ADVERTISEMENT

ജർമനിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൽബെ സാൻഡ്സ്റ്റോൺ പർവതമേഖല. വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികളും മലയിടുക്കുകളും പുൽമേടുകളും നിറഞ്ഞ ഈ മേഖല ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്ന മേഖല കൂടിയാണ്. എന്നാൽ സവിശേഷമായി  ആവാസവ്യവസ്ഥ ഉള്ള ഈ പർവതമേഖലയ്ക്ക് കീഴെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇത് വരെ പരിചയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയ ഒരു ലോകം.

ഈ പർവതമേഖലയ്ക്ക് കീഴിലായി ഒരു യുറേനിയം ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. 1960 ലാണ് ഈ യുറേനിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീടുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഖനനത്തിൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് ആയിരം ടൺ എന്ന തോതിൽ യുറേനിയം ഈ ഖനിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ് യുറേനിയം. കോയിങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഖനി നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 1990 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഖനി തകർന്നു.

യുറേനിയം വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രാസവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഖനി തകർന്നത്. രാസവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കാനായി ഖനിയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട വെള്ളം തുടർന്ന് പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രളയത്തിനെ തുടർന്ന് ഖനി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിച്ച ഖനിയിലേക്ക് മറ്റ് ചില ജീവനുകൾ കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് പിന്നീട് ഗവേഷകരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അപരിചിത ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപപ്പെടലിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ഖനിക്കുള്ളിലെ സ്വയംപര്യാപ്തിത ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥ

ഈ ഖനിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജൈവവ്യവസ്ഥ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും ഭൂമിയിലെ നിലനിൽക്കുന്ന ജൈവവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളതാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജീവികളിലും സസ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന പല ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഖനിയിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയിലും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനുകളും അവയുടെ പരസ്പരമുള്ള ആശ്രയത്തവും മറ്റ് ജൈവവ്യവസ്ഥകളിൽ നീരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിധം ഉള്ളതാണ്. റേഡിയോ ആക്ടീവായ പാഴ്മേഖലയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച ഖനിയാണ് ഈ രീതിയിൽ അപരിചിത ജൈവവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആഥിത്യം വഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഗവേഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.

ഏകകോശ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയകൾ മുതൽ ബഹുകോശ ജീവികളുടെ ഇനത്തിൽ പെട്ട യൂക്രയോട്സുകൾ വരെ ഈ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്. യൂക്രയോട്സിൽ രൂപം മാറാൻ കഴിയുന്ന അമീബകളും, കടലിലെ കവണകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രൂപമുള്ള ഹെട്രലോബോസിയ എന്ന ജീവികളും, സ്ട്രാമനോപൈൽസ്, ഫ്ലാഗലൈറ്റ്സ്, സിലിയറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ജീവികളും ഈ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. കൂടാതെ നീളമുള്ള വേരുകൾ പോലെ മേഖലയാകെ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഫംഗസുകളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. 

ഡെല്ലോയിഡ് റോഡ്രിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 50 മൈക്രോമീറ്റർ വതിയും 200 മൈക്രോമീറ്റർ നാളവും ഉള്ള അതിസൂക്ഷ്മജീവികളാണ് ഈ ജൈവവ്യവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ജീവികൾ. മുന്തിരി ജ്യുസിനോടോ, സോഡയോടോ ഉപമിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ആസിഡിക് അംശം ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ഈ അസിഡിക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് ഖനിയിൽ തഴച്ച് വളരുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഖനിയിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖല

ഏതൊരു ജൈവവ്യവസ്ഥിലേയും അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ആ മേഖലയിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖല. പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഏകകോശ ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഈ ഖനയിലേയും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ നിർണ്ണായകമാകുന്നത്. യൂക്രയോട്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഖനിയിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ഖനിയിലെ കാർബൺ ചംക്രമണമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന കടമ. ഈ കാർബണിനെ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഖനിയിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു.

ജർമനിയിലെ ഈ ഖനി മാത്രമല്ല വലിയ അളവിൽ അണു വികരണം ഉണ്ടായിട്ടു കൂടി ജീവൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദേശം. അണുവികരണത്തിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ചെർണ്ണോബിലിലെ റിയാക്ടറുകളിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ 1991 ൽ ഗവേഷകർ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഈ ഫംഗസുകൾ റേഡിയേഷൻ വലിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ സ്വന്തം അവശ്യത്തിനുള്ള ഊർജമായി മാറ്റുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Researchers Find ‘Alien’ Life Forms In An Abandoned Uranium Mine In Germany

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT