ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി കോട്ടയം നസീർ2:01
News

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി കോട്ടയം നസീർ

 

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശബ്ദം മിമിക്രി വേദികളിലും കോമഡി ഷോകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര താരം കോട്ടയം നസീർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നു.