പലരും പനപോലെ വളരുന്നു5:16
Bull's Eye

പലരും പനപോലെ വളരുന്നു

 

നമ്മുടെ കൈയിൽ ഒരു പത്തു പൈസ പോലും എടുക്കാനില്ല, എന്നാൽ അതേ സമയം കോടീശ്വരന്മാർ ഇപ്പോഴും ഓരോന്നും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പലരും പലപ്പോളും ചിന്തിക്കുന്ന വസ്തുതയാണിത്. അവരെല്ലാം പനപോലെ വളരുന്നതു കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ട്. ലോകോത്തര കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനിയായ റെവ്ലോണിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അംബാനി. മുന്നൂറു കോടി ഡോളർ അഥവാ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുമായി പാപ്പരായി നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയെ ഏകദേശം അത്രതന്നെ കോടികൾ മുടക്കിയാണ് അംബാനി വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അദാനിയും പണംപയറ്റുന്ന ഈ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ടാറ്റയും ബൈജൂസും ഒന്നും ഒട്ടും പിന്നില്ലല്ല..അങ്ങനെ പലരും പനപോലെ വളരുകയാണ്

BROWSE BY CATEGORIES