കാർത്തിക. വി
കാർത്തിക. വി

സംഭവബഹുലമാണ് മിനിസ്ക്രീൻ ലോകം. മലയാളി വീട്ടമ്മമാരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനൊപ്പം ചലിക്കുന്ന മിനിസ്ക്രീനിലെ അണിയറക്കഥകളും താരവിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പംക്തി.