കൊല്ലവർഷം 1199, മലയാള പുതുവർഷഫലം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2023 yearly-prediction-by-p-b-rajesh 1c3guencgjp9d2abc2do5akdd9 content-mm-mo-web-stories-astrology 6thug21k9af609a38ma3rm7qa2

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

പൊതുവേ ഗുണദോഷമായ ഒരു വർഷമായിരിക്കും ഇത്. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമായി തുടരും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. സ്വന്തമായി ഭൂമിയിൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനും സാധ്യത കാണുന്നു. പങ്കാളിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നത പരിഹരിക്കും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

തീർത്ഥയാത്ര നടത്താൻ സാധിക്കും.ചിലവുകൾ അമിതമായി തുടരും. വ്യാപാരത്തിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ഇടയുണ്ട്. വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകാം.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)

വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വർഷമാണിത്. ദീർഘകാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും ശമ്പള വർധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)

പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടരുന്ന വർഷമാണിത്. പുതിയ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും.സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപവാദം കേൾക്കാൻ ഇടയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹന അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)

വളരെയധികം ദൈവാധനം ഉള്ള ഒരു വർഷമാണിത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ധനസ്ഥിതി തൃപ്തികരമായി തുടരും. മക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)

സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു വർഷമാണിത്. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വർഷാവസാനം ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4 )

ദൈവാധനമുള്ള ഒരു വർഷമാണിത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കാനും സാധ്യ തയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല കാലമാണ്. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

ധാരാളം യാത്രകൾ ആവശ്യമായിവരും. വീട്ടിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ ശക്തരാകും. വിദേ ശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായി തുടരും. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)

സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണിത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടാനാകും. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4 , തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)

ദീർഘകാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും .വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധ്യമാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നില നിൽക്കും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ അലസരാവാൻ ഇടയുണ്ട്.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4)

കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ പലതുകൊണ്ടും മികച്ച വർഷമായിരിക്കും ഇത്. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ലഭ്യമായിപരിഹരിക്കും. ആ രോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രാർത്ഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി)

സാമ്പത്തികമായി ഈ വർഷം വളരെ ഗുണകരമാണ്. ദൈവാധീനമുള്ള കാലമാണ്.തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി നേടും. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം വർധിക്കും.