ADVERTISEMENT

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിക്കു യോജിച്ച വൃക്ഷവിളയാണ് കശുമാവ്.

നടീൽവസ്തു

മുൻപ് വിത്തണ്ടി ശേഖരിച്ച് 20–25 അടി അകലത്തിൽ പാകിപ്പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നടീൽ. എന്നാൽ, ഇന്ന് ഒട്ടുതൈകളാണ് ലോകമെങ്ങും നടീൽവസ്തു. 

ഒട്ടുതൈ–നേട്ടങ്ങൾ

നട്ട് രണ്ടാം വർഷം മുതൽ ഉൽപാദനം, നാലാം വർഷത്തോടെ സ്ഥായിയായ വിളവ്, മരങ്ങൾ അധികം ഉയരത്തിൽ വളരാതെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കും, വേരുപടലം മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ വളരാതെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കും, അതതു പ്രദേശത്തെ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള മികച്ച നാടൻമരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയിൽനിന്നുള്ള ഒട്ടുതൈകൾ തയാറാക്കി നടാം. 

നടീൽരീതി

നന്നായി സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഇടങ്ങളാണ് കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. മേയ്–ജൂൺ മാസങ്ങളിലോ സെപ്റ്റംബർ– ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലോ തൈ നടാം. സാധാരണയായി ഏഴര–എട്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ നടുന്ന രീതിയാണ് (കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൾ തൈകൾ നട്ട് അതുവഴി ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്ന അതിസാന്ദ്രതാരീതികളും പരീക്ഷിക്കാം. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഏക്കറിൽ 80–100 തൈ നടുമ്പോൾ അതിസാന്ദ്രതാരീതിയിൽ ഏക്കറിന് 160–200 തൈ നടാം).

5–6 മാസം പ്രായമായ ഒട്ടുതൈകൾ നടാം. ഒന്നരടി ആഴത്തിലും നീളത്തിലും വീതിയിലും കുഴികൾ എടുത്ത് അതിൽ മേൽമണ്ണും ചാണകപ്പൊടി പോലുള്ള ജൈവവളവും ചേർത്തു പാതി മൂടി അതിലാണ് നടേണ്ടത്. കൂടത്തൈ നടുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ശ്രദ്ധയോടെ കീറി മാറ്റിയശേഷം വേണം നടാൻ. നഴ്സറിയിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന ഒട്ടുതൈകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വളർച്ചയനുസരിച്ച് ഒട്ടുസന്ധിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാട അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ്. തൈകളുടെ വളർച്ച കുറവെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ നട്ട് നന്നായി പിടിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ഒട്ടുസന്ധിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാട അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ മതി. നട്ടശേഷം ഒട്ടുതൈകൾക്കു താങ്ങു നൽകണം. 

വന്യമൃഗശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്പിവല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഗാർഡ് സ്ഥാപിച്ച് തൈ ആദ്യ വർഷം പരിചരിക്കാം. തൈകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വള്ളിച്ചെടികളായ കളകൾ ഒട്ടുതൈകളിൽ കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴ നീങ്ങുന്നതോടെ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനായി തടങ്ങളിൽ കരിയിലകൊണ്ട് പുത നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

കരുതലോടെ പരിപാലിക്കാം 

നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും വിപണിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സീസണിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ നടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. അതുവഴി മഴക്കാലത്തിനു മുൻപേ വിളവെടുപ്പു കഴിയും (തുടർച്ചയായുള്ള മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ കശുവണ്ടിയിൽ കറുത്ത പാടുകൾ വീഴും. അതു കാണുന്നതോടെ കച്ചവടക്കാർ വിലയിടിക്കും). 

കുന്നിൻപ്രദേശമാണ് എന്റെ കൃഷിയിടം. 7 മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് തൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത്. തൈയുടെ ഇരുവശത്തും മഴക്കുഴികൾ തീർത്തു, ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ പൂവൻവാഴയും മഞ്ഞളും ഇടവിളയാക്കി (കാട്ടുപന്നിശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾ ഇടവിളയാക്കിയാൽ പന്നിശല്യം കുറയും). തൈയുടെ ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ശിഖരം പൊട്ടാൻ അനുവദിക്കൂ. ഭാവിയിലത് വിളവെടുപ്പ് എളുപ്പമാക്കും. തൈയ്ക്ക് മഴമാറും മുൻപേ പുത നൽകണം. പുതയിൽ എലി കടന്നു കൂടാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്രാഫ്റ്റിനും താഴെ വരുന്ന മുളകൾ അടർത്തിക്കളയണം.

പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ വളം ചെയ്യുന്നത് കശുമാവിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ട്രൈക്കോഡെർമ ചേർത്തു സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ചാണകപ്പൊടിയും രാസവളവും നൽകാം. പുതുതായി വളർത്തിയ തോട്ടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുള്ള വെങ്കുർള 4, വെങ്കുർള 7 എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനം കൂടുതലുള്ള ഇനങ്ങളാണ്. കശുവണ്ടിക്ക് വലുപ്പക്കൂടുതലുമുണ്ട്. 

പഴയ കശുമാവ് മരത്തിൽ കരിമുണ്ട ഇനം കുരുമുളക് കൃഷിയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യം നല്ല വിളവു ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽനിന്ന് അൽപം അകലം പാലിച്ചു വേണം നടാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളകിനു വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ കശുമാവിന്റെ വേരു മുറിയുകയും അതുവഴി തണ്ടുതുരപ്പൻപുഴു കടക്കുകയും ചെയ്യും.

ഫോൺ: 9447954899

ഏതിനം നടണം

കശുമാവിൽ സീസണിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും ഇടക്കാലം പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും വൈകി പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുമുണ്ട്. ചിട്ടയായ പരിചരണമുള്ള തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് മധ്യകാല പുഷ്പിണികളാണ് യോജ്യം. ഇവ ഡിസംബർ–ജനുവരി മാസത്തോടെ പൂവിടും. മാർച്ച്–ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ, മഴയ്ക്കു മുൻപായി വിളവെടുപ്പും പൂർത്തിയാകും. എന്നാൽ, കുറഞ്ഞ പരിചരണം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നേരത്തേ പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും വൈകി പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും ഇടക്കാലത്തു പുഷ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും ഇടകലർത്തി നടുന്നതാണു നല്ലത്. നീണ്ട വിളവെടുപ്പുകാലം ഇത്തരം കൃഷിയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

മികച്ച ഇനങ്ങള്‍

കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ, മഞ്ഞ കശുമാമ്പഴമുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ധന, അമൃത, രാ ഘവ്, കനക, പൂർണിമ, അക്ഷയ എന്നിവ. കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കശുമാമ്പഴമുള്ള ഇനങ്ങളാണ് മാടക്കത്തറ–2, അനഘ, കൊട്ടാരക്കര എന്നിവ. ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച്, റോസ് നിറങ്ങളിലു ള്ള കശുമാമ്പഴം കാണുന്ന ഇനങ്ങളാണ് സുലഭ, പ്രിയങ്ക, ധരശ്രീ എന്നീ സങ്കരയിനങ്ങളും വൃഥാചലം 3 എന്ന ഇനവും. വലുപ്പം കൂടിയ കശുവണ്ടിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം.  8–10 ഗ്രാം തൂക്കം. 10 വർഷം പ്രായമായ മരത്തിൽനിന്ന് 10 മുതൽ 20 കിലോവരെ വിളവു പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർണാടക പുത്തൂരിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കിയ, വലുപ്പമേറിയ കശുവണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഇനമാണ് H130. 10-15 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കശുവണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഈ ഇനം കുലകളായി കായ്ക്കും.

വിലാസം

ഡോ. ജലജ എസ്. മേനോൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ & ഹെഡ്, കശുമാവ് ഗവേഷണകേന്ദ്രം, മാടക്കത്തറ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, ഫോൺ: 9446141724

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com