അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ എംബിഎ; സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസം

HIGHLIGHTS
  • വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു
Amrita School Of Business
SHARE

തത്വങ്ങളിലും ആന്തരിക ശക്തിയിലും കെട്ടിപ്പടുത്ത സംസ്‌കാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് (ASB) 1996-ൽ സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷം 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്നതിലും അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിലും വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠത്തെപ്പറ്റി

NAAC ‘A++’ അംഗീകാരം നേടിയ അമൃത സർവകലാശാല, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഗവേഷണ സർവകലാശാലകളിലൊ ന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമിനൻസ് എന്ന ഭാരതസർക്കാരിന്റെ വിശേഷണവും സർവകലാശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ NIRF 2021 റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ 5 -ാം  സ്ഥാനവും സർവകലാശാല കരസ്ഥമാക്കി. ലോകത്തിലെ മികച്ച 500 സർവകലാശാലകളിലൊന്നെന്ന അംഗീകാരത്തിന് തുടർച്ചയായി അമൃത  വിശ്വ വിദ്യാപീഠം അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2021 ലെ ഇംപാക്റ്റ് റാങ്കിംഗിൽ ലോകത്ത്  81-ാം സ്ഥാനത്താണ് സർവകലാശാല നിലനിൽക്കുന്നത്.

അമൃതയിൽ ഏകദേശം 18,000 വിദ്യാർത്ഥികളും 1,750 അക്കാദമിക് അംഗങ്ങളുമുണ്ട്, ഇതിൽ 600 പേർ പിഎച്ച്ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎം കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ്. സർവകലാശാലയിലെ സ്റ്റാഫ്-സ്റ്റുഡന്റ് അനുപാതം സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതായ 1:10 എന്ന നിലയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന അമൃത സർവകലാശാല ലോകത്തെ മുൻനിര വിദേശസർവകലാശാലകളു മായും മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് (ASB)

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് (ASB) വിശാലാധിഷ്ഠിതമായ ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ഇതിലൂടെ വികസിത ബിസിനസ്സ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത വ്യാവസായിക മേഖലകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കോഴ്സ് വർക്ക്, ലൈവ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, കേസ് പഠനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി അറിവിന്റെ വളർച്ചയെ ASB എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബംഗളൂരു ക്യാംപസ് അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി & സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

1996-ൽ സ്ഥാപിതമായത്തിന് ശേഷമുള്ള 26 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് തനതായ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഇവയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ASB, പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം തേടുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലവും ചലനാത്മകവുമായ ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കോഴ്സ് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും മാനേജ്മെന്റ് കൊളോക്വിയ, എംഡിപി, കൺസൾട്ടൻസി, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഇൻ-കമ്പനി പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയിലും വ്യവസായ ഇന്റർഫേസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമ്പന്നമാണ് അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്. മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യൻ, അന്തർദേശീയ കോർപ്പറേഷനുകൾ മാത്രമല്ല, മുൻനിര വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായും സർവകലാശാല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം ക്യാംപസുകൾ

അമൃത സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 6 ക്യാംപസുകളുണ്ട് : കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്യാംപസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ എട്ടിമടയിലാണ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 150-ലധികം ബിരുദ, ബിരുദാന്തര-ബിരുദ, ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും അമൃതയിലുണ്ട്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് - അമൃതപുരി

കോർപറേറ്റ് ലോകത്തിന്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിറവേറ്റാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്ന വിശാലാധിഷ്ഠിതമായ ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അമൃതപുരി (കൊല്ലം) ക്യാംപസിലെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി നൽകുന്നത്. കോർപറേറ്റ് വിജയത്തിന് നിർണായകമായ ബിസിനസ്സ് മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  ധാരണയും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും  വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വള്ളിക്കാവ് എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൽ കായൽ തീരത്താണ് അമൃതപുരി ക്യാംപസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് - ബെംഗളൂരു

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ ബെംഗളൂരു ക്യാംപസ് മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നെറുകയാണ്. സ്‌കൂൾ റെഗുലർ എംബിഎ-എംഎസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പുറമേ പാർട്ട് ടൈം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ-എംഎസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും നൽകുന്നു. യുഎസിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കുമായി ( SUNY) ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം  വിദ്യാർഥികൾക്ക് അന്തർദ്ദേശീയ ഡ്യുവൽ-ഡിഗ്രി പാഠ്യപദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആഗോള വീക്ഷണം നൽകുന്നു. പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് SUNY-യിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് - കോയമ്പത്തൂർ

