്‍ക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. 

അനിഴം : 

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ കാലമാണ്. വ്യവഹാരവിജയമുണ്ടാവും. ഉത്തമ സന്താനയോഗമുള്ള കാലമാണ്. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകള്‍ വേണ്ടി വരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍, ഇന്റര്‍വ്യൂ എന്നിവയില്‍ വിജയിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അന്യരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് വിജയം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മാണത്തില്‍ പുരോഗതി. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം. ബന്ധുക്കള്‍ നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ വിജയം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കാർഷിക മേഖലയില്‍ നിന്നു നേട്ടം. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ ഒന്നിക്കും. അശ്രദ്ധ മൂലം ചെറിയ വീഴ്ച, പരിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. 

തൃക്കേട്ട: 

ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളുണ്ടാവും. തൊഴിൽപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും. രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗൃഹത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ  തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമല്ല. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധം മുഖേന ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. തൊഴിലിനായുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി വിജയിക്കും. മാതാവിന് ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. പലവിധത്തിൽ  സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഹോദര സ്ഥാനീയർ മുഖേന മനഃക്ലേശത്തിന് സാധ്യത. പ്രേമവിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തില്‍ മംഗളകർമങ്ങൾ നടക്കും.

മൂലം: 

ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവത്തില്‍ വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്കും അനുകൂലഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധുജനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ കിട്ടും. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ പുതുതായി വാങ്ങും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ ശമിക്കും. സകുടുംബം മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മാണത്തില്‍ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തില്‍ മികവു പുലര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. 

പൂരാടം: 

ഗൃഹനിർമാണത്തിനായി പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലം അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നു രക്ഷ നേടും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം, ഇഷ്ടസ്ഥാനലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ്, ചിട്ടി എന്നിവയില്‍ നിന്നു ധനലാഭത്തിനു സാധ്യത. മത്സരപ്പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ ഇവയില്‍ വിജയിക്കും. അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും  

ഉത്രാടം: 

പൊതുവെ ഗുണഫലങ്ങൾ അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും. പണമിടപാടുകളില്‍ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അരിഷ്ടതകള്‍ ശമിക്കും. വിദേശസഞ്ചാരം, ജോലി ഇവ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധ്യമാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പിലാകും. വിലപ്പെട്ട രേഖകള്‍ കൈവശം വന്നു ചേരും. ബന്ധുജന സഹായത്താൽ കാര്യസാദ്ധ്യം. 

തിരുവോണം  :

ശാരീരികവുംമാനസികവുമായ വിഷമതകൾ മറികടക്കും.  വർഷം പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ കാര്യപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.  പൊതു രംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർധിക്കും. സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും. ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. സഹപ്രവർത്തകർ, അയൽവാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹായം, ,   അവിചാരിത ധനലാഭം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന പിണക്കം അവസാനിക്കും. തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

അവിട്ടം  :

അനുകൂല ഫലങ്ങൾ  ലഭിക്കുവാൻ  സാധ്യതയുള്ള കാലമാണ് . ഒന്നിലധികം  മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ധനലാഭമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണസുഖം വർധിക്കും. കടങ്ങൾ  വീട്ടുവാൻ  സാധിക്കും. മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക്  ഉന്നമനമുണ്ടാകും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക്  അനുകൂല ഫലം, വിവാഹാലോചകൾ  തീരുമാനത്തിലെത്തും. കടങ്ങൾ  വീട്ടുവാൻ  സാധിക്കും.സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ  നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ  പരിഹൃതമാകും.

ചതയം :

വ്യാപാരം, ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ  ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക്  സാമ്പത്തിക  നേട്ടമുണ്ടാകും .ഒന്നിലധികം തവണ ദീർഘയാത്രകൾ  വേണ്ടിവരും. വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ  തിരിച്ചടികൾ  നേരിടും. ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്ക്  തൊഴിപരമായി  മാറ്റം, അന്യദേശ വാസം എന്നിവയുണ്ടാകും. പുണ്യസ്ഥല സന്ദർശനം . എല്ലാകാര്യത്തിലും ജീവിതപങ്കാളിയിൽ  നിന്ന് ഉറച്ച പിന്തുണ. പ്രണയ ബന്ധിതർക്ക്  ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങൾ  ഉണ്ടാകാം. വിദേശത്തു നിന്നും നാട്ടിൽ  തിരി കെയെത്തും. ബാങ്കുകളില് നിന്ന് ലോൺ  പാസായിക്കിട്ടും. മനസിനെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ  നിന്നു മോചനം.    വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക്  അനുകൂല ഫലം.  രോഗദുരിതങ്ങളിൽ  വിഷമിക്കുന്നവർക്ക്  ആശ്വാസം. 

പൂരുരുട്ടാതി : 

പണമിടപാടുകളിൽ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. പൈതൃക സ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. കരുതിവെച്ച പണം മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിക്കും. മാനസിക പിരിമുറുക്കം വര്‍ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ ചെറിയ പിണക്കങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. മുതിര്‍ന്ന ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അനാരോഗ്യം. ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്‍പരമായും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നു നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിജയം. വരവിനൊപ്പം ചെലവുമധികരിക്കും. സന്താനഗുണം വര്‍ധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് അരിഷ്ടതകള്‍ക്കു സാധ്യത. ഉത്തരവാദിത്തം വര്‍ധിക്കും. തികച്ചും അവിചാരിതമായി കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉടലെടുക്കുവാനിടയുണ്ട് .  

ഉത്തൃട്ടാതി: 

ശാരീരികമായി അരിഷ്ടതകള്‍ നേരിടും. ബിസിനസുകളില്‍ നിന്ന് മികച്ച നേട്ടം. തൊഴിൽപരമായ സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകും. ദ്രവ്യലാഭത്തിനു സാധ്യത. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ഒന്നിലധികം തവണ ദീര്‍ഘ യാത്രകള്‍ വേണ്ടിവരും. ഭവനത്തില്‍ മംഗളകര്‍മങ്ങൾ നടക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ അടുത്തു കഴിയും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. അസ്ഥാനത്ത് സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വിരോധം സമ്പാദിക്കും. ആരോഗ്യരംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭവനം, വാഹനം എന്നിവയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ വേണ്ടിവരും. പുതിയ പദ്ധതികളില്‍ പണം മുടക്കും. അധികാരികളില്‍ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ ശമിക്കും. വാഹന യാത്രകളില്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക. 

രേവതി : 

പ്രധാന തൊഴിലില്‍ നിന്നല്ലാതെ ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാന്‍ സാധിക്കും. പരുക്ക്, രോഗദുരിതം എന്നിവ മൂലം ജോലികളില്‍ നിന്നു വിട്ടു നിന്നിരുന്നവര്‍ക്ക് തിരികെ ജോലികളില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഔഷധങ്ങളില്‍ നിന്ന് അലർജി പിടിപെടാനിടയുണ്ട്. വിശ്രമം കുറയും. എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പോലും അല്പം വിഷമം നേരിട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമെ നടപ്പിലാവുകയുള്ളൂ. ഊഹക്കച്ചവടം, ലോട്ടറി എന്നിവയില്‍ താൽപര്യം വർധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അബദ്ധത്തില്‍ ചാടും. ചെവിക്ക് രോഗബാധയ്ക്കു സാധ്യത. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം ലഭിക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ശാന്തത. പലതരത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും.

ലേഖകൻ  

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

English Summary : Jupiter Transit 2021 Star Prediction by Sajeev Shastharam

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

വലവിരിച്ച് ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പൽആശങ്കയോടെ ഇന്ത്യ

MORE VIDEOS