ADVERTISEMENT

ലാങ്കസ്റ്റർ (പെൻസിൽവേനിയ) ∙ ഫാമിലി കോൺഫറൻസുകൾ  കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ആഴപ്പെടുത്തുന്ന എന്നെന്നും ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കുന്നു!

ഫാമിലി കോൺഫറൻസുകൾ നാലു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കുടുംബ സംഗമങ്ങളാണ്. ഒരു കോൺഫറൻസിലെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കോൺഫറൻസിനെ ധന്യമാക്കുന്ന  കൂട്ടായ്മാ മനോഭാവവും പ്രചോദനാത്മക സന്ദേശങ്ങളും ഹാൻഡ്-ഓൺ വർക്ക്‌ഷോപ്പുകളും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുക. മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുമായി പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കോൺഫറൻസുകളിൽ ലഭിച്ച ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും കോൺഫറൻസുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

ദൈവവചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമായവരും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ  പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും അവസാനം വരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഉൾക്കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും നിലനിർത്തേണ്ടത് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സമൂഹ നന്മയെ ലാക്കാക്കിയുള്ളതാണ്.

കോൺഫറൻസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദൈവം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ യഥാർത്ഥമായിരിക്കണമെന്നും വിശുദ്ധരുടെ വ്യക്തിപരവും കൂട്ടായതുമായ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അറിയാം. ഉപദേശങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗീയ ദർശനങ്ങളെ  ദൈവജനത്തിലൂടെ മനസിലാക്കുന്നതിനും, ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷ പ്രധാനമാണ്.

ദൈവവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ദൈവവചനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് വളരാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോൺഫറൻസിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  .മുതിർന്നവർക്കുള്ള സെഷനുകൾ, ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ള കാലടിപ്പാതകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ,  ക്രിസ്തുവിനൊപ്പമുള്ള, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട  ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്.

വിവിധ പ്രസംഗകരുടെ  പ്രചോദനാത്മക സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. ദൈവവചനകേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മറ്റ്  കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം  ചേരാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും  ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റേതായ അരാജകത്വങ്ങള്ക്കിടയിൽ ഫാമിലി കണക്ഷനുകൾ സൗജന്യമാണ്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് അധ്യാപനവും പ്രോത്സാഹനവും കൂട്ടായ്മയും നൽകുന്ന നാല് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളാണവ, ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും യേശുവിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് .  ശക്തമായ ദൈവവചന  സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും പ്രോത്സാഹജനകമായ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരാനും നോർത്ത്  അമേരിക്കയിലെ   മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുമായി ഒത്തുകൂടാം.

ക്രിസ്തുവിനൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ കോൺഫറൻസ്  നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മികച്ച അധ്യാപനത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരു വാരാന്ത്യം. അത് പള്ളിയിലെ പരിപാടികളോ സ്കൂൾ പ്രോജക്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നീളുന്ന പട്ടികയോ ആകട്ടെ, എല്ലാ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾ പൂർണമായിരിക്കുന്നു! ആ തിരക്കിലേക്ക്,  സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ദിവസേന എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ  ചേർക്കുക.

കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേള നൽകുന്നു. സ്വയം  പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. വാരാന്ത്യത്തിലെ സന്ദേശങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും  ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളിൽ പെടാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു  നമ്മിലും നമുക്കു ചുറ്റും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാനും നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഷെഡ്യൂളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാട്ടും കഥാ സമയവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള  സമയവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫാമിലി കണക്ഷനുകളുടെ പിന്നിലെ ആശയം കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ  നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇത് പ്രോത്സാഹനമാകും! എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം, ജീവിതപ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ക്രിസ്തുവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന മറ്റു വിശ്വാസികളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ലോകത്തിലേക്ക്  നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ വിഷാദത്തിലാകും.

എന്നാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും . അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് വിശ്വാസികളോടും ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളോരോരുത്തർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ പുതു ഊർജവും ഉത്സാഹവും അനുഭവവേദ്യമാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യവും. ഒരിയ്ക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ലാങ്കസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം.

English Summary:

Family Conference Lancaster City

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com