കോയമ്പത്തൂർ ക്യാംപസിലെ അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് വിശാലാധിഷ്ഠിതവും സവിശേഷവുമായ കോർപ്പറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ ഇവിടെ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ കോർപറേറ്റ്  പ്രകടനത്തിന് നിർണ്ണായകമായ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് അറിവും കഴിവുകളും ബിസിനസ്സ് മൂല്യങ്ങളോടുള്ള  ആദരവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നു. അസോസിയേഷൻ ടു അഡ്വാൻസ് കൊളീജിയറ്റ് സ്‌കൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് (AACSB) സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിനെ അംഗമായി അംഗീകരിച്ച്  AACSB സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസ് സ്‌കൂളുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയമാണ് AACSB സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് - കൊച്ചി

1996-ൽ സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ, ടയർ-1 ബി-സ്‌കൂളായ അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് മികച്ച 30 സ്വകാര്യ ബി-സ്‌കൂളുകളിൽ സ്ഥിരമായി റാങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ ആരംഭിച്ച മൂന്ന് അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് കാമ്പസുകളിൽ ഒന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്. 2011-ൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏഴാമത്തെ മികച്ച ബി-സ്‌കൂളായി ASB കൊച്ചിയെ ‘The Week’ റാങ്ക് ചെയ്തു. ഫിനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്സ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള ബിരുദാനന്തര-ബിരുദം, ഡോക്ടറൽ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ASB വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിലെ ഇലക്റ്റീവുകൾ

എംബിഎ പ്രോഗ്രാമിൽ, ഒരു വിദ്യാർഥി ക്രെഡിറ്റിനായി 12 ഇലക്റ്റീവുകൾ എടുക്കണം, ആദ്യ വർഷത്തിലെ മൂന്നാം ടേമിൽ രണ്ടെണ്ണം, ബാക്കിയുള്ള പത്ത് എണ്ണം രണ്ടാം വർഷത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇലക്റ്റീവുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു വിദ്യാർഥി ഒരു നിശ്ചിത മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ഇലക്റ്റീവുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രത്യേക ഡൊമെയ്നിൽ ഒരു സ്‌പെഷലൈസേഷനിലേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കു .

മാർക്കറ്റിങ്, ഫിനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് & അനലിറ്റിക്‌സ്, ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നിവയാണ് സ്‌പെഷ്യലൈസേഷന്റെ പ്രധാന മേഖലകൾ. അമൃത നിരവധി ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സുകളെ കോർ കോഴ്‌സുകളായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ എംബിഎ വിദ്യാർഥികളും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഡൊമെയ്ൻ അധിഷ്ഠിത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

ഉദാഹരണത്തിന്, മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ 'Consumer Behaviour', 'Bussiness Analytics' എന്നിവ ISA മേഖലയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്.  'Business Applications of Digital Technologies' എന്നത് ISA മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് , അതേസമയം ‘Fintech’ ഒരു ഫിനാൻസ് ഓപ്ഷണലാണ്, അത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് പ്രസക്തമല്ല. സാധാരണ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ഓപ്ഷനുകളെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് 7 ആയും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് 5 ആയും (7 + 5), 6 + 6, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ 5 + 5 + 2 (മറ്റ് ഏരിയകളിൽ നിന്ന്) എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി

ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി മനുഷ്യ സ്‌നേഹത്തെ ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ച ശ്രീ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയാണ് മൾട്ടി-ക്യാമ്പസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. സാങ്കേതികവും അധ്യാപനപരവുമായ സംരംഭങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാതൃകാപരമായ സ്ഥാപനമാണ് അമൃത സർവകലാശാല. 

സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹിക നേട്ടത്തിനും പ്രചോദിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയ്ക്കും ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഗവേഷണത്തിനും പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഇത് ഐക്യവും സമൃദ്ധവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം റാങ്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നുമായ (ടൈംസ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ ഇംപാക്റ്റ് റാങ്കിംഗ് 2021) അമൃത സർവകലാശാല, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഗവേഷണ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അമൃതയുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാൻസലറായ അമ്മയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം സാമൂഹികവും മാനുഷികവും സാമുദായികവുമായ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് : ഫാക്കൽറ്റി

IIMs, IITs,, ബെർക്ക്‌ലി, കോർണൽ, XLRI, ലണ്ടൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഫ്‌ളോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, വിസ്‌കോൺസിൻ-മാഡിസൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, നന്യാങ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ടെലികോം ഇക്കോൾ ഡി മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡീക്കിൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, കൊക്കകോള, ഐബിഎം, തുടങ്ങിയ ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനികളുമായി വിപുലമായ വ്യവസായ പരിചയമുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

‘‘ബിസിനസ് പങ്കാളിയുമായി ഇടപെഴുകുമ്പോൾ ഗവേഷണം, സുസ്ഥിര വികസനം, സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയുവാൻ സമകാലികവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ബിരുദാനന്തര മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്‌കൂളിന്റെ ദൗത്യം’’ കോയമ്പത്തൂരിലെയും ബെംഗളൂരുവിലെയും അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് ഡീൻ ഡോ. കിഷോർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള പറയുന്നു.

