കുജമാറ്റം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? | Mars transit July 2023

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2023 q8r11keeng5tnpenlr8sil4fu mars-transit-in-july-01 content-mm-mo-web-stories-astrology 7p4m7mmsdvm2r9qn3p7pu8jtrk

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4): തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശത്രുക്കൾ വർധിക്കും. തൊഴിലിൽ വിരസത ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം .വ്യവസായരംഗം മന്ദഗതിയിലാകും. സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ വരാതെ നോക്കുക.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)

ഔദ്യോഗിക ബഹുമതിക്ക് യോഗവും പൊതുരംഗത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവും ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)

വ്യാപാര വ്യവസായരംഗത്ത് നില്ക്കുന്നവർക്ക് വലിയ മെച്ചമുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതാണ്. മാനസിക ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് രോഗം കലശലാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉന്നതരുടെ ശാസനക്ക് വിധേയമാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാദരോഗങ്ങളും മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളും ശല്യം ചെയ്തേക്കാം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)

നേത്രസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. പല കാര്യങ്ങളിലും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ച് ദുരിതങ്ങളിൽ സ്വയം അകപ്പെടാൻ ഇടയാകും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4 )

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർധിക്കും. ഗൃഹം ഭൂമി വാഹനം എന്നിവ അനുഭവത്തിൽ വന്നു ചേരും. കുടുംബ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും അസുഖങ്ങൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കും. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. വ്യക്തി വിദ്വേഷം ഒഴിവാക്കുക.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)

ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിഭാരം, യാത്രാ ക്ലേശം ഇവ അനുഭവപ്പെടാം സുഹൃത്തിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാൽ അപകീർത്തി ഒഴിവാകും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4 , തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)

ശതുക്കളെ കരുതിയിരിക്കുക പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രകൾ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക. ഭൂമിവാങ്ങൽ വിൽക്കൽ ഇവ നഷ്ടം വരുത്തും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4)

ദമ്പതികൾ വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം കൈക്കൊള്ളുക. ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള അനാരോഗ്യം വിഷമിപ്പിക്കും നേത്രരോഗവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി)

ധനലാഭം ,ആഹാര വസ്ത്ര ലാഭം ഭൂമിലാഭം ഇവ അനുഭവത്തിൽ വരും. വിദേശയാത്രാമോഹം സഫലമാകും. വിവാഹസാധ്യത.