യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ : ഇതുവരെ

https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2022 3trr9koho22gbeu5bnseorhlai web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 3rpsq4c4tje66qpgtsl5sqqubn

ട്രിഗ്വേലി (നോർവെ) : 1946–1952

Image Credit: United Nations Photo

ഡാഗ് ഹാമർഷോൾഡ് (സ്വീഡൻ): 1953– 1961

Image Credit: JO / United Nations Photo

യു താന്റ് (മ്യാൻമർ) : 1961 –1971

Image Credit: Yutaka Nagata / United Nations Photo

കുർട്ട് വാൾഡ്ഹൈം(ഓസ്ട്രിയ) : 1972– 1981

Image Credit: D. Burnett / United Nations Photo

ജാവിയർ പെരെസ് ഡി ക്വയർ (പെറു) : 1982– 1991

Image Credit: Backrach / United Nations Photo

ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഘാലി (ഈജിപ്റ്റ്) :1992 –1996

Image Credit: Jean - Pierre Muller / AFP

കോഫി അന്നൻ (ഘാന) : 1997 –2006

Image Credit: Denis Balibouse / Reuters

ബാൻ കി മൂൺ (ദക്ഷിണ കൊറിയ) : 2007 – 2016

Image Credit: Emmanuel Dunand / AFP

അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് (പോർച്ചുഗൽ) : 2017 തുടരുന്നു...

Image Credit: Mark Garten / United Nations Photo
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html