October 14, 2019

ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കില്ല: മനസ്സ് തുറന്നു അമ്പിളിദേവിയും ആദിത്യനും

തുടരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമണങ്ങൾ, വിവാദങ്ങൾ... അമ്പിളിദേവിയും ആദിത്യനും മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.