sections
MORE

SBI: 2000 പ്രൊബേഷനറി ഓഫിസർ, ശമ്പളം: 23,700–42,020 രൂപ

recruitment
SHARE

സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊബേഷനറി ഓഫിസർ തസ്‌തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2000 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കണം.  

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഏപ്രിൽ 22.

‌പരസ്യ നമ്പർ:  CRPD/ PO/ 2019-20/ 01 

ശമ്പളം: 23,700–42,020 രൂപ 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത (2019 ഒാഗസ്റ്റ്  31ന്): ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അവസാന വർഷക്കാർക്കും  അപേക്ഷിക്കാം. ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 2019 ഒാഗസ്റ്റ് 31 നകം യോഗ്യത നേടിയെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഹാജരാക്കണം.

പ്രായം: 01–04–2019 ൽ 21 – 30. അപേക്ഷകർ 1989 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു മുൻപോ 1998 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവരാകരുത്. ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും ഒബിസിക്കു മൂന്നും അംഗപരിമിതർക്ക് 10 വർഷവും (പട്ടികവിഭാഗം– 15, ഒബിസി –13) ഇളവ് ലഭിക്കും. വിമുക്‌തഭടൻമാർക്കും ഇളവുണ്ട്. കാറ്റഗറി സംബന്ധിച്ച കോഡ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾക്കു വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം കാണുക.  

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകളുണ്ടാകും. ജൂൺ 8, 9, 15, 16 തീയതികളിൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ലാംഗ്വേജ് (30 ചോദ്യം), ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്‌റ്റിറ്റ്യൂഡ് (35 ചോദ്യം), റീസണിങ് എബിലിറ്റി (35 ചോദ്യം) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 100 ഒബ്‌ജെക്‌ടീവ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 20 മിനിട്ട് വീതം ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും.

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്‌ക്കു ശേഷം ഷോർട്ട് ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കു ജൂലൈ 20നു മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തും. ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ്, ഡിസ്‌ക്രിപ്‌റ്റീവ് മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള മെയിൻ പരീക്ഷ.

മൂന്നു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഒബ്‌ജക്‌റ്റീവ് മാതൃകയിലുള്ള 200 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും (മൂന്നു മണിക്കൂർ) ഡിസ്‌ക്രിപ്‌റ്റീവ് മാതൃകയിലുള്ള 50 മാർക്കിന്റെ (അര മണിക്കൂർ) ചോദ്യങ്ങളുമാണുള്ളത്. റീസണിങ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടർ  ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് (45 ചോദ്യം), ഡേറ്റാ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രെട്ടേഷൻ (35 ചോദ്യം), ജനറൽ/ഇക്കോണമി/ ബാങ്കിങ് അവയർനെസ് (40 ചോദ്യം), ഇംഗ്ലിഷ് ലാംഗ്വേജ് (35 ചോദ്യം) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മെയിൻ പരീക്ഷ. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിജ്‌ഞാപനം കാണുക.

എഴുത്തുപരീക്ഷയ്‌ക്ക് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ്  എക്സർസൈസും (20 മാർക്ക്) അഭിമുഖവും (30 മാർക്ക്) നടത്തും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ടു വർഷം പ്രൊബേഷനുണ്ടാകും.  

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം: കേരളത്തിൽ (സ്‌റ്റേറ്റ് കോഡ്: 25) കൊച്ചി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്. മെയിൻ പരീക്ഷ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തും. ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തിയിലാണ് കേന്ദ്രം. 

സംവരണാനുകൂല്യമുള്ളവർ ജിഇ/അഭിമുഖത്തിനു ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണം. പട്ടികവിഭാഗം, വികലാംഗർ, വിമുക്‌തഭടൻ, ഒബിസി എന്നിവരുടെ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്‌ഥകൾ വിജ്‌ഞാപനത്തിലുണ്ട്.  അന്ധർക്കും കാഴ്‌ചക്കുറവുള്ളവർക്കും വ്യവസ്‌ഥകൾക്കു വിധേയമായി പരീക്ഷയെഴുതാൻ സഹായിയെ നിയോഗിക്കാം. പട്ടികജാതി/വർഗം/ന്യൂനപക്ഷ സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രീ–എക്‌സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് സൗകര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്താണ് പ്രീ–എക്‌സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങുള്ളത്. മേൽപറഞ്ഞവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വിജ്‌ഞാപനത്തിൽ നോക്കി മനസിലാക്കിയശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. 

എസ്‌ബിഐ പ്രൊബേഷനറി ഓഫിസർ തസ്‌തികയിലേക്ക്  ഇതിനു മുൻപു നാലു തവണ എഴുത്തുപരീക്ഷ എഴുതിയ  ജനറൽ വിഭാഗക്കാരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല. ഒബിസി വിഭാഗത്തിനും അംഗപരിമിതർക്കും ഏഴാണു പരിധി. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് ഈ വ്യവസ്‌ഥ ബാധകമല്ല. 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 750 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗം, അംഗപരിമിതർക്ക് 125 രൂപ മതി. ഓൺലൈൻ രീതിയിലൂടെ ഫീസ് അടയ്‌ക്കണം. ഡെബിറ്റ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്നിവയുപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിലൂടെ ഫീസ് അടയ്‌ക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാഫോം പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേയുമായി ചേർത്തിരിക്കും. ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും സ്‌ക്രീനിൽ ലഭിക്കും. ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതു കാണുക.  

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:  www.bank.sbi/careers, www.sbi.co.in/careers എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകർക്ക് ഇ–മെയിൽ വിലാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്, പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സ്‌കാൻ (ഡിജിറ്റൽ രൂപം) ചെയ്‌തതു വേണ്ടിവരും. ഫോട്ടോയും ഒപ്പും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാഫോം പ്രിന്റൗട്ടും ഫീസ് അടച്ച രസീതും അപേക്ഷകർ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപു വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്‌ഞാപനത്തിലെ നിർദേശങ്ങളും വ്യവസ്‌ഥകളും വായിച്ചു മനസിലാക്കണം.

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN JOBS & CAREER
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA