ADVERTISEMENT

അശ്വതി: മുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ബന്ധുഗുണം വർധിക്കും, കുടുംബസമേതയാത്രകൾ. ഭൂമിവില്‍പന വാക്കുറപ്പിക്കും, തൊഴിൽപരമായ ഉയർച്ച. 

 

ഭരണി: ഭാഗ്യപുഷ്ടി വർധിക്കും. ധനപരമായ ആനുകൂല്യം. സ്വന്തക്കാർക്ക് രോഗബാധാ സാധ്യത. തൊഴിൽരംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. പണമിടപാടുകൾക്ക് വാരം അനുകൂലം. 

 

കാർത്തിക: വ്യവഹാര വിജയം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ബന്ധു ജനസമാഗമം. ദീർഘയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 

 

രോഹിണി: സഹോദരഗുണം വർധിക്കും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കും. തൊഴിൽ മേഖല ശാന്തമാകും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവിഹാഹ ആലോചനകളിൽ പുരോഗതി.

 

മകയിരം: പൊതുപ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലം. രോഗശമനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. സുഹൃദ്സമാഗമം സന്തോഷം നൽകും. 

 

തിരുവാതിര: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യവർധന.  ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി. മാനസികമായ സംതൃപ്തി.

 

പുണർതം: മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളിൽ ശമനം. മാനസിക സുഖവർധന. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം   പരീക്ഷാ വിജയം. 

 

പൂയം: താൽക്കാലിക ജോലികൾ സ്ഥിരപ്പെടും. തൊഴിൽപരമായ യാത്രകൾ. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. കുടുംബസൗഖ്യം. ബന്ധുജന സമാഗമം.

 

ആയില്യം: ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം തിരികെക്കിട്ടും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും.

 

മകം: വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗസാധ്യത. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും.

 

പൂരം: ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വാരമാണ്. മനഃസുഖം കുറയും. തൊഴിൽപരമായി ദിനം അനുകൂലം. ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

ഉത്രം: പതിവിൽ കവിഞ്ഞ യാത്രകൾ. ബന്ധുജന സന്ദർശനം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. മുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ബന്ധു ഗുണം വർധിക്കും. 

 

അത്തം: തൊഴിലിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. അലച്ചിൽ വർധിക്കും. പൊതുവെ അനുകൂലമായ വാരമല്ല. ഗൃഹസുഖം കുറയും. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും.

 

ചിത്തിര: കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ കലഹം ശമിക്കും. സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷകൾക്ക് അനുകൂല മറുപടികൾ ലഭിക്കും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത.

 

ചോതി: ബന്ധുക്കളുമായി ഭിന്നത. ധനപരമായ വിഷമതകൾ. ഔഷധ സേവ  വേണ്ടിവരും. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. പതിവിൽ കവിഞ്ഞ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 

 

വിശാഖം: ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹ സാധ്യത. വാഗ്ദാനം നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്.  

 

അനിഴം: ബിസിനസ്സിൽ മികവ് പുലർത്തും. സാമ്പത്തികമായി വാരം അനുകൂലം. മേലധികാരികൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ. 

 

തൃക്കേട്ട: സന്തങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടാകും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റ പണികൾ വേണ്ടിവരും. ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ തീരുമാനം. ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം. സന്താനഗുണ മനുഭവിക്കും.  

 

മൂലം: വിവാഹാലോചനകളിൽ ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും. ധനപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. കർമ രംഗത്ത് ഉന്നതി. സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ. 

 

പൂരാടം: ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് നേട്ടം. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും.

 

ഉത്രാടം: ഗൃഹസുഖം വർധിക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടും. ആരോഗ്യപരമായ മെച്ചം. വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. തൊഴിൽപരമായ ഉയർച്ച. പൊതു പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും. 

 

തിരുവോണം: മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമങ്ങൾ നടക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. മധ്യാഹ്നത്തിന് ശേഷമുള്ള യാത്രകൾ അനുകൂലം. 

 

അവിട്ടം: അർഹതപ്പെട്ട തൊഴിൽക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. 

 

ചതയം: വാതജന്യ രോഗങ്ങൾ മൂലം വിഷമിക്കും. ബന്ധു ജനസഹായം ലഭിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. 

 

പൂരുരുട്ടാതി: കലാരംഗത്തു പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ. തൊഴിൽപരമായ ഉത്കണ്ഠ. ഗൃഹസുഖം കുറയും. പ്രവർത്തനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.

 

ഉത്രട്ടാതി: പൈതൃക സ്വത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. പല്ലുകൾക്ക് രോഗസാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംഗമം. 

 

രേവതി: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വിശ്രമം കുറയും. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടം. ബന്ധുഗുണവർധന.

 

Content Highlights: Weekly Star Prediction | Sajeev Sastharam | 2023 September 24 to 30 | Weekly Star Prediction | Star Prediction | Manorama Astrology

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT