Podcasts

Listen to our News bulletins everyday on the move through Manoramaonline Podcasts.

More Podcast
കാപ്പിറ്റോൾ കുന്നിലെ ആൾക്കൂട്ട കലാപം

‘‘ട്രംപ് ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയമായ അധഃപതനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് ട്രംപ് രചിച്ചതും അതിനി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതും. ട്രംപ് പടിയിറങ്ങിയാലും ട്രംപിസം തുടരും...’’