യാഗശാലയായി അനന്തപുരി;

content-mm-mo-web-stories-astrology-2024 content-mm-mo-web-stories 5mug3lrkru7c0eop425dsm2ju1 rj2vs3ovfbuikbo87a0q3rnsn content-mm-mo-web-stories-astrology attukal-pongala-2024-pictures

അമ്മേ വിളി തിരുവനന്തപുരം നഗരമാകെ മുഴങ്ങിനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനസിൽ ഭക്തിയുടെ ജ്വാലയുമായി ജനലക്ഷങ്ങൾ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയർപ്പിക്കുന്നു

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

അനന്തപുരിയൊന്നാകെ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അമ്പലമുറ്റമായപ്പോൾ

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

കോടിപ്രാർത്ഥനകളാണ് അഖിലാണ്ഡേശ്വരിക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

കൊവിഡ് കവർന്ന രണ്ടുവർഷ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞവർഷം നടന്ന പൊങ്കാലയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തരാണ് ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

Image Credit: RS Gopan

Image Credit: RS Gopan

Image Credit: RS Gopan

Image Credit: J Suresh