ജൂൺ രണ്ടാം വാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം; നേട്ടം കൊയ്യുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ

HIGHLIGHTS
  • 2023 ജൂൺ 11 മുതൽ 17 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലം
Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2023 June 11 to June 17
SHARE

അശ്വതി: ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള്‍ നിലനിൽക്കുന്നു. തൊഴിൽപരമായ  സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും. സ്വദേശം വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം.  സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും  ഉണ്ടാവുക. തർക്കങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കേണ്ടിവരും. 
 

ഭരണി: അവിചാരിത ധനലാഭം. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും.  അന്യദേശവാസം വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തികവിഷമതകള്‍ ശമിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദർശിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. ധനപരമായ നേട്ടം.  

കാർത്തിക: മാതൃഗുണം ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിവഴി നേട്ടം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികവ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്രയത്നത്തിൽ വിജയം. നേട്ടങ്ങള്‍ മനസന്തോഷം നൽകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ വർധിക്കും . 

രോഹിണി: അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. അന്യരെ വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കും. ജീവിതസുഖം വർധിക്കും. സ്വന്തം കഴിവിനാൽ കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ദീർഘയാത്ര വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും.

മകയിരം: നിരാശ അധികരിച്ചു നിൽക്കും, ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ  സാധിക്കുകയില്ല, ആരോഗ്യസ്ഥിതിമോശമായിരിക്കും, മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം, പണച്ചെലവധികരിക്കും അനാവശ്യ പണച്ചെലവ് നേരിടും. ദീഘ ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും . 

തിരുവാതിര : സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും, സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും, ആരോഗ്യപരമായി ഉന്മേഷം, തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ,പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ.  പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാൻ ആലോചിക്കും . 

പുണർതം: അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ, പുണ്യ സ്ഥല സന്ദർശനം , പരിശ്രമത്തിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, വാക്കുതർക്കങ്ങൾ, തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ.

പൂയം: ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാൽ പരുക്കുകൾക്കു സാധ്യത, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി, പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം, ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ, ദാമ്പത്യ കലഹം അവസാനിക്കും.

ആയില്യം : ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത, സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും, കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും, വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. 

മകം: രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം, വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽപരമായും ഉയർന്നവിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃദ് -ബന്ധുജന സമാഗമം .

പൂരം: ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കൾ നിമിത്തം നേട്ടം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകള്‍ നടത്തും.

ഉത്രം‍ :  വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വർധിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദർശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇടയുണ്ട്. 

അത്തം: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ വർധിക്കും. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. വാഹനയാത്രകൾക്കിടെ ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. ഇഷ്ടജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. ഭവനമാറ്റത്തിന് സാധ്യത, ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കേണ്ടിവരും.  

ചിത്തിര:  തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന തടസങ്ങള്‍ മാറും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്  അവസരമൊരുങ്ങും, യാത്രകള്‍ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. 

ചോതി: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. 

വിശാഖം : വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവുപുലർത്താൻ സാധിക്കും.  ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഉത്തമജോലി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാൽ പരുക്കേൽക്കുവാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ വർധിച്ചുനിൽക്കും. 

അനിഴം : ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ ശമിക്കും.  സഹോദരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വർധിക്കും. പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായ  യാത്രകള്‍ വേണ്ടിവരും. 

തൃക്കേട്ട: തൊഴിലിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി കാര്യസാധ്യം. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. 

മൂലം: ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും,  ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധന നഷ്ടം. കർമരംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ, അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം, തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. യാത്രകൾ, ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും , ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും.

പൂരാടം: കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാധ്യത, മാതാവിന് അരിഷ്ടത.സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും , സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും ,  തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ, രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം, പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.

ഉത്രാടം: ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി,  സംസാരത്തിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക , അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ധന സഹായം, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും. സദ്കാര്യങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും . 

തിരുവോണം :  കൃഷിപ്പണിയിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. മോഷണം പോയ വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ കിട്ടും.തൊഴിൽരംഗത്ത് മികവോടെ മുന്നേറും. രോഗശമനമുണ്ടാകും.   തൊഴിൽരംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്ചിതത്വം മാറും. ബന്ധുക്കള്‍ വഴി കാര്യലാഭം.

അവിട്ടം : പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും , മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം വർധിക്കും പണച്ചെലവധികരിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകൾ നടത്തും, ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം, അയൽവാസികളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. 

ചതയം: പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളിൽ വഴിപാട് കഴിക്കുവാനവസരം. കടങ്ങള്‍ വീട്ടുവാന്‍ സാധിക്കും .ഭക്ഷണസുഖം വർധിക്കും. വ്യവഹാരവിജയം ലഭിക്കും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. രോഗശമനം ഉണ്ടാകും.  മനസിന്റെ മ്ലാനത മാറും . ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കും . 

പൂരുരുട്ടാതി: പലതരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാർ‍ഗങ്ങളിൽ ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങള്‍. 

ഉത്രട്ടാതി‍:  മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടസ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും.  ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ കിട്ടും. 

രേവതി:  രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ പുതുതായി വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഗുശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങള്‍ ശമിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി.

ലേഖകൻ 

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2023 June 11 to June 17

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

Video

അഞ്ജലീ അഞ്ജലീ...

MORE VIDEOS