വാഹന പോളിസി ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഈസിയായി, ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ‌ കാര്യങ്ങൾ

auto-insurance
Representative Image
SHARE

വാഹന ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി പുതുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു മിക്കവർക്കും ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെക്കാൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഈ വർഷം ഗണ്യമായി കൂടി.

അപകടങ്ങൾ, മോഷണം, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് ഉപയോക്താവിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മോട്ടർ ഇൻഷുറൻസ്. വാഹനം നന്നാക്കുന്നതിനും മറ്റ് അനുബന്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്കും പണം നൽകുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ സഹായിക്കും. വിശാലമായ കവറേജ് നൽകുന്ന പോളിസിയാണ് മോട്ടർ ഇൻഷുറൻസ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ (സേവനം/പരിപാലനം ഒഴികെയുള്ള) ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആകസ്മിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും മോട്ടർ പോളിസി കവറേജ് നൽകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. 

അപകടമുണ്ടാൽ ഉടൻ അറിയിക്കുക

അപകടം / മോഷണം നടന്നാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അറിയിപ്പ് എത്രയും വേഗം നൽകണം. അപകടം നടന്ന തീയതി മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വഴിയോ, ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ, ഇൻഷുറൻസ് ഓഫിസിൽ നേരിട്ടോ അറിയിപ്പ് നൽകാം.

പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ?

മൂന്നാം കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ അപകടവും പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ അല്ലെങ്കിൽ ജിഡി (ജനറൽ ഡയറി) എൻട്രി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അപകടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരുക്ക്, മരണം, മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ, മോഷണം, മോഷണശ്രമം മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടം എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ പൊലീസ് എഫ്‌ഐആർ നിർബന്ധമാണ്.

അപകടസ്ഥലത്തുനിന്നു വാഹനം മാറ്റുമ്പോൾ

നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, വാഹനം സ്ഥലത്തുനിന്നു മാറ്റുന്നതിനുമുൻപ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണം. കാരണം, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപകടസ്ഥല പരിശോധന നടത്തും. ക്ലെയിം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അപകടസ്ഥലത്തു വാഹനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോകൾ (തീയതിയും സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയത്) എടുക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം

വാഹനം നീക്കാൻ കഴിയാത്തവിധമാണെങ്കിൽ, അപകട സ്ഥലത്ത് ശരിയായ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പാക്കുക. വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. അപകടത്തിനു ശേഷം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ ഓടിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്. അപകടം നടന്ന വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉത്തരവാദിയല്ല. ഇതു കാരണം ക്ലെയിം നഷ്ടപ്പെടും. 

എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർബന്ധം

കേടായ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വർക്‌ഷോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വിശദമായ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുക.  എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് സർവേയർ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുക. ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പൂർണമായ ക്ലെയിം അനുവദിക്കണമെന്നില്ല.

ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഉപയോക്താവ് സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് ക്ലെയിം ഫോം, അതിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ക്ലെയിമിനെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ, ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമാണു നൽകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യഥാർഥ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് പകർപ്പ് ലഭ്യമാകാതെവന്നാൽ സൗകര്യാർത്ഥം ഉപയോക്താക്കൾ അപകട തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിലൂടെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം ഫോമിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, വസ്തുതകളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു ക്ലെയിം നിരസിച്ചേക്കാം.

സർവേയർ പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ റിപ്പയർ ചെയ്യരുത് ക്ലെയിം ഫോമും എസ്റ്റിമേറ്റും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വാഹനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വാഹനം നന്നാക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നതിനും സർവേയറെ നിയോഗിക്കും. സർവേയർ വാഹനം സർവേ / വിലയിരുത്തുന്നതുവരെ പൊളിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

നിയമലംഘനം ഉണ്ടായാൽ

യഥാർഥ വാഹന രേഖകളും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കും. വാഹനം തങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തതാണെന്നും അപകടസമയത്ത് ശരിയായ ലൈസൻസുള്ള ഒരാൾ വാഹനം ഓടിച്ചുവെന്നും എംവി ആക്ടിന്റെ ലംഘനമില്ലെന്നും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉറപ്പാക്കും.അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അന്തിമ ബില്ലുകളും കാഷ് രസീതും (ഒറിജിനൽ) ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ രേഖകളും ക്രമാനുസൃതമാണെങ്കിൽ ഇൻ‌ഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നൽകും.

അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കാരന് ക്ലെയിം പേയ്‌മെന്റ് നൽകേണ്ടയിടത്ത് കാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലെയിംസ് ഡിസ്ചാർജ് കം സാറ്റിസ്ഫാക്റ്ററി വൗച്ചർ (claims discharge cum satisfactory voucher) സമർപ്പിക്കണം. ബാക്കിവരുന്ന തുക അടച്ച് വാഹനം പുറത്തിറക്കാം.ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ശരിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുററുമായി ആലോചിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

∙ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കോപ്പി

∙ വാഹനത്തിന് റെജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

∙ ടാക്സ് രസീത്

∙ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

∙ വാണിജ്യ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനുമതി നൽകുക

∙ ചരക്കുകൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചലാൻ ലോഡുചെയ്യുക

∙ വാണിജ്യ വാഹനം വഹിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ്

∙ അപകടസമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് കോപ്പി.

ക്ലെയിം ഫോ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങള്‍

∙ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ

∙ ഉപയോക്താവിന്റെ പേരും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അപകടം/ മോഷണം എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (തീയതി, സമയം, സ്ഥലം മുതലായവ)

– ഏകദേശ നഷ്ടം

– സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം (മോഷണം, അപകടം മുതലായവ) ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുവാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ. 

(വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് : അരുൺ കുമാർ, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ്, മൂന്നാർ)

English Summary: How To Claim Auto Insurance Policy

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN AUTO TIPS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA