ആപ്പിൾ: ലക്ഷം കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ആദ്യ കമ്പനി

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ∙ ഐ ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ആപ്പിൾ ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളർ (ട്രില്യൻ ഡോളർ) വിപണിമൂല്യമുള്ള‌‌ ലോകത്തിലെ ആദ്യ കമ്പനി. ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരിക്കു ചൊവ്വാഴ്ച മുതലുണ്ടായ കുതിപ്പ് തുടരുമെന്നാണു സൂചന. ഒരു ഓഹരിക്ക് 207.05 ഡോളർ കടന്നതോടെയാണ് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ലക്ഷംകോടി കടന്നത്. എന്നാൽ ഈ നേട്ടം അധികം ദിവസം നിലനിർത്താനാവില്ലെന്നാണു സൂചന. ഇന്റർനെറ്റ് ഭീമനായ ആമസോണും ട്രില്യൻ ഡോളർ നേട്ടത്തിനു തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.