പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം, ആഗ്രഹ സാഫല്യം, ഭവനനിര്‍മാണം; അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? നക്ഷത്രഫലം

HIGHLIGHTS
  • നക്ഷത്രഫലം ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 19 വരെ
Weekly Star Prediction
Image Credit: appleuzr/ Istock
SHARE

അശ്വതി: ആരോഗ്യപരമായ പുരോഗതി കാണുന്നു. നില നിന്നിരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കാണുന്നു. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്ചിതത്വം വിട്ടൊഴിയും. ബന്ധുക്കൾ വഴി കാര്യലാഭം. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. 

ഭരണി: അനുകൂലവാരമാണ്. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തും. രോഗശമനം കാണുന്നു. ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

കാർത്തിക: പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി കാര്യസാധ്യം. മാനസികമായ അലച്ചില്‍ വര്‍ധിക്കും. കഠിനപരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവരും. 

രോഹിണി: കാര്യപുരോഗതി കാണുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. ചെറിയ ഔഷധസേവ വേണ്ടിവരും.   ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധിക ചെലവ് വർധിക്കും. 

മകയിരം: തൊഴിൽപരമായി സ്വദേശം വിട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. വിദേശ ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ. വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.  തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. അവിചാരിത ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും. 

തിരുവാതിര: സാമ്പത്തികവിഷമതകള്‍ ശമിക്കും. അധ്യാത്മിക ചിന്ത അധികരിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കായി പണം ചെലവിടും. അര്‍ഹിക്കാത്ത ധനം കൈവശം വന്നുചേര്‍ന്നെന്നു വരാം. വളരെക്കാലം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും.

പുണർതം: കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികവ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ തീരുമാനത്തിലെത്തും.  സ്വപ്രയത്നത്താൽ വിജയം. നേട്ടങ്ങള്‍ മനഃസന്തോഷം നല്‍കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

പൂയം: മനസ്സിൽ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും. അന്യരെ വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം. പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാകും. 

ആയില്യം: ആരോഗ്യ വിഷമങ്ങൾ നേരിടും. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യത. പലതരത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ക്ക് ശമനം കാണുന്നു. ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകം: ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ആദായം ലഭിക്കും. കുടുംബസുഖവർധനയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ബിസിനസില്‍ അസ്വസ്ഥതകൾ. പ്രവർത്തനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സുദൃഢമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. 

പൂരം: ഗുണഫലങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി അനുഭവത്തില്‍ വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. തൊഴിൽപരമായ സംതൃപ്തി. 

ഉത്രം: തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അനുകൂലഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാണുന്നു. ബന്ധുജനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും. ചെലവ് വർധിക്കും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ പിണക്കം മതിയാക്കും. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. 

അത്തം: ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ ശമിക്കും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങള്‍ ശമിക്കും.

ചിത്തിര: പണമിടപാടുകളില്‍ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ചികിത്സാ സഹായം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ  പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികൾക്ക് പഠനത്തില്‍ മികവു പുലര്‍ത്താൻ സാധിക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്യും. 

ചോതി: സാമ്പത്തിക വിഷമതകള്‍ തരണം ചെയ്യും. ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള ആലോചന പുരോഗമിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാല്‍ പരിക്കേല്‍ക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

വിശാഖം: ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചു നില്‍ക്കും. ഏര്‍പ്പെടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ ശമിക്കും. മനസ്സിൽ ഒരുതരം അസംതൃപ്തി എപ്പോഴും പിന്തുടരും. 

അനിഴം: സഹോദരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലില്‍ ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ധിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നു. ചെറിയ രോഗസാധ്യതയുള്ള വാരമാണ്. എന്നാൽ ശക്തമായിരുന്ന രോഗദുരിതം ശമിക്കും. 

തൃക്കേട്ട: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. കൃഷിയില്‍ നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലില്‍ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉടലെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും.

മൂലം: മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. സമ്പാദിക്കും. കുടുംബസമേതം സന്തോഷം പങ്കിടും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ. ബന്ധുജനഗുണം വര്‍ധിക്കും. 

പൂരാടം: പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്ക് തടസ്സം. 

ഉത്രാടം: കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രശസ്തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവരും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. 

തിരുവോണം: ദേഹസുഖം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലബന്ധം ലഭിക്കുവാനുള്ള സൂചന. ഗൃഹനിര്‍മാണത്തില്‍ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ. പൊതുരംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയം. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. 

അവിട്ടം: സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുവാന്‍ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ വരും. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലം ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം.  മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. രോഗദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം. 

ചതയം: വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്‍പരമായും ആശങ്ക വർധിക്കും. തൊഴിൽപരമായ സംതൃപ്തി കുറയും. ബന്ധുക്കള്‍ നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. 

പൂരുരുട്ടാതി: അവിചാരിത ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യത. സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. ഭവനമാറ്റത്തിന് സാധ്യത. ഭക്ഷണസുഖം കുറയും. തൊഴിൽപരമായ തടസ്സങ്ങള്‍ മാറും.

ഉത്തൃട്ടാതി: പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടാം. മേലധികാരികൾ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലം. താല്‍ക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. 

രേവതി: അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമത്തിൽ തടസ്സം. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. മോഷണം പോയ വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ കിട്ടും.

Content Highlights: Weekly Star Prediction | Sajeev Sastharam | 2023 August 13 to 19 | Weekly Star Prediction | Star Prediction | Manorama Astrology

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ചില ഇടികളൊന്നും അഭിനയമല്ല

MORE VIDEOS