ADVERTISEMENT

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യഭാഗം): പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ച ഒരു കാലമായിരിക്കും ഇത്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനും അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള കാലമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പള വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കും.
ഭൂമി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇടവം (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി): അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ അനുകൂലമായ കാലമാണ്. ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശ യാത്രക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വർഷാവസാനം സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദീർഘകാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.

മിഥുനം (മകയിരം രണ്ടാം പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ പകുതി): വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മികച്ചതായിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒക്കെ വന്നുചേരും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ദൂരദിക്കിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകാം. അപവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക.

കർക്കടകം (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം): കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാലമാണ് വരുന്നത് ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും സന്താന ഭാഗ്യത്തിനും അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരും. പൂർവിക സ്വത്ത് കൈവശം വന്നുചേരാനും സാധ്യത കാണുന്നു. ഏറെക്കാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം): വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ മികച്ചത് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പകുതി. തൊഴിൽപരമായ അലച്ചലുകൾ വർധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പുതിയ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് നേടാനാകും. സ്വന്തമായി വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറിക്കിട്ടും

കന്നി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാ ൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപകുതി): വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വർഷമാണിത്. ദീർഘകാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കും. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കാ തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം.

തുലാം (ചിത്തിര രണ്ടാംപകുതി ഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം): പല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം നേരിടേണ്ടി വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പലരീതിയിൽ പണം കൈവശം വന്നു ചേരാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട്. ബന്ധുക്കളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. പണം ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാം.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): പൊതുവേ ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള വർഷമായി അനുഭവപ്പെടും. മന്ദഗതിയിലായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിലാവും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാലം അനുകൂല മാണ്. മക്കളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി കൂടുതൽ മികച്ചതാവും. പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കും.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം): വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം ഗുണകരമാണെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള സമയം പലകാര്യങ്ങളും മന്ദഗതിയിൽ ആവുകയും സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് വർധിക്കും. അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

മകരം (ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി): വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലമാണ്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരുപാട് നാളായി കാത്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കും

കുംഭം (അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി ഭാഗം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം): ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്ന വർഷമാണിത്. പുതിയ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നില നിൽക്കും. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയത് സ്വന്തമാക്കും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്സാഹം അനുഭവപ്പെടും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പഠനത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കും.

മീനം (പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാൽ ഭാഗം, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി): വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതെ ആയി മാറും. സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നു ചേരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവാധീനം കുറഞ്ഞ കാലമാണ് പ്രാർഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നും തുടങ്ങാതിരിക്കുക.

ലേഖകൻ
Dr. P. B. Rajesh
Rama Nivas, Poovathum parambil
Near ESI Dispensary, Eloor East
Udyogamandal P.O, Ernakulam 683501
email : rajeshastro1963@gmail.com
Phone : 9846033337

English Summary:

Vishu 2024 Prediction by P B Rajesh

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com