കണക്ക്, സയൻസ് അധ്യാപകരാണോ? ബ്രിട്ടനിൽ അവസരം

https-www-manoramaonline-com-web-stories 2qv1immlreesbt08o54hkqcs45 https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2023 qsvb4hs3f9e063bbcgu1tkfa7 https-www-manoramaonline-com-web-stories-career indian-maths-science-teachers-in-uk

ഇന്ത്യക്കാർക്കു മുന്തിയ പരിഗണന നൽകും

Image Credit: Shutterstock / SnowWhiteimages

ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അധ്യാപകരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ റീലൊക്കേഷൻ പേയ്മെന്റ്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്

Image Credit: Shutterstock / Monkey Business Images

വീസച്ചെലവ്, ഹെൽത്ത് സർചാർജ്, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വഹിക്കും.

Image Credit: Istock / AntonioGuillem

ഡിഗ്രിയും ടീച്ചിങ് യോഗ്യതകളും ഒരു വർഷമെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം

Image Credit: Istock / Deagreez