ADVERTISEMENT

അശ്വതി : സൽക്കാരങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലർജി പിടിപെടാൻ സാധ്യത.

ഭരണി : അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് എതിർ നടപടികൾ. മാനസിക വിഷമം അധികരിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ അവസരം. ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് ശമനം.

കാർത്തിക : ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും. കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.

രോഹിണി : സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടത. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധന നഷ്ടം. കർമരംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ. അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം. തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം.

മകയിരം : പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാധ്യത. മാതാവിന് അരിഷ്ടത.

തിരുവാതിര : മാനസിക സംഘർഷം വർധിക്കും. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ ധന ലാഭം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത. യാത്രകളിൽ മുടക്കം. അലസത വർധിക്കും.

പുണർതം : അന്യരുടെ വാക്കിനാൽ മനോവിഷമം നേരിടും. സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും. തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.

പൂയം : ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും. സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും.

ആയില്യം : ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. യാത്രാവേളകളിൽ ധനനഷ്ടം. ഭവനത്തിൽ ശാന്തത കുറയും. മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ അലട്ടും.

മകം : താൽക്കാലിക ജോലികളിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം. കൂടുതൽ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. രോഗഭീതി, ഭവനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പണച്ചെലവ്.

പൂരം : പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അമിതമായ ചെലവിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യ ധൃതി മൂലം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യത. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോവേണ്ടി വരും.

ഉത്രം : സന്താനങ്ങളാൽ മനോവിഷമം. മാനസികമായ അലസത അനുഭവപ്പെടും. ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. വ്യവഹാര സംബന്ധമായ യാത്രകൾ. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ. വാതജന്യ രോഗസാധ്യത.

അത്തം : വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ്. ഭൂമി ക്രയവിക്രയ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം. ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം.

ചിത്തിര : അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ തിരികെയെത്തും. പഠനത്തിൽ അലസത. അലർജിജന്യ രോഗസാധ്യത. കർമരംഗത്ത് ഉന്നതി. സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉലച്ചിൽ അവസാനിക്കും.

ചോതി : ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അലർജിക്കു സാധ്യത. മേലധികാരികൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ.

വിശാഖം : പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം. തൊഴിൽപരമായ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ വഴി നേട്ടം.

അനിഴം : പൊതുവെ വാരം അനുകൂലമല്ല. അമിത ചെലവ് നേരിടും. ആരോഗ്യപരമായും ദിനം നന്നല്ല. കർമരംഗത്ത് ഉന്നതി. സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ.

തൃക്കേട്ട : അനുകൂല വാരമാണ്. തടസ്സപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം. രോഗശമനം. ഏർപ്പെടുന്ന ജോലികളിൽ വിജയം. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി നേട്ടം. സന്താന ഗുണമനുഭവിക്കും.

മൂലം : അകൽച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പിണക്കം അവസാനിക്കും. സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യ വർധന. ബിസിനസിൽ പുരോഗതി. മാനസികമായ സംതൃപ്തി.

പൂരാടം : പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചില തിരിച്ചടികൾ. സഹപ്രവർത്തകർ, അയൽവാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹായം. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും. മനസ്സിനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ അലട്ടും.

ഉത്രാടം : വിവാഹ ആലോചന നടത്തുന്നവർക്ക് അനുകൂല ബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധിതർക്കും നേട്ടങ്ങൾ. സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കു സാധ്യത. പുതിയ വസ്ത്ര ലാഭം.

തിരുവോണം : രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം. ഇരുചക്ര വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിചാരിത ധന നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

അവിട്ടം : ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന പിണക്കം അവസാനിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യത്തിനായി പണച്ചെലവ്. സകുടുംബ യാത്രകൾ.

ചതയം : ബന്ധുക്കളുമായി ചേർന്ന് യാത്രകൾ. പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കും. വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ സംബന്ധിക്കും. പുണ്യ സ്ഥല സന്ദർശനം. തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ.

പൂരുരുട്ടാതി : സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് നേരിടും. തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുടക്കം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി. കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം.

ഉത്തൃട്ടാതി : ഇഷ്ടഭക്ഷണം ലഭിക്കും. പൊതു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിജയം. ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പിടും. ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കും.

രേവതി : പരീക്ഷാവിജയം. വിദേശ തൊഴിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ ലാഭം. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam , 2024 June 16 to 22

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com