ഡോ.അമ്മു ശ്രീപാര്‍വതി
ഡോ.അമ്മു ശ്രീപാര്‍വതി

അസോസിയേറ്റ് കണ്‍സൽറ്റന്റ്, ഇഎന്‍ടി വിഭാഗം, എസ്‌യുടി ഹോസ്പിറ്റല്‍, പട്ടം