ADVERTISEMENT

അശ്വതി: കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. വിദ്യയും വിജ്ഞാനവും സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

ഭരണി: വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള പ്രാരംഭ തല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാനിട വരും. 

കാർത്തിക: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പലകാര്യങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

രോഹിണി: പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനിടവരും.

മകയിരം: മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ പ്രവർത്തനം സ്വന്തം നിലയിലും പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഗുണകരമാകും.

തിരുവാതിര: പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. പ്രവർത്തന മേഖലകളുടെ ധ്രുവീകരണത്തിനായി അശ്രാന്തം പ്രവർത്തിക്കും. മാതാവിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. 

പുണർതം: ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനാകും. ക്ഷമ, വിനയം, ആത്മസംയമനം എന്നിവ സർവകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. 

പൂയം: വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും. മേലധികാരി ഏൽപിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കും. 

ആയില്യം: ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണത കൈവരും. സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.  ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾ തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കും

മകം: സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കും.

പൂരം: ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കും. വിദേശ ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. 

ഉത്രം: വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാനിടവരും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കും.

അത്തം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ജീവിതപങ്കാളിയെ ഏൽപിക്കുവാനിടവരും. പൂർവികസ്വത്തിൽ ഗൃഹനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. 

ചിത്തിര: അർഥമൂല്യങ്ങളോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കുവാനിടവരും. ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനർനിയമനമുണ്ടാകും. 

ചോതി: പ്രവർത്തനതലത്തിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ തയാറാകും. ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. 

വിശാഖം: സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആത്മപ്രചോദനമുണ്ടാകും. 

അനിഴം: വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് സ്വയം തയാറാകുന്നതിനാൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതി നിമിത്തം സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. 

തൃക്കേട്ട: ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ വർധിക്കും.  ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

മൂലം:  കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും. ലഭിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാനിടവരും. 

പൂരാടം: ആശ്രയ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വന്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. യുക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. 

ഉത്രാടം: ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനിടവരും. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. 

തിരുവോണം: സർവർക്കും തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘകാല സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കും. 

അവിട്ടം: അനശ്വരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉത്തേജന മരുന്നുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രകൃതിദത്തമായ ഔഷധരീതി അവലംബിക്കും.

ചതയം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി: ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി അഹോരാത്രം പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. ‌

ഉത്തൃട്ടാതി: പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആർജവമുണ്ടാകും. കലാകായിക മത്സരങ്ങൾക്കു പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. 

രേവതി: വിപണനമേഖലകളിൽ ഉത്സാഹികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നുചേരും. 

English Summary:

Weekly Star Prediction by Kanippayyur Narayanan Namboodiripad

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT