സി‌എ, സി‌എസ്, സി‌എം‌എ: തിരഞ്ഞെടുക്കാം മികച്ച കരിയർ

HIGHLIGHTS
  • സിഎയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ധനകാര്യം, ഓഡിറ്റിങ്, നികുതി എന്നിവയാണ്
calculator
Representative Image. Photo Credit : Joyseulay/ Shutterstock.com
SHARE

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണ്ണായകവും കരിയർ നിർവചിക്കുന്നതുമായ തീരുമാനമാണ്. സ്കൂളിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും കണക്കുകൂട്ടിയതുമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും.  

കൊമേഴ്സ് -  ഒരു ജനപ്രിയ സ്ട്രീമാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറി, കോസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്തുടരുന്ന മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ.  സി‌എ, സി‌എസ്, സി‌എം‌എ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ നിരവധി സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ  വ്യത്യസ്തമാണ്.  അഭിരുചി, അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലം,  താൽപ്പര്യം തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കി കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

സിഎയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ധനകാര്യം, ഓഡിറ്റിങ്, നികുതി എന്നിവയാണ്. സി‌എം‌എയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ്, അതേസമയം കമ്പനി ലോ, കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിശദമായ പഠന ഘടന സി‌എസ്  നൽകുന്നു.

1. സിഎ ( CA ) 

ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി യോഗ്യത ബിസിനസ്സ്, ധനകാര്യ മേഖലകളിലെ ആവേശകരമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിരന്തരം ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ സാങ്കേതിക കഴിവ്, പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കൃത്യത എന്നിവയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു.

ഒരു സി‌എയുടെ ജോലിയിൽ ഓഡിറ്റിങ്, ടാക്സേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ്, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും പ്രതിഫലദായകവുമായ ജോലിയാണ്.  

സിഎയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ

∙സിഎ ഫൗണ്ടേഷൻ

∙ഇന്റർമീഡിയറ്റ്  

∙ഫൈനൽ കോഴ്സ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കോഴ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 

2. സി.എസ് ( CS ) 

എല്ലാ ജീവനക്കാരും  റെഗുലേറ്ററി, നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ  ഭരണനിർവഹണത്തിൽ  ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി. എല്ലാ ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങളും കമ്പനിക്കുള്ളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു സി‌എസിനു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കമ്പനി സെക്രട്ടറി, കമ്പനികളുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

ഘട്ടങ്ങൾ

∙ഫൗണ്ടേഷൻ

∙എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം

∙പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. 

3. സി.എം.എ. ( CMA ) 

ബജറ്റ്, പ്രവചനം, ആന്തരിക നിയന്ത്രണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഒരു സി‌എം‌എ ഉത്തരവാദിയാണ്. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കൽ, ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെയോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്നിവ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

ഘട്ടങ്ങൾ

∙ഫൗണ്ടേഷൻ,

∙ഇന്റർമീഡിയറ്റ്  

∙ഫൈനൽ 

ഈ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനിലാണ്. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പാസായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. സി‌എ / സി‌എസ് / സി‌എം‌എ -  വേണ്ടി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികൾ മെയ് / ജൂൺ, നവംബർ / ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു.

ബിരുദധാരികളെ,  ഫൗണ്ടേഷൻ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. നേരിട്ട്   ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലങ്ങളിൽ ചേരാം.

സി‌എ, സി‌എസ്, സി‌എം‌എ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിർബന്ധിത ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് കീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്  സൈദ്ധാന്തിക പരിജ്ഞാനം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്നു.  

മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും നിരവധി കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും  നൽകുന്നു.  ഒരു ബാച്ചിലർ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് കോളേജ് അധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളല്ല. കോച്ചിങ് ക്ലാസുകൾക്കായി ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെയോ സ്വകാര്യ അധ്യാപകനെയോ ആശ്രയിക്കാം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി  മറ്റ് കോഴ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കോഴ്സുകൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്.

പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം  എന്താണെന്നും ഒരു കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കോഴ്‌സുകളിലേതെങ്കിലും പിന്തുടരുന്നതിന്, ഓരോ തൊഴിൽ സ്ഥാനവും എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസിലാക്കണം, തുടർന്ന്  വ്യക്തിത്വത്തിനു യോജിക്കുന്നവ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ  കഴിയും.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് : CA ആൻ ജോസഫ് (ACA), ജോസ് മരുതേത്ത് ആൻഡ് കമ്പനി 

English Summary: Career Scope Of Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Account Management

ഐഎഎസ് /ഐപിഎസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുങ്ങാം ഓൺലൈനായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിസന്ദർശിക്കൂ

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN CAREER GURU
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA