സാമൂഹ്യസേവനം കരിയറാക്കാനാണോ താൽപര്യം?

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2023 5o2nmv5bcnlbhf5p4htb5iaf35 career-opportunities-in-social-services-sector https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 6os0igqu7ukf2814505qmhb4j2

കോർപറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി

കമ്പനികളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും കോർപറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫിസർ പ്രവർത്തിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock / Mangostar

സാമൂഹിക സേവനം

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മേഖലയാണ് പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

Image Credit: Shutterstock / Drazen Zigic

റെഗുലേഷൻ കംപ്ലെയൻസ്

ഉപഭോക്തൃ സേവന വിഭാഗത്തിലും, തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാര മേഖലകളിലുമൊക്കെ ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock / AlpakaVideo

സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾ

സാമൂഹിക മാറ്റം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ലാഭം നോക്കിയും ലാഭേഛയില്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്. ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സന്നദ്ധ, സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്.

Image Credit: Shutterstock / PhotoBankIndia