പ്ലേസ്‌മെന്റ്

എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ അമൃതയ്ക്ക് മികവുറ്റ ഒരു സിഐആർ (CIR) സെല്ലുണ്ട്. ലൈഫ് സ്‌കിൽ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിലും CIR സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ഒരു പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ഓഫർ സ്വീകരിച്ച് ഉടനടി കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. അവരിൽ ചിലർ സാധാരണയായി എൻജിനീയറിങ്ങിലോ മാനേജ്മെന്റിലോ ഉപരിപഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ നടക്കാം. അമൃതയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ വിദ്യാർഥികളിൽ സോഫ്റ്റ് സ്‌കില്ലുകളും സാങ്കേതിക കഴിവുകളും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ കഴിവുകളും സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സർവകലാശാല ഉറപ്പാക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിച്ച ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  2022-ൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ലഭിച്ച  96% എംബിഎ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാക്കേജ് പ്രതിവർഷം 19.17 ലക്ഷം (എൽപിഎ)  ആയിരുന്നു. ശരാശരി ശമ്പള സ്ലാബ് ആകട്ടെ 7.09 എൽപിഎയാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യമായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സന്ദർശിക്കുന്ന റിക്രൂട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയും, ശരാശരി ശമ്പളം 7 എൽപിഎയിൽ  എത്തി നിൽക്കുകയും ചെയുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പൂർവ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളിൽ അവരുടെ അർപ്പണബോധം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയാൽ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുൻ റിക്രൂട്ടർമാരെല്ലാം എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നുന്നു. അവരുടെ ഓഫ്ടേക്ക് വർഷം തോറും വർധിക്കുകയും ചെയുന്നു. 

അമൃത സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിലെ സിഎസ്ആർ (CSR) സംരംഭങ്ങൾ

എഎസ്ബി അമൃതപുരിയും കൊച്ചിയും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ CSR പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതായി അമൃതപുരിയിലെയും കൊച്ചിയിലെയും സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് ഡീൻ ഡോ. രഘു രാമൻ പറയുന്നു. അമൃത സർവകലാശാലയുടെ സിഗ്‌നേച്ചർ സംരംഭമായ ‘ലൈവ് ഇൻ ലാബ്സ്’ ഒരു മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി ഗവേഷണം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പഠന പരിപാടിയാണ്. ഒന്നിലധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനും സൈദ്ധാന്തിക പരിജ്ഞാനം പ്രയോഗിക്കുന്നു. നിലവിൽ ലൈവ്-ഇൻ-ലാബുകൾക്ക് 150-ലധികം പദ്ധതികളുണ്ട്- ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഇന്ത്യയിലെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണ സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ, 200,000-ലധികം ഫീൽഡ് ജോലികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്റ്റുഡന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ

യുഎസ്എയിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിനൊപ്പം ചേർന്ന് അമൃത ഒരു ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമും ഫ്രാൻസിലെ ടെലികോം ഇകോൾ ഡി മാനേജ്മെന്റുമായി  സഹകരിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമും നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഡീക്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സ്റ്റുഡന്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഗവേഷണ സഹകരണവും, ഗ്രോനിംഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി യൂറോപ്യൻ ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റുഡന്റ് സ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഫാക്കൽറ്റി & സ്റ്റുഡന്റ് മൊബിലിറ്റിയും അമൃത സർവകലാശാലയിൽ നിലവിലുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ഗണ്യമായ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും കൈമാറ്റങ്ങളും ക്രോസ്-കോണ്ടിനെന്റൽ ഗവേഷണ സഹകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ലോകപ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സംരംഭങ്ങളും അമൃത സർവകലാശാല സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഗുണനിലവാരമുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും, ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ഗവേഷണം, സുസ്ഥിര വികസനം, സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഊന്നിപ്പറയുവാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കുകയെന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്‌കൂളിന്റെ ദൗത്യം. ഉന്മേഷദായകമായ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അമൃത മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി അക്കാദമിക് നേട്ടം പ്രകീർത്തപ്പെടുത്തുന്നത് ആധുനികവും സമഗ്രവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Content Summary : Amrita School Of Business MBA Programme

ഐഎഎസ് /ഐപിഎസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുങ്ങാം ഓൺലൈനായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിസന്ദർശിക്കൂ

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ദുരൂഹം ആ വരവ്, ആരാണ് അമൃത്പാൽ സിങ്?

MORE VIDEOS