കെഎസ്ആര്‍ടിസി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചു; തെറിച്ചു വീണ യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു...