ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സിന് വില 2 ലക്ഷം വരെ, പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം