എയിംസിൽ 836 ഒഴിവ്

HIGHLIGHTS
doctor
SHARE

ന്യൂഡൽഹി എയിംസ്:194 ജൂനിയർ റസിഡന്റ്

ന്യൂഡൽഹി ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ, ജൂനിയർ റസിഡന്റിന്റെ 194 ഒഴിവുകൾ. ഡിസംബർ 10 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വകുപ്പുകൾ ചുവടെ.

ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, കാർഡിയാക്റേഡിയോളജി, കാർഡിയോളജി, കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, സിടിവിഎസ്, ഡെർമറ്റോളജി ആൻഡ് വെനറോളജി, ഇഎച്ച്എസ്, എമർജൻസി മെഡിസിൻ, ലാബ് മെഡിസിൻ, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോസർജറി, ന്യൂറോറേഡിയോളജി, ഒാർത്തോപീഡിക്സ്, പീഡിയാട്രിക്സ്, സൈക്യാട്രി, റേഡിയോളജി, റേഡിയോതെറപ്പി, റുമറ്റോളജി, സർജറി, ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ഡെന്റൽ സർജറി.

www.aiimsexams.org  

കല്യാണി എയിംസ്: 162 ഫാക്കൽറ്റി

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കല്യാണിയിലെ ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ 139 ഒഴിവുകൾ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. ജനുവരി 5 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വകുപ്പുകൾ ചുവടെ.

ഫിസിയോളജി, അനാട്ടമി, ബയോകെമിസ്ട്രി, മൈക്രോബയോളജി, പതോളജി, ഫാർമക്കോളജി, കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, എഫ്എംടി,  മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, സൈക്യാട്രി, അനസ്തീസിയോളജി, ഡെർമറ്റോളജി, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, ഒഫ്താൽമോളജി, ഒാർത്തോപീഡിക്സ്, ഇഎൻടി, സർജറി, പൾമണറി മെഡിസിൻ, ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ്, റേഡിയോതെറപ്പി, പിഎംആർ, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, മെഡിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, നിയോനാറ്റോളജി, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോളജി, കാർഡിയോളജി, എൻഡോക്രൈനോളജി, ന്യൂറോസർജറി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി, സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, സർജിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, യൂറോളജി, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, ഡെന്റിസ്ട്രി.

∙ കോളജ് ഒാഫ് നഴ്സിങ്ങിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ 23 ഒഴിവുകൾ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. ജനുവരി 5 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രഫസർ കം പ്രിൻസിപ്പൽ, അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ (റീഡർ), ലക്ചറർ ഇൻ നഴ്സിങ് (അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ), ട്യൂട്ടർ/ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം. www.aiimskalyani.edu.in 

റായ്പുർ എയിംസ്: 154 ഒഴിവ്

റായ്പുർ ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ സീനിയർ റസിഡന്റിന്റെ 142 ഒഴിവ്. ഡിസംബർ 18 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിഭാഗങ്ങൾ ചുവടെ.

അനസ്തീസിയോളജി, അനാട്ടമി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, കാർഡിയോളജി, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, കമ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ, ഡെർമറ്റോളജി, എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ‍് മെറ്റബോലിസം, ഫൊറൻസിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി, ജനറൽ മെഡിസിൻ, ജനറൽ സർജറി, മെഡിക്കൽ ഒാങ്കോളജി/ ഹിമറ്റോളജി, മൈക്രോബയോളജി, നിയോനാറ്റോളജി, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോസർജറി, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി, പീഡിയാട്രിക്സ്, പതോളജി ആൻഡ് ലാബ് മെഡിസിൻ, ഫിസിക്കൽ മെഡ‍ിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, ഫിസിയോളജി, പൾമണറി മെഡിസിൻ, റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ്, റേഡിയോതെറപ്പി, സർജിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, അനസ്തീസിയോളജി, എമർജൻസി മെഡിസിൻ, യൂറോളജി. 

