കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്തു കാര്യങ്ങൾ

HIGHLIGHTS
  • മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പത്തു കാര്യങ്ങൾ
mental-health-tips-for-children
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com
SHARE

ശാരീരികമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം. കുട്ടിയുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. സ്നേഹപൂർവമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ശക്തമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. സന്തോഷകരവും ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അത് കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ മാനിസികാരോഗ്യത്തെ വളർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന  പത്തു കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാം.

bad-parenting-and-its-effects-on-children
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. സ്നേഹപൂർവമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ശക്തമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു.

∙ ശാരീരികവും  മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന ഉറപ്പു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമമായി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 

video-on-different-typers-of-parenting
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. കുട്ടിയുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്

∙ മുതിർന്നവർക്ക് പോലും സ്വതന്ത്രമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറയുക. മുതിർന്നവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സഹായത്തോടെ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയും മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

how-became-friendly-father-5-tips
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന ഉറപ്പു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക

∙ കൗമാരത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ആൺകുട്ടിയെന്നോ പെൺകുട്ടിയെന്നോ വ്യതാസമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി തുറന്ന് സംവദിക്കുക.

teenage-problems-and-their-solutions
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. ആൺകുട്ടിയെന്നോ പെൺകുട്ടിയെന്നോ വ്യതാസമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി തുറന്ന് സംവദിക്കുക

∙ ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചർച്ചചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും സ്വാതന്ത്രവും അവർക്കു നൽകുക.

financial-parenting
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. തുറന്നു ചർച്ചചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും സ്വാതന്ത്രവും അവർക്കു നൽകുക

∙ കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യതയെ അംഗീകരിക്കുക.

∙ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്കു കൂടി സ്വീകാര്യരായ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങി ആരൊടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കിടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക.

harvard-psychologists-give-6-tips-on-good-parenting
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യതയെ അംഗീകരിക്കുക

∙ അവർ നിരാശയിലോ അസ്വസ്ഥരായോ ആയി കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക.

ways-to-teach-children-to-be-brave-and-confident
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. മുതിർന്നവർക്ക് പോലും സ്വതന്ത്രമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറയുക

∙ സ്കൂൾ ജോലികൾ, വീട്ടുജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇടവേളകൾ എടുക്കാനും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

eight-parenting-tips-for-perfect-parents
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. അവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക

∙ സാധിക്കുന്ന യാത്രകളിൽ എല്ലാം അവരെ കൂടെ കൂട്ടുക.

benefits-of-pets-for-kids
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക

∙  ആരോഗ്യകരമായ ബദൽ ഇടപഴകലുകൾക്കായി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക (ഉദാ : ഗാർഡനിങ്, വളർത്തുമൃഗ പരിപാലനം)

Parenting
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചർച്ചചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും സ്വാതന്ത്രവും അവർക്കു നൽകുക

പോസിറ്റീവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്താനും  വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന്  മാതാപിതാക്കൾ സ്വയം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം ചിറകുകളുടെ ബലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം ഓരോ മാതാവും പിതാവും.

tips-for-parents-to-be-the-role-models
Representative image. Photo Credits: Shutterstock.com. പോസിറ്റീവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്താം

(തൃക്കാക്കര ഭാരത് മാതാ കോളേജിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന വിഭാഗം അധ്യാപകനും അറിയപ്പെടുന്ന പരിശീലകനുമാണ് ലേഖകൻ)

English Summary : Mental health tips for children

Disclaimer

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്തിലെങ്കിലും പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടോ? അധികമാരും കൈവയ്ക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ മിടുക്കു കാട്ടുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ മനോരമ ഓൺലൈനിലൂടെ അവരെ ലോകം അറിയട്ടെ. കുട്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. കുട്ടിയുടെ പേര്, മാതാപിതാക്കളുടെ വിലാസം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ, കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എന്നിവchildren@mm.co.in എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.  

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ഇതിലും ചെലവുകുറഞ്ഞ വീടില്ല! | Hometour | Lowcost Home

MORE VIDEOS
{{$ctrl.title}}
{{$ctrl.title}}

{{$ctrl.currentDate}}

  • {{item.description}}