ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ധാരാളം വെല്ലുവിളികളുണ്ട്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2022 12j91nvj7mir244s401n7s995f web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 7j00l7leo57tvu4k92h151l8ga

പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ ഷെഫ് ജോലിയാണെന്ന്.

Image Credit: imagedb.com/Shutterstock

ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ വിശാലമാണ്. റിസപ്ഷൻ, ഹൗസ് കീപ്പിങ്, റൂം ഡെക്കറേഷൻ, ഫുഡ് ആൻഡ് ബവ്റിജ് സർവീസ്, അക്കൗണ്ട്സ്, എൻജിനീയറിങ്, എച്ച്ആർ അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ട്.

Image Credit: Nattakorn_Maneerat/Shutterstock

ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോഴ്സിന്റെ കരിയർ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും മനോരമ ഓൺലൈൻ വായനക്കാരോടു സംസാരിക്കുകയാണ് കുമരകം കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ സി.ജി.എച്ച്. എർത്ത് റിസോർട്ട് ജനറൽ മാനേജർ ശംഭു ജി.

Image Credit: Justin Jose

ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കരിയര്‍ സാധ്യതയും അതിൽ ഉയരാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്.

Image Credit: ImageFlow/Shutterstock

ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ള ജോലിയാണ്. അതിൽ നമ്മുെട ചാലഞ്ച് എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറാണ്

Image Credit: Golubovy/Shutterstock
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article