∙ വിവിധ തസ്തികകളിലെ 12 ഒഴിവുകളിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം. ഡിസംബർ 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, സൂപ്രണ്ട് എൻജിനീയർ, സീനിയർ പ്രൊക്യുർമെന്റ് കം സ്റ്റോഴ്സ് ഒാഫിസർ, ഹോസ്പിറ്റൽ ആർക്കിടെക്ട്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ, സിവിൽ, എസി ആൻഡ് ആർ), സ്റ്റോഴ്സ് ഒാഫിസർ, സീനിയർ സാനിറ്റേഷൻ ഒാഫിസർ, സാനിറ്റേഷൻ ഒാഫിസർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം.

www.aiimsraipur.edu.in

ദ്യോഗർ എയിംസ്: 135 ഫാക്കൽറ്റി

ജാർ‌ഖണ്ഡ് ദ്യോഗറിലെ ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ 135 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡയറക്ട്/ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനമാണ്. വകുപ്പുകൾ ചുവടെ.

അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫാർമക്കോളജി, കമ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ, ഡെർമറ്റോളജി, സൈക്യാട്രി, റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ്, അനസ്തീസിയോളജി, ഡെന്റിസ്ട്രി, പൾമണറി മെഡിസിൻ, ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, റേഡിയോതെറപ്പി, ഫിസിക്കൽ മെഡ‍ിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, കാർഡിയോളജി, ന്യൂറോളജി, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, നെഫ്രോളജി, മെഡിക്കൽ ഒാങ്കോളജി/ ഹിമറ്റോളജി, എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ് മെറ്റബോലിസം, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, ന്യൂറോസർജറി,  സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, യൂറോളജി, സർജിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി, നിയോനാറ്റോളജി, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, പതോളജി/ ലാബ് മെഡിസിൻ, മൈക്രോബയോളജി, ഫൊറൻസിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി, ജനറൽ മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, ജനറൽ സർജറി, ഒാർത്തോപീഡിക്സ്, ഒഫ്താൽമോളജി, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, ഇഎൻടി.

www.aiimsdeoghar.edu.in 

ഭുവനേശ്വർ എയിംസ്: 108 ഫാക്കൽറ്റി

ഭുവനേശ്വർ ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ 108 ഒഴിവുകളുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. ജനുവരി 5 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വകുപ്പുകൾ ചുവടെ.

അനാട്ടമി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിയോളജി, മൈക്രോബയോളജി, പതോളജി/ ലാബ് മെഡിസിൻ, ഫാർമക്കോളജി, അനസ്തീസിയോളജി, ഡെർമറ്റോളജി, ജനറൽ മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, സൈക്യാട്രി, ഇഎൻടി, ജനറൽ സർജറി, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, ഒഫ്താൽമോളജി, ഒാർത്തോപീഡിക്സ്, ട്രോമ ആൻഡ് എമർജൻസി, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, പൾമണറി മെഡിസിൻ, റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ്, റേഡിയോതെറപ്പി, ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, കാർഡിയോളജി, എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ് മെറ്റബോലിസം, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, മെഡിക്കൽ ഒാങ്കോളജി/ ഹിമറ്റോളജി, നിയോനാറ്റോളജി, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോളജി, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, ന്യൂറോസർജറി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി, സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, സർജിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, യൂറോളജി, ഡെന്റിസ്ട്രി.

www.aiimsbhubaneswar.nic.in

ഋഷികേശ് എയിംസ്: 77 ഫാക്കൽറ്റി

ഋഷികേശ് ഒാൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ 77 ഒഴിവ്. ഡയറക്ട്/ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ/ കരാർ നിയമനം. വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ്. ജനുവരി 31 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിഭാഗങ്ങൾ ചുവടെ.

ബയോകെമിസ്ട്രി, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, കാർഡിയോളജി, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, ഡെർമറ്റോളജി, എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ് മെറ്റബോലിസം, ജനറൽ മെഡിസിൻ, ജനറൽ സർജറി, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഒാങ്കോളജി/ ഹിമറ്റോളജി, ന്യൂറോസർജറി, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, ഒാർത്തോപീഡിക്സ്, ഫാർമക്കോളജി, ഫിസിയോളജി, റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ്, സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, സർജിക്കൽ ഒാങ്കോളജി, എമർജൻസി മെഡിസിൻ, അനാട്ടമി, അനസ്തീസിയോളജി, നിയോനാറ്റോളജി, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ട്രോമ സർജറി. 

www.aiimsrishikesh.edu.in 

English Summary: Recruitmant in AIIMS

ഐഎഎസ് /ഐപിഎസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുങ്ങാം ഓൺലൈനായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിസന്ദർശിക്കൂ

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN JOBS & CAREER
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA