ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? കാണിപ്പയ്യൂർ

HIGHLIGHTS
  • 2023 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലം
weekly-horoscope-kanippayyur
SHARE

അശ്വതി:സഹോദരന്റെ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കുവാൻ സഹായം നൽകേണ്ടതായി വരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങുവാനിടവരും. അടുത്ത വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. 

ഭരണി: ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത പുത്രന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും. പ്രവർത്തനരഹിതമായ വ്യാപാരം വിൽപന ചെയ്തു പുതിയ വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. 

കാർത്തിക: വിൽപനോദ്ദേശ്യത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ പ്രാഥമിക സംഖ്യ കൊടുത്തു കരാറെഴുതും. അപവാദാരോപണങ്ങളിൽ നിന്നു കുറ്റവിമുക്തനാകും. 

രോഹിണി: കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടും. അനുവദിച്ച സംഖ്യ ലഭിക്കുവാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹായം തേടും. 

മകയിരം: വിശിഷ്ടവ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനിടവരും. കുടുംബസമേതം വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. 

തിരുവാതിര: സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിസ്സഹകരണ മനോഭാവത്താൽ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. ഔദ്യോഗികമായ ദൂരയാത്ര മാറ്റിവച്ചതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസ യാത്ര പുറപ്പെടും. 

പുണർതം: പുത്രനു തന്നെക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിനാൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു പൊതുജനാവശ്യം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. 

പൂയം: മനോധൈര്യക്കുറവിനാൽ ബൃഹത്തായ കരാർ ജോലികളിൽ നിന്നു പിന്മാറും. ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങൾ പലതും വന്നു ചേരുമെങ്കിലും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. 

ആയില്യം: ഉന്നതരുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയാണ് നല്ലത്. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നിയമപാലകന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ടതായി വരും. അധികൃതരുടെ പ്രീതി നിമിത്തം സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.

മകം:  പിതാവിന്റെ നിർബന്ധത്താലും സഹായത്താലും ഗൃഹം വാങ്ങുവാനിടവരും. പരാമർശങ്ങൾക്കു പാത്രമാകുമെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

പൂരം: അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്താൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി സ്വന്തമായ വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. ധർമപ്രവൃത്തികൾക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കും. 

ഉത്രം: ഗൃഹനിർമാണത്തിന് മനസ്സിനു തൃപ്തിയായ ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അടുത്തവർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരുവാനിടവരും. 

അത്തം: അനുഭവം കുറവുള്ള വ്യവസായം ഉപേക്ഷിച്ചു പുതിയ വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്താൽ പുതിയ കരാർ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും. 

ചിത്തിര: പ്രായത്തിലുപരി പക്വതയുള്ള പുത്രന്റെ സമീപനത്തിൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. പണം മുടക്കാതെ നിർദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. 

ചോതി: ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിട ‌വരും. ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

വിശാഖം: അനുദിനം വർധിച്ചു വരുന്ന ചെലവിനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.  ആത്മധൈര്യക്കുറവിനാൽ ബൃഹത്തായ കർമ പദ്ധതികളിൽ നിന്നു പിന്മാറും. 

അനിഴം: വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഗൃഹത്തിൽ വന്നുപോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൂരദേശത്തേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും. 

മൂലം: കുടുംബസമേതം ഉല്ലാസ പുണ്യതീർഥയാത്ര പുറപ്പെടും. സുഹൃത്‌സഹായത്താൽ ആഗ്രഹപ്രാപ്തി കൈവരും. ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

പൂരാടം: ഉദ്യോഗത്തിനു പുറമേ ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം വർധിക്കും. 

ഉത്രാടം: കുടുംബസമേതം വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനിടവരും. 

തിരുവോണം: ഉപരിപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതി സമർപ്പണത്തിനു തയാറാകും. പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. പുതിയ കരാർ ജോലിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനിടവരും. 

അവിട്ടം: ഭർത്താവിന്റെ തൊഴിൽപരമായ അനിഷ്ടങ്ങൾ മാറുവാൻ പ്രത്യേക ഈശ്വരപ്രാർഥനകൾ നടത്തുവാനിടവരും. പ്രവൃത്തി മേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ടു ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. 

ചതയം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നുചേരും. അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആശ്വാസം തോന്നും. 

പൂരുരുട്ടാതി: ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ സജീവസാന്നിധ്യം വേണ്ടി വരും. റോഡ് വികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും

ഉത്തൃട്ടാതി: ഉദ്യോഗത്തിനു പുറമെ ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു നല്ലത്.

രേവതി: ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന ഭർത്താവിനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ബന്ധുസഹായം തേടും. വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താൽ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. 

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

വായിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പോഴില്ല!

MORE VIDEOS